Týdenní horoskopy

Moji milí příznivci,

týdenní horoskopy naleznete na členské sekci VIP. Kde naleznete měsíční horoskopy, videozáznamy přednášek, přednášku o roku 2020, astroseriál Hvězdy v nás a další články.

Těšíme se na Vás, Petra Nel

Sdílejte ...

Horoskop na období 6. 1. – 12. 1. 2020

Osudová zkouška

V tomto týdnu vládnou aspekty Slunce v konjunkci s Merkurem, přechod Saturna přes Pluta a spojení těchto dvou konjunkcí 9. – 17. 1., kdy se to vše děje v době úplňku. Tyto aspekty popisuji v měsíčním náhledu na leden a nyní se na ně podíváme ještě hlouběji.

Přechod Saturna přes Pluta v Kozorohu můžeme vnímat jako zlomení zámku. Co se díky tomu může uvolnit? To záleží, na kolik jsou naše vnitřní síly v temnotě či ve světle. Pluto je v jedné polaritě spojeno s touhami, s chtěním, s mocí, s chtíčem, nekontrolovatelnou silou, kterou člověk nemá ve své moci svobodné vůle. Člověk je ovládám a nemůže si pomoci. Je to podobné, jako když po něčem toužíme, až nám to bere zdravý rozum. Objeví se to, co nám brání, abychom se dostali ke své síle světla. Vyplave na povrch nějaký negativní pocit, strach, okolnost, která nás ve skutečnosti blokuje v naší cestě. Na první pohled to může být nepříjemné, bolestivé, omezující, ale když si uvědomím, že je to to, co „mě má v hrsti“ a já si to u sebe přiznám, ztrácí to vliv. Je dobré negativní emoci či okolnost si uvědomit, pojmenovat, přiznat si, „ano i tohle v sobě mám“, a přijmout.

Uvědomit si, jak jinak mohu konat a prožívat.

Něco v nás má zemřít. Nyní právě může proběhnout proces našeho vnitřního prožívání, co bylo potlačeno, odmítnuto, aby bylo osvobozeno. Zároveň se můžeme dotknout své vnitřní síly a uvědomění si své moci skrze vědomý prožitek. Naše vědomí a mysl, to hluboké a niterné uchopí a nějak zpracuje do svého vědomí. Co s tím uděláme, je v podstatně pouze na naší vůli. Můžeme být obětí, viníkem, soudcem, můžeme se poučit, můžeme udělat změnu, můžeme se vyléčit, můžeme být laskavým pochopením, soucítěním. Projeví se to, co jsme si již někde vytvořili, náš důsledek a naše vědomí sebe sama, naše inteligence se s tím nějak vyrovná. Reagujeme na to, co je již dané. Tedy utváříme postoj k tomuto procesu…. Takže nejdůležitější je naše reakce! Přítomný okamžik má největší sílu, v tom okamžiku vše můžeme osvobodit. Buďte bdělí, přítomní, otevření, důvěryhodní a optimističtí!

Kolem nás budou zviditelňovány těžkosti, tragédie a zkraty lidí, které, až „ztratí svou lidskou tvář“, zahltí emoce. Možná pro lidství nepochopitelné, ale vyhněme se soudům! Zkusme soucítit, že toho člověka zaplavila silná emoce, kterou neměl ve své moci ovládání. Naše skryté síly jsou pro lidskou mysl až „neuvěřitelné“, jak v dobrém, tak i zlém. Nelze proto soudit druhé.

Můžeme mít pocit zásadnosti a osudovosti těchto dnů. Proto v době zkoušky jen svým prožitkem soucitu a pochopení, jak k sobě, tak druhým, podporujeme pozitivní vývoj.

Je to stejné, jako když se má zahojit zanícená rána. Nejdříve musí ven na povrch hnis, aby mohlo dojít k vyčištění a následně k zahojení. A takto podobně může vypadat náš svět v době této zásadní konjunkce.

Mějte na paměti, že dochází jen k procesu zviditelnění „zanícení“, aby mohlo dojít k zahojení.

Jak staré přísloví říká „Nic se nejí tak horké, jak se uvaří.“

Úplněk, který nastává 10. 1. ve 20 :21 hodin, podporuje vynesení prožitků z hlubin, o kterých jsme neměli tušení. Skrze sny se budou uvolňovat strachy a obavy, které bychom v každodennosti neunesli. Děkujte za sny, protože jsou projevenou milostí. Znamená to, že postačí takovouto jemnou formou zvědomit to, co je hluboko ukryto. Silné prožívání. Proces může probíhat také i velmi jemným způsobem, že kolem mě se děje a já se skrze soucítění obohacuji přijímat ve smíření. Právě soucítění s okolnostmi druhých nám umožňuje učit se skrze druhé. Nemusíme tak vše zažívat přímo na sobě. Naše citlivost a vnímavost vůči druhým ukazuje na schopnost učit se příkladem. Stačí nám jemná forma, a přitom výsledek ponaučení může být stejný, jako by to člověk prožil sám na sobě. Je to otázkou vnímavosti. Tento zázrak se jmenuje: SOUCÍTĚNÍ.

