Týdenní horoskop

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.

Můžete využít prožitkové semináře: Nová cesta ženství, 20. – 22. 9. 2019

                                                               Strom života, 5. – 6. 10. 2019

                                                               Eviny dcery, 18. – 20. 10. 2019

Při prožitkových seminářích Vás mohu provést nepopsatelným světem, protože ho procítíte. Můžete tak i lépe porozumět, co se děje a proč.

 

Sdílejte ...

Období letních prázdnin

Moji milí,

v období letních prázdnin nebudou uveřejňovány týdenní horoskopy.

Přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru.

S láskou Petra Nel

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 17. 6. – 23. 6. 2019

Síla vůle

Na počátku tohoto týdne vrcholí konstelace z minulého týdne, kterou jsem popisovala v předchozím horoskopu. K této konstelaci se přidává působení Černé luny na Merkura, Marse a Dračí hlavu v disharmonickém aspektu, což ukazuje na vyrovnávání karmy ve slově, činech a osudových rozhodnutí. Snažte se jednat čestně a spravedlivě, jakékoliv nezodpovědné jednání se nevyplatí.

V pondělí 17. 6. v 10.30 hod. nastává úplněk, který celou konstelaci ještě umocní již od 16. 6. – 18. 6.

Slunce v Blížencích v opozici s Lunou ve Střelci vynáší ke zviditelnění dopady slov, slibů, přísah a vědění. Ukazuje se skutečnost, jak člověk žije pravdu, víru a čestnost. Co jsou jen líbivá slova a co se skutečně žije.

Úplněk vynáší téma novoluní z 3. 6. na sabiánském symbolu: Slavný pianista dává koncert. Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž. Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé.

Úplněk zviditelní, jakou máme společenskou „prestiž“. Jestli jsem ten, kdo obohacuje druhé nebo ten, kdo na druhých parazituje, protože se cítí méně cenný. Zviditelní se nám skutečný stav prožívání svého života. Bohatost naplněného a úspěšného života či prázdnota a marnost života. Tento proces si můžete uvědomit také jen v nějaké oblasti svého života. Tam je potřeba něco změnit, ocenit a napravit.

Venuše v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách a v opozici s Jupiterem ve Střelci ukazuje, že v lásce se dařit nebude. Zklamání, rozčarování a nenaplněná očekávání. Snadno se podlehne iluzi úžasnosti, která ale brzo praskne jak mýdlová bublina. Opatrně na své nenaplněné touhy, které by vás zavedly do absurdních situací, ale pod nadějí velké lásky je neprohlédnete. Hra na lásku má nádech povrchnosti a vypočítavosti. Raději si počkejte na příznivé požehnání Venuše, které je na počátku července ;-). Více v náhledu na červenec v členské sekci.

Letní slunovrat nastává 21. 6. v 17:55 hodin, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka.

Vrcholí nám síla Slunce, světla a projevení své citovosti, bezpečí, zázemí a schopnosti navázat intimní blízkost a sílu vztahů. „Prožívám.“ Slunce vytváří harmonický aspekt s Černou lunou a Luna ve Vodnáři v harmonii s Venuší ukazuje na téma letního slunovratu – hledání pravého přátelství, rovnosti a bratrství. Nové lásky se budou tvořit z přátelství a vzájemné sounáležitosti, bez vlastnění toho druhého a očekávání naplnění svého štěstí skrze toho druhého.

Do konce června si prožíváme podporu karmy, aby tajemství a zapomenuté vzpomínky se navrátily do vědomí. Aby části vlastní citlivosti, milosti a bezpodmínečnosti se navrátily do svého vědomí a vytvořily v sobě celistvost. Abychom uviděli své sebeklamy, iluze, které nám brání být sami sebou ve své přirozenosti. Být charismatičtí a autentičtí ve svém projevení svého světla, projevení svého tvůrce života. Osudové události nám budou nápomocné.

Muži jsou v plné síle a mohou projevit skrze sebe sílu stvořitele. Jen opatrně, protože tato síla vynese vliv ega a muž by snadněji mohl spadnout do sebestřednosti, egoismu a pocitu, že si může dovolit vše. Ženy uvidí na mužích, co na nich mohou obdivovat.

Ať se naplní plnost vašeho bytí.

 

Moji milí,

tento horoskop před prázdninami je poslední. Loučím se s vámi a přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa k zatmění slunce, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 10. 6. – 16. 6. 2019

Pravda vychází na světlo

V období 10. – 24. 6. probíhá silná konstelace, kterou můžeme nazvat, že je „určující“. Co a v čem? V postavení se k realitě, teď a tady, uznání své minulosti, kdy člověk přijme zodpovědně důsledky svých činů z minulosti. Zrale a moudře je vyřeší. Pokud jste doposud byli drženi nějakým strachem k realizování, je něco, co jste se dříve báli udělat, tak teď vás okolnosti nutí, jít s velkou odvahou vpřed.

Nejzásadnější postavení je Merkur v konjunkci s Marsem na Dračí hlavě (Vzestupném uzlu) v Raku v harmonii na Neptuna, což symbolizuje velkou dávku odvahy k rozhodnutí, projevení, překročení toho, co vás z minulosti drží. To, co Vás drží, ukazuje opozice Saturna, Pluta a Dračího ocasu (Minusový uzel) v Kozorohu, který symbolizuje těžkou energii z minulosti. Tato konstelace značí smrt. Ukončit starý způsob formy svého života. A konstelace Merkura s Marsem ukazuje, že člověk dostává dostatek energie k rozhodnutí, k patřičným krokům, které jsou požehnány vyšším vědomím. V této době se nastoluje boží spravedlnost a projevují se důsledky vlastních činů z minulosti. Pravda vychází na světlo.

Během června se vám vše zhmotní do reality. Ve hmotě se vám ukáže, co tvoříte ve svém životě, aby to bylo viditelné a nepopíratelné.

Opozice Saturna a Pluta k Marsu a Merkuru, značí snahu vyhnout se, obejít, zmanipulovat důsledky svého konání z minulosti. Jestliže se člověk o to pokusí, tak mu to rozhodně neprojde, protože nyní na to dohlíží nejvyšší spravedlnost. Jestliže přistupujete k důsledkům se zodpovědností a zralostí, tak vyšší spravedlnost je velmi nápomocná, aby vám bylo pomoženo k zvládnutí celé situace.

Pokud neustále zneužíváme a překračujeme hranice, kdy nejsme schopni sebe disciplíny a ohleduplnosti vůči druhým, tak narazíme na omezení. Žijete na úkor druhých? Zviditelní se nastavené meze. Nyní je to jasné a nekompromisní. Jsou zde nějaké hranice, které jsou symbolicky zviditelněné Saturnem v Kozorohu v opozici na Marse v Raku. Omezení nedospělého přístupu a schopnost respektovat zákonitosti bytí.

Tato opozice požaduje dospět a jednat v zájmu celku, nejen sebe. Pokud svým jednáním škodím ostatním, budou nastaveny hranice. Tato konstelace ukazuje na rozhodnutí. V již proběhlém čase jsme měli ještě šanci, kdy jsme se mohli sami rozhodnout a jednat, věci změnit ze své vůle. Nyní přišel čas, že již nemáme na vybranou.

Je to stejné, jako když dítě skládá zkoušky. Ukáže se, jak přistupovalo k učení, co se naučilo a jak zodpovědně přistupovalo ke studiu. Ten, kdo se řádně učil, projde. Kdo nepochopil a spoléhal, že to nějak dopadne, tak na něj v plné míře dolehnou důsledky a budou mu přidány další požadavky, které bude muset splnit.

Kdo byl tedy pečlivým žákem, tak tomu se za velkého požehnání podaří projít branou nové úrovně života. Přijdou oslavy a dary za vydané úsilí. Osvobozen a očištěn vstupuje do nové roviny prožívání života.

