Horoskop na období 28. 5. – 2. 6. 2019

Síla srdce

Merkur v Blížencích opustil Slunce a vytváří neharmonické aspekty s Neptunem v Rybách a Jupiterem ve Střelci. Mysl je přetížená. Merkur v Blížencích potřebuje vše pochopit, všemu rozumět, vysvětlit si vše logicky a analyticky. Neharmonický aspekt od Neptuna to však nedovoluje. Neptun v Rybách je v té nejvyšší formě Božské vědomí – v kabalistickém stromě je to koruna stromu. Již staří Mistři, filozofové a duchovní věděli, že existuje svět, který je za rámcem našeho chápání. Že existují neviditelné světy, které člověk může zahlédnout skrze rozpuštění svých projekcí, očekávání a pravd. “Tohle je jediná pravda!” Skutečně víte, co je pravda? V každém okamžiku vidíme jen zlomek, dle našeho vědomí, poznání. Již kvantová fyzika dokazuje, že existuje to, čemu věnujeme pozornost. Když odvrátíme pozornost na něco jiného, tvoříme jinou realitu. A právě Neptun v Rybách nám ukazuje, kolik iluzí, představ a očekávání můžeme žít. V tomto týdnu se ukáží nejasné informace, budou se rozpouštět iluze a naše představy o něčem. Prožijeme si zklamání a rozčarování, které jsme již vytvořili dříve, kdy jsme si udělali představu či očekávání o něčem či o někom. Pocit zklamání se objevuje tehdy, když se rozpustí naše vytvořená projekce. Týká se to pouze nás, ne toho druhého člověka či okolnosti.

Jupiter ve Střelci zvětší a nafoukne naše myšlenky. Naše mysl je přetížená a těžko se zastavuje. Stále dokola se vám v hlavě něco odehrává a vy se těchto myšlenek nemůžete zbavit, i když ve skutečnosti na to myslet nechcete. Jsme obtěžováni svými dotěrnými myšlenkami. Stejně jako „zvědavou sousedkou“, která potřebuje mít vše kolem sebe pod kontrolou. Musí vědět kde a co se stalo, a hlavně si s vámi chce povídat a všechno vám to říci. Kdo, co udělal a neudělal, jak kdo se zatvářil, kdo je nevděčný a kdo nesoudný. Vy se díváte na hodinky a říkáte si, kdy už sousedka vyčerpá své informace a pomalu se snažíte zmizet. Ona ale vás nenechá a vše vám ještě znova zopakuje. A pak začne opět znova. Chce vaši plnou pozornost a klade vám otázky: Co vy na to? A co si o tom myslíte?

Stejně, jak vás nechce pustit zvědavá sousedka, tak vás nechtějí pustit vaše myšlenky.

V tomto týdnu se objeví hodně zavádějících a nejasných myšlenek nebo spíše, jak si je naše mysl vykládá a co v nich vidí. Naše projekce je vždy ovlivněna našimi zkušenostmi, vědomosti a různými způsoby řešení situací. Jednu stejnou informaci bude každý člověk vnímat jinak.

