Poznej moudrost astrologie a principy Stvoření
Nalezni sounáležitost v kosmickém vědomí
Prožij podstatu samu sebe

Nový Astrologický kurz pro začátečníky

„Budu předávat své zkušenosti, znalosti a poznání. Nemohu vám předat své schopnosti, vhledy a intuici. Povedu vás však tak, abyste vy sami v sobě probudili své schopnosti a dary.“         

Petra Nel     

Poslední volná místa 

Přihlášení do 5. 9. 2024

OTEVÍRÁM NOVÝ ASTROLOGICKÝ KURZ

Zájemci o studium astrologie, se mohou přijít seznámit se základy výuky 14. 9. 2024, než se rozhodnete vstoupit do kurzu.

Pro přihlášené do kurzu je již tato výuka v ceně kurzu.

Kurz pro začátečníky je určen zájemcům, kteří nemají nebo mají menší povědomí o astrologii. Výuka povede k naučení, jak astrologii používat a je zároveň propojena s hlubšími souvislostmi. Aby byla astrologie správně používána, je potřeba znát základní principy stvoření bytí a fungování člověka (tělo, mysl emoce, spiritualita). Astrologický kurz je veden tak, aby se studenti naučili planety nejen znát, ale je i vnímat, cítit, prožívat a poznali zákonitosti, prop...Datum:
14.09.2024 od 10:00 do 17:00

Místo:
2N Telekomunikace a. s.
Pod Vinicí 2028/20
Praha 12
Česká republika


Cena:
1 700 Kč - Jednodenní kurz

Cena 1 700 Kč jednodenní zkušenosti 14. 9. 2024 je pro přihlášené do kurzu již v ceně kurzu.

Přihlášení

Vstupenky/lístky

1 700 Kč - Jednodenní kurz

1 700,00 Kč

Registrační údaje