Když dokážete soucítit s druhými, s každou svou negativní emocí, uvidíte, jak se vše najednou promění a především zjistíte, jak moc jste bohatí.

Jsem s vámi, s láskou Nel

Sdílejte ...

Týdenní horoskop

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.

Můžete využít prožitkové semináře: Nová cesta ženství, 20. – 22. 9. 2019

                                                               Strom života, 5. – 6. 10. 2019

                                                               Eviny dcery, 18. – 20. 10. 2019

Při prožitkových seminářích Vás mohu provést nepopsatelným světem, protože ho procítíte. Můžete tak i lépe porozumět, co se děje a proč.

 

Sdílejte ...

Období letních prázdnin

Moji milí,

v období letních prázdnin nebudou uveřejňovány týdenní horoskopy.

Přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru.

S láskou Petra Nel

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 17. 6. – 23. 6. 2019

Síla vůle

Na počátku tohoto týdne vrcholí konstelace z minulého týdne, kterou jsem popisovala v předchozím horoskopu. K této konstelaci se přidává působení Černé luny na Merkura, Marse a Dračí hlavu v disharmonickém aspektu, což ukazuje na vyrovnávání karmy ve slově, činech a osudových rozhodnutí. Snažte se jednat čestně a spravedlivě, jakékoliv nezodpovědné jednání se nevyplatí.

V pondělí 17. 6. v 10.30 hod. nastává úplněk, který celou konstelaci ještě umocní již od 16. 6. – 18. 6.

Slunce v Blížencích v opozici s Lunou ve Střelci vynáší ke zviditelnění dopady slov, slibů, přísah a vědění. Ukazuje se skutečnost, jak člověk žije pravdu, víru a čestnost. Co jsou jen líbivá slova a co se skutečně žije.

Úplněk vynáší téma novoluní z 3. 6. na sabiánském symbolu: Slavný pianista dává koncert. Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž. Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé.

Úplněk zviditelní, jakou máme společenskou „prestiž“. Jestli jsem ten, kdo obohacuje druhé nebo ten, kdo na druhých parazituje, protože se cítí méně cenný. Zviditelní se nám skutečný stav prožívání svého života. Bohatost naplněného a úspěšného života či prázdnota a marnost života. Tento proces si můžete uvědomit také jen v nějaké oblasti svého života. Tam je potřeba něco změnit, ocenit a napravit.

Venuše v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách a v opozici s Jupiterem ve Střelci ukazuje, že v lásce se dařit nebude. Zklamání, rozčarování a nenaplněná očekávání. Snadno se podlehne iluzi úžasnosti, která ale brzo praskne jak mýdlová bublina. Opatrně na své nenaplněné touhy, které by vás zavedly do absurdních situací, ale pod nadějí velké lásky je neprohlédnete. Hra na lásku má nádech povrchnosti a vypočítavosti. Raději si počkejte na příznivé požehnání Venuše, které je na počátku července ;-). Více v náhledu na červenec v členské sekci.

Letní slunovrat nastává 21. 6. v 17:55 hodin, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka.

Vrcholí nám síla Slunce, světla a projevení své citovosti, bezpečí, zázemí a schopnosti navázat intimní blízkost a sílu vztahů. „Prožívám.“ Slunce vytváří harmonický aspekt s Černou lunou a Luna ve Vodnáři v harmonii s Venuší ukazuje na téma letního slunovratu – hledání pravého přátelství, rovnosti a bratrství. Nové lásky se budou tvořit z přátelství a vzájemné sounáležitosti, bez vlastnění toho druhého a očekávání naplnění svého štěstí skrze toho druhého.

Do konce června si prožíváme podporu karmy, aby tajemství a zapomenuté vzpomínky se navrátily do vědomí. Aby části vlastní citlivosti, milosti a bezpodmínečnosti se navrátily do svého vědomí a vytvořily v sobě celistvost. Abychom uviděli své sebeklamy, iluze, které nám brání být sami sebou ve své přirozenosti. Být charismatičtí a autentičtí ve svém projevení svého světla, projevení svého tvůrce života. Osudové události nám budou nápomocné.

Muži jsou v plné síle a mohou projevit skrze sebe sílu stvořitele. Jen opatrně, protože tato síla vynese vliv ega a muž by snadněji mohl spadnout do sebestřednosti, egoismu a pocitu, že si může dovolit vše. Ženy uvidí na mužích, co na nich mohou obdivovat.

Ať se naplní plnost vašeho bytí.

 

Moji milí,

tento horoskop před prázdninami je poslední. Loučím se s vámi a přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa k zatmění slunce, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...