Zahlcení tím, co vše bychom měli udělat a zvládnout, nás může vést k panice. V tomto týdnu nespoléhejte na logické vysvětlení, dejte více na pocit. Venuše v Býku, která je v harmonii se Saturnem, Plutem, karmickými uzly a Neptunem, dává dobré podmínky ke stabilitě a svým způsobem k jistotě dobrého pocitu. Pocitu spokojenosti a naplnění ze svého života. Ale jen pokud to vaše myšlenky nebudou zpochybňovat a hledat, co vše mělo být jinak. Podívejte se, co vše je již za vámi, co vše jste již vytvořili. Když si v tomto týdnu udržíte spojení s pocitem, že se vám daří dobře, tak zvládnete, cokoliv přijde. Venuše v Býku je pevná a především bohatá. Využívejte své bohatství, své vnitřní bohatství. Spojení se Saturnem je o věrnosti citu, lásky a hojnosti. Objeví se staré lásky, které procházejí přehodnocováním a docházejí k větší zralosti a ponaučení. Dokážeme ocenit to, co jsme dříve brali jako samozřejmost anebo jsme tomu nedávali hodnotu. Pokud si něčeho nevážíme, je nám to ze života odebráno. Vesmír neplýtvá energií. A nyní, protože Saturn je retrográdní a vede nás k ponaučení a zralosti, tak si můžeme uvědomit své city, hodnoty a lásku s větší hloubkou a uznáním. Můžeme v sobě uzavřít a odpoutat se od staré lásky. A přesto v nás zůstane dobrý pocit, vděčnost, co bylo a jak to proběhlo. Zde je stěžejní a zásadní odpuštění a soucítění vůči své minulosti, protože je základem pro realitu nového vztahu nebo zkvalitnění vztahu dosavadního, a především našich hodnot. Můžeme zažít důvěru vůči životu, protože vidíme, že se pro nás stalo to nejlepší.

Zároveň jsme vedeni, abychom dobře hospodařili se svými financemi. Uvážlivost a určitá střízlivost je zde prospěšná. Pluto s Venuší podpoří naše touhy a magičnost přitažlivosti s druhým pohlavím. Můžeme mít někdy pocit až osudovosti svých citů. Jděte v souladu se svým srdcem a vírou.

Můžeme využít pracovitost, zručnost, která se projeví ve hmotě. Tento čas tomu přeje. Využijte velmi plodnou dobu, než přijde fyzické zpomalení.

Upozorňuji, že v létě nebudou uveřejňovány týdenní horoskopy. Pouze v členské sekci v létě naleznete náhled na červenec a srpen, kde celý měsíc bude popsán najednou.

Přeji Vám krásný a plodný čas s láskou v srdci.

S vděčností a s láskou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 21. 5. – 27. 5. 2019

Jediné co vím je, že nic nevím.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Blížencích v kvadratuře s Černou lunou v Rybách je hlavním tématem tohoto týdne. Tento dynamický aspekt vynáší, nakolik jste v moci svého ega a mysli. Rozpor mezi rozumem, logikou a pochopitelností versus tajemství, nadpřirozené a neviditelný svět. Slunce v konjunkci s Merkurem zesiluje rozum, logiku, mentální programy, komunikaci, sílu myšlenky a slova. Merkur je ve svém znamení, tedy je silnější, významnější a více si potrpí na přesné vyjádření, aby vše bylo možno uchopit rozumem. Jenže! Černá luna v Rybách aktivuje tajemství, nadpřirozeno, a to se myslí nedá uchopit, to lze jen prožít. Pustit svou mysl a odevzdat se něčemu neuchopitelnému, nadpřirozenému, v egu budí strach. Zaktivuje se touha mít vše pod kontrolou. Když tomu člověk rozumí, tak to může ovládat a řídit. Ego se bojí, že ztratí kontrolu a vliv na člověka, kterého může skrze mysl řídit. V tomto týdnu se setkáme s něčím, co naše mysl není schopna pojmout – přijmout – pochopit. Může to vzbudit boj a dokazování, že je to holý nesmysl nebo člověk snadno spadne do pocitu marnosti či přesvědčení, nic nevím, nic neumím.

Napětí zviditelní rozpor mezi rozumem, ztotožněním se se svou osobností a něčím, co přesahuje lidské chápání, nadpřirozenost, obsahující nic a zároveň všechno. Ano, ukáže se, jak přijímáte či odmítáte tajemství, nekonečno, neurčito, nadpřirozené, neviditelné, božské vědomí. Věříte na anděly, víly a další nadpřirozené bytosti? Hned na počátku se zásadně zviditelňuje téma Černé luny v Rybách – podrobně popisuji Černou lunou v Rybách v článcích VIP sekce na web. stránkách. Nakolik jsme v sjednocení s proudem života a jeho zákonitostí, viditelného a neviditelného projevení a celého stvoření. Jak celistvě a propojeně se cítíme s druhými, se světem, s vesmírem.  Jaká je naše víra? Čemu věříme? Nakolik jsme oddělení od druhých a celého stvoření?

Oddělenost je známka Matrixu, jehož obsahem tento základní program je. Aby mohl začít program – lidská hra, musí se Já vydělit z celistvosti – z jednoty. Symbolika znamení Ryb – JEDNOTA, ze které se vše vyděluje. Můžete si to představit jako oceán, který se skládá s jednotlivých kapek, které se vydělují a až skončí jejich koloběh, tak se navrací nazpátek do jednoty oceánu.

V tomto týdnu se objeví propadnutí egu a své mysli, svým iluzím, pokud se necháme ovládat odděleností. Dotkneme se své sebe hodnoty a vztahu sami k sobě. Můžeme se dotknout nějaké iluze o sobě. Máme možnost prohlédnout iluzi svého života tím, že prohlédneme svůj vlastní Matrix. Možnost překročit omezení svého vlastního programu a Máji – tedy iluze či projekce, kterou vytváříme. S přijetím, že existuje něco, co nás přesahuje a důvěřovat tomu, vám pomůže zažít, co je ve vás nezničitelné. To, co lidský rozum ani nemůže uchopit.

Je zde potřeba ochoty vystoupit z Matrixu a něco pro to udělat.

Uvidíte kolem sebe přehlcenost lidí sami sebou, svými přesvědčeními a zaručenými pravdami. Komunikace bude náročná, protože snadno si spadneme do svých domněnek a předjímání toho, co ten druhý tím myslel. V tomto týdnu to bude vypadat, jako bychom mluvili každý jinou řečí. Těžko si budeme rozumět, pokud zůstaneme příliš ponořeni ve svých osobnostech, kde se hájí jen vlastní zájem a pravda. Hledejme společný záměr, cíl, který vede ke společnému prospěchu. O co nám společně jde? Tak můžeme překročit nepochopení a oddělenost. Tak můžeme překročit tlaky, strachy a staré způsoby, která nás zatěžují čím dál tím více. Tak můžeme díky pomoci neviditelného světa udělat zásadní změnu v sobě a následně kolem sebe.

Neptun v harmonii na karmické uzly a konjunkci Saturna s Plutem v Kozorohu dává možnost milosti a rozpuštění toho, co nás zatěžuje a brzdí.

Mars v harmonii s Uranem dává nové zkušenosti, jak lze použít svou vůli, která je vedena citem a ohleduplností v zájmu bezpečí lidí. Cítit se dobře, je možná a realizovatelná skutečnost v realitě. Zkušenosti a zralost nemusíme sbírat přes bolest a utrpení. Můžeme nyní si zažít, že to jde jinak. S lehkostí a mírem.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 13. 5. – 19. 5. 2019

Pragmatická prozíravost

V tomto týdnu doznívají harmonické aspekty Slunce a Saturna, Pluta a Karmických uzlů. Do těchto harmonických aspektů vchází Merkur – tedy mysl. Naše soustředění se dostává do hloubky, je podpořena schopnost systematičnosti a stability. Naše myšlení, které zpracovává všechny impulzy, vědomé i nevědomé, je velmi odolné a pragmatické. Jsme schopni se dostat k hloubce moudrosti, k jádru věci. Naše rozhodování bude mít dalekosáhlé dopady. Máme jednat zrale, moudře, s přijatou zodpovědností za své činy. Střízlivost. Merkur v Býku je pomalý a potřebuje dostatek času, aby se rozhodl a začal konat. Můžeme si připadat tak trochu těžkopádní. Objeví se nám něco z minulosti, co bude potřeba dořešit, pochopit. Zviditelňuje se nám to proto, abychom si uvědomili, jaký k tomu máme postoj. Je již svobodný? Neutrální? V druhé polovině týdne Merkur v harmonickém aspektu na Pluta je o síle mysli, která si dokáže myšlenky zhmotňovat. Rezonance vlastních myšlenek, která bude v realitě až hmatatelná. Síla myšlenky je až neuvěřitelná a v této době si to zažijeme na vlastní kůži ve zhmotnění. Odhalení tajemství, skrytých schopností a síly, které v sobě máme. V tomto a příštím týdnu je velmi důležitá síla „masy“, která ovlivňuje kolektivní vědomí a tím nastavení společnosti.

Konjunkce Slunce s Merkurem do 28. 5. ukazuje na potřebu vše pochopit přes mysl, logiku, analýzu, praktické a použitelné principy v každodennosti. Síla této konjunkce je o tom, že Já se potřebuje sjednotit se svým nastavením, Matrixem a Já – vědomí sama sebe může toto nastavení přetvořit a tím změní realitu. Začne se dívat přes jinou projekci, jiný úhel pohledu a tím může vystoupit ze starého systému. Může tak přijít nové poznání.

Jak to ale udělat? Je to stejné jako s počítačem, když ho restartujete. Vypnout, restartovat a znova zapnout, kdy se v programech odstraní chyby a programy se načtou správně. Stejně tak je třeba, aby toto udělal každý člověk sám za sebe ve svém těle a ve své realitě.

Jak udělat vědomý restart své mysli? Je několik způsobů. Jeden je možné využít již o příštím víkendu – informace níže.

Konjunkce Slunce a Merkura je do 21. 5. v Býku a pak před 12. hodinou konjunkce přechází do Blíženců. Zde je Merkur ve svém vlastní znamení (Merkur je vládcem znamení Blíženců). Mysl se tak zrychlí a ulehčí se jí. Do té doby, kdy je v zemitém znamení Býka, nás tato konjunkce bude držet ve velmi pragmatických a praktických záležitostech. Více se zaměřte na dokončení, realizaci, co je teď potřeba udělat a na plánování své budoucnosti. Stojíme pevně nohama na zemi a jsme schopni jako správní hospodáři plánovat realizaci své práce, která má být v hojnosti a bezpečném zajištění. Tedy dojít k výsledku. Není to jen o hmotě, ale i o správném postoji ke svému rozvoji ducha. Často si lidé myslí, že energie Býka je jen o hmotě, přízemnosti. Není to tak. Když máme nádobu, tak je potřeba ji naplnit. Jinak zůstává prázdná. Hmota se má naplnit. Stejně tak člověk má naplnit tělo duchem.

Jestliže znáte symboly, tak víte, že Býk se znázorňuje jako kruh s rohy. Ve skutečnosti je symbol Býka složen ze symbolu Slunce – kruh a v horní části leží srpek Měsíce – symbol Luny. V symbolu znamení Býka je tedy propojení Slunce a Měsíce. Slunce – vědomí, impulz, teplo, mužský princip a Luna – nevědomí, pasivita, emoce, ženský princip, který přijímá impulz, aby se mohlo zhmotnit. Co ho zaplní?

Když je součet Slunce a Luny vznikne nám symbol Merkura. Matematické znaménko + je symbol součtu, které se přidá pod znamení Býka a vznikne Merkur. Merkur je plod spojení mezi Sluncem a Lunou. A momentální konjunkce Slunce a Merkura ukazuje na důležitost, jakými myšlenkami naplňuji své tělo.

Zákonitostmi, které jsou zviditelněny v postavení mezi Sluncem, Lunou a Merkurem, se podrobně zabývám na semináři Alchymie života.

Důležité je nyní uvědomění, že konjunkce Slunce a Merkura přejde do znamení Blíženců, tedy do projevení toho, co bylo zaseto jako semínko ve znamení Beranu (začátek astrologického roku – první jarní den), co bylo poté dáno do hmoty v Býku (do 21. 5.), co nám ze semínka vyrostlo – bylo zhmotněno, aby se poté v Blížencích skrze mysl projevilo a manifestovalo.

Je důležité využít tento proces, který se nabízí. Buďte si vědomi, že si tvoříte svou realitu a že od jarní rovnodennosti do konce znamení Býka (21. 5.) si tvoříte základy své přítomnosti a událostí, které pak budete řešit během celého roku do další jarní rovnodennosti. Máte tedy ve svých rukách, abyste svou nádobu naplnili něčím smysluplným.

Venuše 15. 5. v 11:46 hod. do 8. 6. vstupuje do svého znamení, kterému vládne, do Býka. Naše láska, vztahy, harmonie, krása, naplnění, hodnoty, požitkářství, hospodaření, se zviditelní. Tato témata získají více naší pozornosti. Venuše v Býku vytvoří harmonický aspekt s Lilith – Černou lunou a konjunkci s Uranem. Značí to silné dny, kdy se hodně změní. Konjunkce s Uranem 15. 5. – 22. 5. otevře nový pohled na všechna výše uvedená témata Venuše v Býku. Ukáže se, jak jsou stabilní vaše vztahy, harmonie, hodnoty a finance. Objeví se nečekanosti, různá překvapení, což povede k náhlým rozchodům a k ukončení různých vztahů. Přijdou nečekané výdaje a budeme mít tendence utrácet více než kdy jindy. Pocit, že si musíme něco užít, něčím se naplnit, povedou k většímu nakupování, přejídání a k podléhání pohodlnosti. Černá Luna 15. – 19. 5. podpoří ženský princip k přijetí sebe v plném rozsahu. Vynoří se tajemství, které pomůže uvědomit si svou podstatu lásky, ženství a své hodnoty. Pak přijdou proměny, které jsou symbolizovány v konjunkci s Uranem.

Období 15. – 22. 5. můžeme nazvat revolucí a osvobozením ženského principu, kdy se může dostat ke své podstatě.

Mars vstupuje 16. 5. po 5. hodině ranní do znamení Raka a vytváří harmonický aspekt 16. – 24. 5. s Černou lunou a do 28. 5. s Venuší. Síla vůle, impulzu, schopnosti se prosadit. Vzhledem k tomu, že Mars je v Raku, kde je v oslabení, je zde vše založeno na pocitu, prožívání a potřebě svou marsovskou sílu bojovníka používat k ochraně bezpečí, citů, rodiny, zázemí, zemi. Mužský princip se ukazuje ve své pravdě. Nakolik a k čemu je používána vůle, vědomí sám sebe, rozhodnost, síla, ale také sobectví. Jaký je záměr mužského principu? Čím je veden? Pudem, touhou vyhrát nebo budovat a ochraňovat? Je ve službě celku? Ukáže se nám kvalita muže a ženy, mužského a ženského principu v nás. Venuše a Mars jsou v harmonii, je zde tedy spolupráce, vzájemná podpora a respekt. Jeden princip bez druhého nemůže nic zplodit.

Během tohoto a příštího týdne jsou oba dva principy ve spojení s Černou lunou a Uranem.
Bude se nám tedy vyrovnávat karma. Především bychom měli sbírat dobré plody svých hodnot, vůle anebo budeme mít příležitost něco napravit a vyrovnat a tím založit si na pozitivní karmu. Záleží, co upřednostňujeme a čím naplňujeme svou formu života.

Úplněk, který nastává v sobotu 18. 5. ve 23:11 hod. zviditelňuje téma novoluní v Býku na sabiánském symbolu:

„Muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem, zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři.“

Klíčová myšlenka: Odvaha, nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi.

Tento úplněk nese trochu jinou energii: Slunce v Býku a Luna ve Štíru je projevení jistoty a proměny, hmoty a prachu, země a vody, počátku a konce. To, co není naplněné Duchem je smrtelné a nesmrtelné to, co je naplněné Duchem. O úplňku je přesná konjunkce Venuše a Urana v Býku. Otevřené srdce, které se spojuje s rozšířeným vědomým, se dostává k podstatě lásky a naplnění Ducha ve hmotě. Gejzírem lásky, který sem v té době přichází, může být zasaženo každé srdce. Stejně jako když anděl Amor, který vystřelí svůj šíp lásky.

Volání lásky a podpory tady na zemi. Bohyně – božské ženství se projevuje ve hmotě, aby byla podpořena Matka Země. Život na zemi v lásce. Pokud ucítíte volání, které přesahuje vaši osobní rovinu, následujte ho. Ve všem ostatním vám bude pomoženo.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 6. 5. – 12. 5. 2019

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřejší dny

Po dlouhé době mohu konečně psát o harmonických aspektech, které nám přinesou úlevu a povzbuzení. Slunce se dostává 5. 5. – 17. 5. do harmonického aspektu se Saturnem, Plutem a Minusovým uzlem v Kozorohu a Vzestupným uzlem v Raku. Tyto aspekty přinášejí pokrok a posunutí se vpřed, kdy vykonaná práce v minulosti přináší stabilní výsledky. Vidíme je! To nás povzbudí k další činnosti a pracovitosti. Stojíme pevně nohama na zemi, jsme konstruktivní, systematičtí, spolehliví, pracovití a zodpovědní. Víme, že bez práce nejsou koláče a jestliže něco chceme, musíme přiložit ruce k dílu a v této době i hlavu, svou mysl a vědomí.

Projevuje se v nás síla, kterou jsme poslední dobou postrádali. Nyní se vrací a připomíná a především zasahuje. Zasahuje do našich životů tím, že sílu vůle umíme použít s moudrostí a zodpovědností. Schopnost sebeovládání dokáže urychlit naší vnitřní i vnější cestu.

Síla vyšší bytosti v nás pomáhá překračovat omezení našich mentálních programů. Odvážný duch překračuje to staré, zanechává to, co člověka brzdí. V této době uvidíte jasně a zřetelně, co za sebou táhnete jako kouli na noze. Ať už to jsou nějaké špatnosti či přesvědčení, jací jste. Znevážil/a jsem sebe a tím jsem ztratil/a důvěru sebe? Nebo mé strachy mě tak zatěžují, že se již neodvážím k dalším krokům? Ať je to z minulosti cokoliv, nyní to zříte.

Jak přijímáte svou minulost? Uznali jste a ocenili jste své zkušenosti? Poučili jste se ze své minulosti? Dokážete jít s důvěrou vstříc do budoucnosti a tvořit svůj život? Slunce osvětlí, kde se bojíte, kde se stavíte do role oběti, kde nejste ochotni udělat změnu. Je až neuvěřitelné, že lidé znají své slabé stránky, uvědomují si své neřesti, a přesto je vědomě žijí dál. Občas si posypou “hlavu popelem” a pokračují dál ve stejném. Co takoví lidé mohou očekávat, že přijde? Člověk dostává velmi dlouho příležitosti, aby sám pochopil a došel ke změně. Bez bolesti. Máme stále ještě šanci. Tato konstelace nám pomáhá uvidět, pochopit a rozhodnout se, jaký nový základ života chci vytvořit. Dostáváme moudrost, zralost a trpělivost. Hluboký klid, který pramení z přijetí zákonitostí života, které jsou tak naprosto jasné. Co zaseješ, to sklidíš! Vše je v nás, celý svět, naše minulost, přítomnost a budoucnost. Nikdo nemá takovou sílu a moc, aby tvořil váš osud než vy sami.

Dotknutí se svého Ducha ve svém nitru je dotknutí se božského vědomí, protože váš Duch je spojen s božstvím. Váš Duch vytváří určité okolnosti, “náhody” a zkoušky. On ví, jakou cestu si máte projít, jaké zkušenosti potřebujete. Je proto ideální, když se začnete se svým Duchem propojovat, opustíte výmluvy a budete naslouchat. A jednou vědomě skrze svého Ducha budete tvořit svůj osud. Je to možné. Je potřeba se vzdát starého, starých zvyků, výmluv, strachů a mentálních vzorců.

K tomu přispívá konjunkce Merkura a Urana 5. 5. – 11. 5., kdy vaše mysl prochází změnou, otevřením, inspirací a rozšířeným vědomím. Více se odosobníte a uvidíte sebe, svůj život z nadhledu a uvidíte souvislosti. Aspekt Slunce a Saturna s Plutem zaručuje uzemněnost. Neulítnete do nějakých idejí a vizí, ale otevře se vám pohled na sebe z jiné perspektivy. Dokážete poznání prakticky využít pro další kroky, které vedou ke stabilitě a pevnosti. Vše, co se v této době začne, má dlouhodobou progresi a zaručený stabilní výsledek. Jsou vám jasné systematické kroky k dosažení výsledku a je zde dostatek trpělivost a respektování řádů.

Nové nápady a inspirace roztřiďte a to, co ve vás rozvíjí nadšení a sebe zdokonalení, tak si ponechte. To, co vás rozptyluje a vede více k požitkům, odložte. Pamatujte, že sebeovládání urychluje cestu. Víte kam a za čím směřujete?

Mars v opozice na Jupitera značí mnohočetnost možností a cest. Roztříštěnost, pokud bychom se odevzdali chtíči a egu. Pokud chceme všechno stihnout, všechno vyzkoušet, prožít, tak ztratíme svou cestu, protože jsme jen sběrači zážitků, které ničemu neslouží. Je to snaha zaplnit vnitřní prázdnotu, která i přes mnohočetnost prožitků zůstává. Vyvarujte se plýtvání, marnivosti a poživačnosti. Držte se svého cíle a vyvarujete se zabloudění a ztráty času.

Mars v harmonickém aspektu na Venuši je příznivý pro lásku, vztahy, tvořivost a odlehčení života. Venuše, která prochází disharmonickým aspektem se Saturnem a Plutem, je o přehodnocování svých vztahů. To, co bylo potlačeno, zameteno pod koberec, vyvstane na povrch a projde proměnou. Pocit nedostatku lásky a harmonie vede k potřebě vztah proměnit, prohloubit. Nějaké city v nás zemřou.

Nedorozumění mužského a ženského principu mizí v druhé polovině týdne a nastává doba harmonie a plodné spolupráce. Ideální doba k navazování nových vztahů pro nezadané a prohloubení vztahů stávajících.

Měsíc květen je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového. Procházíme velmi zásadní a významnou dobou! Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí. Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať příznivý týden využijete konstruktivně.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 29. 4. – 5. 5. 2019

Rozjímání

Slunce opustilo konjunkci s Uranem, která nám ukázala, že vše může být v okamžiku jinak. Jak je život křehký a nepředvídatelný. Uvolnění této konjunkce přinese trochu zklidnění. Než přijde více stability a harmonických aspektů, tak si ještě v tomto týdnu projdeme několika překážkami.

Merkur v Beranu v neharmonických aspektech na Saturna a Pluta ukazuje, že v naší mysli panuje pesimismus, protože jsme citlivější na starosti a problémy. Pocit těžkosti života, kdy člověk kolem sebe vidí náročnost doby. Tíha a tlak se na nás valí a člověk má pocit, že je neunese. Komunikace je těžká, nelze snadno vyjádřit své myšlenky a pocity. Člověk má tendenci mlčet a možná se i vyhýbat kontaktům. Objevují se překážky a komplikace, které mohou být v drobnostech, ale jak je člověk již unaven, vnímá je podstatně silněji.

Je dobré opravdu odejít do ticha, do soukromí, kde přes rozjímání můžeme přehodnotit svoje myšlenky a svůj život. Je potřeba si v sobě udělat pořádek. Ve své skříni s oblečením si také uklízíte. Zkontrolujete, co již vám není, co již není módní, co již dosloužilo a vše roztřídíte. Něco vyhodíte, něco odvezete na charitu a něco rozdáte.

I naše mysl potřebuje takový úklid a tento týden je k tomu právě ideální. Pozorujte své myšlenky a uvědomte si, nakolik vás vaše mysl ovládá. Merkur v disharmonickém aspektu na Pluta značí manipulaci mysli. Jak s vámi vaše mysl manipuluje, jak ji podléháte? Nebo jste vy tvůrci svých myšlenek? Opatrně na komunikaci a informace z venku, které budou mít nádech ovládání.

K tomu přispívá kvadratura Marse s Neptunem, který jsem popisovala v posledním horoskopu. Naše vůle je v rozporu s Božským vědomím, kolektivním vědomím. Nejasnosti a klam. Někde nevidíme u sebe pravdu, sami sobě něco zastíráme. A když se objeví pocit zklamání, značí to stržení závoje a ukáže se, kde jsme sami sobě lhali a měli falešná očekávání. Fyzická rovina je v pasivitě. Energie je málo a odolnost není žádná. Jsme jak z moře vyvržené velryby, které se bez cizí pomoci nemohou vrátit do své přirozenosti. A jsou tak zranitelné a ohrožené. Stejně i tak my. Vede nás to k uvědomění, co ke svému životu potřebujeme a co je pro nás skutečně důležité. Díky tomu opustíme „falešnost“ – pokřivené vnímání sebe, okolí a života.

Černá Luna opouští po 9-ti měsících znamení Vodnáře, kdy jsme byli prověřováni, jak máme spojené své ideje se srdcem, jak zacházíme se svobodou, pravdou a rovností.

Černá Luna vstupuje do znamení Ryb 2. 5. 2019 – 27. 1. 2020, které je posledním znamením zvěrokruhu. Z pohledu karmy nás čeká posledních 9 měsíců, kdy uzavíráme 9-ti letou zkušenost. Zrajeme a máme se dostat do celistvosti. Uzavíráme téma, které jsme žili v posledních 9-ti letech. Naplní se. Pokud jsme pochopili a dozráli, překročíme a dostaneme se na další stupeň, do další úrovně, „levelu“. Pokud znáte svůj horoskop, tak tam, kde máte astrologický dům Ryb, v té oblasti budete dokončovat a rozpouštět své téma. Abyste se pak mohli „vynořit“ ve svém novém uvědomění, až Černá luna vstoupí do následujícího znamení, do Berana (koncem ledna 2020).

V Rybách má dojít ke smíření, k odhalení tajemství a hlubokému pochopení svého životního příběhu, poznat mystičnost života a svého osudu. Rozvinutím své schopnosti vnímat, soucítit, odpouštět a odevzdat se. Rozvinout schopnost nápomoci a obětovat něco ze svého osobního zaměření pro celek.

Podrobný popis Černé luny v Rybách bude zveřejněn 2. 5. na členské sekci: https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

 Novoluní nastává 5. 5. v 0:45 hodin v Býku na sabiánském symbolu:

„Muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem, zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři.“ Klíčová myšlenka: Odvaha, nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi.

Někde si každý prožijeme pocit úspěchu ve svém životě, avšak se zároveň poučíme, že „nic tak snadno nepomíjí jako úspěch.“ Bouře prochází naším nitrem a je potřeba čelit okolním podmínkám s odvahou a silou charakteru. Jak přijímám krize? Přijímám je s pokorou a učím se na nich nebo s nimi bojuji a viním osud? Okolnosti života prověřují, jaký je náš charakter, naše postoje a jaká je naše víra, naše srdce.

Jupiter, planeta víry, pravdy, expanze a štěstí, vytváří harmonický aspekt s Merkurem a my jsme schopni skrze svou víru nalézt naději a optimismus na naší cestě. Můžeme si uvědomit perspektivy a možnosti, které se přes krize otevírají. S vděčností je můžeme přijmout. Vesmír nás tak bude podporovat.

Přecházíme do měsíce května, který je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového.

Procházíme velmi zásadní a významnou dobou, která je opravdu náročná. Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí.

Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019,

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

 https://viaharmonia.com/.

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

S láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...