Naslouchejte intuici, znamením a s důvěrou se nechte vést. Neptun v harmonii s Merkurem, Marsem, Karmickými uzly, Saturnem a Plutem značí projevení boží vůle a zamezení té lidské.

Propojujte se s energií Slunce a nechte ji sestoupit skrze sedmou čakru (čakru nad hlavou) až do první čakry.

„Ať jsem veden/a ve své realitě silou svého Ducha ve spolu tvorbě s tvořivou silou vesmíru.“

 S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 3. 6. – 9. 6. 2019

Vyšší vedení

Novoluní nastává v Blížencích 3. 6. ve 12:01 hodin na sabiánském symbolu:

Slavný pianista dává koncert. Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž.

Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé. Překonat tvrzení o sobě, které se člověku vtisklo do hlubokého nevědomí v souvislosti se společenským prostředím. Vnější svět nás formuje a je otázkou, jak umíme být sami sebou. Nejdříve musíme zjistit, kým nejsme, abychom mohli čelit tvrzením o nás zvenku. Až když v sobě objevíme svou skutečnou podstatu, stáváme se svobodnými vůči strachu z nepřijetí a různým názorům svého okolí na sebe. Tím inspirujeme další lidi.

Novoluní je v Blížencích, jde o počátek, aktivaci nového. Je důležité setkávání a vyměňování si svých názorů. Objeví se příliv energie, odhodlání a radosti z tvoření a plánování. Energie Blíženců zaručuje dostatečné informace, poznatky a pochopení. Snadněji dáme vše do souvislosti. Tento tok informací a pochopení je aktivován na celý cyklus Luny, tedy do dalšího novoluní, které nastává 2. 7. Tehdy nastává úplné zatmění Slunce. Luna zastíní Slunce na 4 minuty a 33 sekundy. Toto zatmění náleží Tichému oceánu a z ČR zatmění nebude viditelné, přesto bude energeticky vnímatelné.

Během června se ukazuje, co je realizovatelné z našich vizí, představ a cílů. Ukáže se, jak jsme na tom ve skutečnosti. Rozpustí se iluze a představy, které vytvořilo ego. K tomu přispívá konstelace Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách 3. – 15. 6., která ukazuje na rozpouštění iluzí. Neptuna v Rybách můžeme obrazně přirovnat k oceánu, který spláchne, co vytvořilo Já na úrovni mysli. Ukáže se, co si o sobě myslíme a jaká je skutečnost. Zároveň se rozpustí, i co si myslím, že si o mě druzí myslí.

Tato konstelace zvyšuje vnímavost, soucit, dojetí a také přecitlivělost. Naše vědomí je rozostřené. Vše bude tak nějak neuchopitelné, nejasné a v mlze. Chvilku pocítíme ztrátu jasnosti, kým jsme, co chceme a kam směřujeme. Z rozumu vytvořené plány se v této době těžko realizují. Mohou se objevit pocity marnosti, apatie a nespokojenosti. Pozor na postavení se do pozice oběti a chudinky. Ano, tady svým způsobem jste malými pány proti prozřetelnosti a budete se „muset“ přizpůsobit plánům Božského vědomí.

Buďte vnímaví, protože jsou nám naznačovány naše cesty. Chcete něco realizovat a je vám v tom zabráněno? Respektujte to. Nebo se dostáváte k novým příležitostem a nabídkám, které jste neměli v plánu? Věnujte jim pozornost. Jsme teď vedeni vyšší moudrostí k naplnění svého určení. Čím více si trváte a prosazujete své, tím méně vnímáte jiné příležitosti, protože jestli to z vyšší moudrosti – vědomí má být, nemusíte se za to prát, aby se naplnilo. To se týká všeho, jak praktických záležitostí, tak velkých úkolů.

Vždy je potřeba na začátku být aktivní, dát impuls, mít jasný cíl a pak pustit, odevzdat s důvěrou životu. Jestliže je to v souladu s vaší cestou a plány, tak bude, tak jest! Naše životy se skládají s různých maličkostí a povinností, které mohou do sebe zapadat jak tanec v páru. V lehkosti se proplouvá prostorem a vytváří se harmonie pohybu. Stejně tak můžeme tvořit. Když umíme kroky a odevzdáme se hudbě, jsme vedeni prostorem.

Prosazováním svého často přeceňujeme své já, příliš podléháme egu. Jak poznám, že v té dané chvíli jsem v egu? Právě tím, že si chci za každou cenu prosadit své! Tak pozor. Slunce v Blížencích v opozici s Jupiterem ve Střelci 4. – 18. 6. vede právě k přehánění svého vědění a prosazování sebe sama za každou cenu. Vědomý člověk je otevřený a stále v nabídce. Má svůj úhel pohledu a nemá potřebu druhé přesvědčovat o své pravdě. A hlavně ji nevydává za dogmatickou pravdu, protože ví, že je toho ještě hodně, co neví. Tím zůstává v pokoře. Pokud má někdo prožité vědomí sebe sama pouze z hlavy a rozdává svá moudra – zanalyzované „poznání“ bez prožitku, bez zkušenosti a bez služby druhým lidem, tak to zůstává jen „mrtvou informací“, která osloví jen zase hlavu. Srdce ale zůstává nedotknuto. Proto se Stvoření ptá: „Člověče, kde jsi se vzdal sebe, abys podal pomocnou ruku druhému?“

A právě proto, že tato opozice leží na ose znamení Blíženců a Střelce, dávejme pozor na přecenění rozumu, informací bez zkušeností a prožitku. Když máme prožitek vědomí sama sebe ve své celistvosti, tím tedy i božství, ze kterého pocházíme, tak objevujeme svoji schopnost laskavosti, soucitu, pochopení, milosti a bezpodmínečnosti k celému tvoření – k životu a jejich procesů na všech rovinách. Žiji tak a konám.

Jinak se objevuje prázdnota, nespokojenost a touha něčím prázdnotu naplnit. A můžeme mít sklon ji naplnit přejídáním se, užíváním si, extrémními prožitky a stále hledající, co se mi ještě nabízí, čím „můj“ hlad by byl zahnán. Opatrně na plýtvání energie. Říká se: “S jídlem roste chuť.“

Harmonický aspekt Urana s Černou lunou 3. 6. – 24. 7. podporuje možnost nalézt své bohatství ve svém nitru, kdy procítěním vlastní hojnosti sebe sama se rozpouští nevědomé zápisy „chudoby“ a bezcennosti. Nový postoj k sobě skrze odpuštění, milost a laskavost. Nalézání nových způsobů, nových kvalit uvnitř sebe, projevení ryzích a „pravých“ hodnot.  Odkrývají se v nás tajemství, to, co bylo zapomenuto. Rozpomínáme se na to, co jsme v minulosti někde zapomněli, ztratili či na něco zanevřeli. Osvobozují se a probouzejí naše vlastnosti Božství v našem nitru. Můžeme v sobě nalézt ztotožnění se s Archetypem – spasitel, poustevník, poutník, žák, bohém, služebník, oběť, viník a podvodník.

Večer 4. 6. Merkur vstupuje do znamení Raka a vytváří do 9. 6. harmonii s Uranem a Černou lunou. Síla slova, myšlenky, která je vedena přes cit, prožívání, je živá, léčivá, magická. Uvědomování a pochopení vede přes spojení rozumu a citu, hlavy a srdce. Otevřená mysl, která je zaměřena spíše přes pocit, bezpečí a dětskou čistotu. Kreativita vychází z radosti duše do mysli, aby mohlo být tvořeno. A na počátku bylo Slovo! To, co cítíte, prožíváte, dávejte do slov a nebojte se odhalit. „Tak to prožívám já. To je mou skutečností a poznáním.“ Sundáváme naučené masky chování, které nám byly dány výchovou i vlastní potřebou být milováni.

Tak se nakonec dostaneme ke svému virtuosovi ve svém nitru. Máme na to celý cyklus Luny.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...