Správcem osobních údajů a zároveň provozovatelem webu www.astrologiepetranel.cz je obchodní firma: Petra Nel Smolová (dále jen „Správce“), IČ: 61759082, sídlo: Vochov 285, 330 23, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 8.12.1994, pod evidenčním číslem: 340500-109209, Evidující úřad: Magistrát města Plzně

Správce se zavazuje, že zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se OBECNÝM NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a souvisejících závazných právních předpisů.

Návštěvník webu www.astrologiepetranel.cz (dále jen „Návštěvník“) vyplněním registračního formuláře k přihlášení na plánovanou akci (meditace, seminář, kurz, přednáška …) nebo použitím kontaktního formuláře na webu www.astrologiepetranel.cz dobrovolně poskytuje své osobní údaje na dobu 5 let a dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel.

E-maily s informacemi poskytovaných službách správce zasílá svým klientům na základě oprávněného zájmu správce.

Správce zpracovává následující osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • místo a datum narození (v případě vypracování horoskopu)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Osobní údaje jsou uloženy, zpracovávány a zabezpečeny na serverech poskytovatele webhostingových služeb a na serverech pro ukládání dat v datových centrech v rámci Evropské unie nebo v zemích, které splňují legislativní požadavky.

K osobním údajům má přístup Správce. Dále k osobním údajům mají přístup zpracovatelé (poskytovatel webhostingu, poskytovatelé serverů pro ukládání dat a zabezpečení.

V případě, že návštěvník povolí používání souborů cookies můžou být získány i další informace jako IP adresy a soubory cookies.

Cookies
Z URL adresy webové stránky lze načíst určité informace a tyto lze ve formě cookies (malé textové soubory) uložit do paměti webového prohlížeče návštěvníka. Pro zvýšení uživatelského komfortu, jsou na tomto webu využívána cookies. Cookies je dnes používáno na většině internetových prezentací a též většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptuje. Každý návštěvník může používání cookies zakázat a to přímo v nastavení používaného webového prohlížeče. Vypnutí cookies se pravděpodobně negativně promítne na běhu tohoto webu omezenou funkčností. Pro správný chod tohoto webu doporučujeme zanechat cookies aktivní. Tento web dále využívá cookies třetích stran:

 • služba Google Analytics – umožňuje provádět analýzu způsobu užívání této webové prezentace a zasílá takto získané informace (včetně IP adres) společnosti Google.
 • sociální pluginy:
  • plugin sociální sítě 
  Facebook, který provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. – https://www.facebook.com/about/privacy
  • plugin sociální sítě 
  Google+, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – http://www.google.com/policies/privacy
  • plugin sociální sítě 
  Twitter, kterou provozuje společnost Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. – https://twitter.com/privacy
  • plugin sociální sítě 
  LinkedIn, který provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA – http://linkedin.com/legal/privacy-policy

Osobní údaje nejsou předávány jiným třetím stranám.

Pokud je návštěvník v době návštěvy tohoto webu přihlášen ke svému účtu u některého z výše uvedených poskytovatelů služeb sociálních sítí, dojde k propojení informací o uskutečněné návštěvě s návštěvníkovým účtem na příslušné sociální síti.
Návštěvník může zamezit propojení informací o svých aktivitách na tomto webu se svým účtem u poskytovatele služeb sociální sítě v případě, že se před návštěvou tohoto webu odhlásí ze svého uživatelského účtu na sociální síti. Bližší informace o shromažďovaných informací jsou uvedeny na stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb sociálních sítí.

Další možností jak zamezit propojení informací o svých aktivitách na tomto webu se svým účtem u poskytovatele služeb sociální sítě je nepovolení cookies třetích stran prostřednictvím lišty ve spodní části tohoto webu.

Návštěvník, který poskytl své osobní informace, má právo:

 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • kdykoliv svůj souhlas odvolat
 • upravit, doplnit své osobní údaje
 • vznést námitku v opodstatněných případech proti zpracování svých osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • požadovat přenesení svých osobních údajů
 • na přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím emailového dotazu
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost
 • dotázat se, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám. Toto právo můžete využít zdarma 3 krát ročně. Každý další dotaz bude v případě zjevného zneužívání a zatěžování zpoplatněn částkou 300 Kč za každou jednu žádost.

Návštěvník může veškeré žádosti, kdykoliv písemně zaslat na adresu info@astrologiepetranel.cz. Návštěvník může využíti formulář Žádosti subjektu údajů dostupný zde.

Odkazy na jiné stránky
Tento web obsahuje odkazy i na jiné internetové stránky, které nejsou součástí tohoto webu. Správce je zodpovědný pouze za obsah stránek umístěných na doméně astrologiepetranel.cz.

Kontaktní údaje správce:
obchodní firma: Petra Nel Smolová
IČ: 61759082
adresa pro doručování: Vochov 285, 330 23
adresa elektronické pošty: info@astrologiepetranel.cz

 

 

Online formulář:

Dokumenty ke stáhnutí: