Souhlas se zpracováním osobních údajů

  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR), uděluji paní Petře Nel Smolové IČ: 61759082, sídlo: Vochov 285, 330 23 (Správce), souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů:


  a to za tímto účelem:

  Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. V případě odvolání souhlasu pak budou osobní smazány, nebude-li tomu bránit zákonná nebo jiná povinnost Správce v souladu s Nařízením GDPR (např. splnění smlouvy, právní povinnost, oprávněné zájmy Správce apod.), případně používány v anonymizované podobě.

  Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce: info@astrologiepetranel.cz.

  Beru na vědomí, že zpracování výše uvedených osobních údajů je prováděno Správcem, avšak příjemci či zpracovateli výše uvedených osobních údajů mohou být i další osoby, a to zejména poskytovatel softwaru užívaného Správcem a pracovníci Správce.

  Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat
  a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu či výmaz, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

  Dále potvrzuji, že jsem byl poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen, že v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.