Ukázka uveřejněného horoskopu 16. 10. na členské sekci.              

Horoskop na období 18. 10. – 24. 10. 2021

Modlitba za českou zemi a její lid

V tomto týdnu se toho děje hodně. Doznívá opozice Venuše a Černé luny, která zviditelňuje karmické vyrovnávání v tématu ženství, společenství žen, síla žen – ženského principu, prožitků, lásky, harmonie a vytvořených hodnot. Důležité je to, co je odžito v každodennosti. Přenesení spirituálních prožitků, vědomí, do obyčejného života. Tam se ukotvují a realizují do nové matrice. Venuše ve Střelci je o moudrém poznání používaném v praxi, v životě. Ve středu 20. 10. nastává úplněk, který osvětlí téma novoluní a projeví v realitě utajené či nevědomé emoce či postoje. Díky tomu se dostaneme blíže k celistvosti. Zapadne nám další dílek k ucelenému obrazu.

Podrobně popíšu dynamický aspekt Boží prst, který se objeví ve dvou podobách, a proto jeho působení je tak dlouhé. Obvykle má kratší působnost. To opět ukazuje na sílu a důležitost této doby. Můžeme vnímat určitý energetický zlom. Zároveň se i více zviditelní stále působící aspekty. Po celý měsíc působí zásadní aspekt Saturna a Černé luny, karmického vyrovnání zodpovědnosti, zralosti, pokory, důsledků svého konání, řádu Stvoření, zákonitostí přirozeného řádu a zákonitostí přírody. Proto každý z nás budeme postaveni před důsledky našeho konání a žití, kdy sbíráme své výsledky zralosti a jestliže někde ještě nejsme v přirozeném řádu, zviditelní se nám to. U každého se tato energie projevuje podle jeho nastavení a učební lekce této reinkarnace. Děje se to u jedince, stejně tak u národů, kontinentů, tedy celosvětově. Proto zůstaňte v klidu, pozitivní a v důvěře, že vše je pod karmickou kontrolou. Vše je vyrovnáváno, a proto se na vše dívejte s láskou a pochopením. Nyní nastal čas projevení.

Slunce vstupuje 23. 10. do znamení Štíra a tím dostáváme velkou transformační sílu. Přerod je nevyhnutelný, i když na počátku to půjde pomalu a těžce. Zde je důležitá trpělivost a soustředěnost. Vidíte, že se toho děje na jeden týden opravdu hodně. Vracejte se proto často do svého středu – s pravou rukou na své hrudi – „JSEM“.

Venuše opozice Černá luna (Lilith) 11. – 22. 10.

Velmi zásadní doba pro vztahy, a to ve všech rovinách. V rovině partnerské, rodinné, pracovní, přátelské. Naše zkušenosti ve vztazích jsou vystaveny hodnocení Černé luny v Blížencích. Mysl hodnotí, kalkuluje a pohlíží na lásku a hodnoty. Tento aspekt symbolizuje také odmítnutí lásky – „to se nehodí, nezapadá do představ, není to výhodné“, … Více v horoskopu 11. 10.

V horoskopu se od 16. 10. objevuje konfigurace Božího prstu. Velká příležitost uvidět svůj nejzásadnější program svého ega, protože na něj budeme upozorněni. Záleží na nás, jestli ho dokážeme překročit. Jestli dokážeme jednat ze svého srdce – uvědomění či podlehneme egu.

Podíváme se na tuto hvězdnou konstelaci podrobně.

Dynamická konfigurace Boží Prst – Slunce kvadratura Pluto, seskvikvadratura (135°) Černá luna   16. 10.  – 20. 10.

Slunce kvadratura Pluto je podrobně popisována v níže, v následujícím aspektu. Tato energie mocenského principu, touze po moci a vládnutí či spadnutí do oběti, se dostává do disharmonických aspektů s Černou lunou – karmou. Tato kvadratura je ještě zesílena tím, že je Černá luna v Blížencích. Ukazuje právě na karmické konání ve zviditelnění manipulace, aby byla zachována nadřazená pozice nebo žití postoje podřízeného – závislého – oběti. Zamlčování nebo překrucování informací slouží k manipulaci. Tato konfigurace povede k tomu, že dostaneme jasnou výstrahu, abychom opustili svůj dosavadní postoj, ať moci nebo oběti. V symbolice Slunce představuje také prezidenta. Je nyní vidět, jak se tento aspekt, Slunce kvadratura Pluto, projevuje v realitě. Boží prst přináší zviditelnění a vyvrcholení celého procesu.

Z různých stran můžete slyšet, že polovina října je energeticky velmi významná a důležitá. Ano, tato doba je opravdu důležitá ve směrování lidstva. Je nám zviditelněn vztyčený prst Boží. Upozornění, že se dostáváme na „hranu“, jestliže podléháme egu či se vzdáme své síly a žijeme postoj chudinky. Může nám být jasně ukázáno upozornění, „DOST! Tohle už opusť!“ Jasné varování a zároveň podpora, abychom z hry ega mohli vystoupit. Opusťte chtění být uznáni, respektováni a oceňováni ve vnějším světě. Být někým. Buďte samostatnou osobností ve své síle. „JSEM!“ Kdo jde cestou pravdy a síly, může zažít podporu a božské projevení uvnitř sebe sama.

Co se bude dít v tomto období, ovlivní zásadně naši budoucnost. Na vrcholu je tato konstelace 17. a 18. 10., kdy může být projevena zásadní informace. To však ještě není konec. V pondělí se Mars posunu do pozice, kde místo Slunce přebere konfiguraci Božího Prstu.

Mars v kvadratura Pluto, seskvikvadratura Černá luna 18. 10. – 25. 10., kdy se projeví více agresivní ráz, větší hádavost a bezohlednost. V nás se objeví nevysvětlitelné vzteky, hněvy, lítost a bezmocnost a budeme mít tendenci vše slovně ventilovat na druhé. Zde je potřeba opatrnost a bdělost. Jděte si zaběhat, zacvičit, fyzicky pracovat, dostaňte energii ze sebe ven. Našeptávač v nás a ve vnějším světě bude zviditelňovat jen problémy, pesimismus, negativismus, sklony ke smutkům a depresím. Politická situace bude velmi vyhrocená a zviditelní se, kdo má ostré lokty a podléhá jen touze po moci. Projeví se, KDO JE KDO. Slušný člověk zůstane takový, jaký je. Jasně uvidíme pravou tvář všech.

V této době se může projevit nějaký skandál. Zásadní je, že Černá Luna v Blížencích zviditelní karmické přešlapy. Co se přecenilo a co se podcenilo v rovině informací, komunikace, pravdy a zviditelní se překrucování informací. Ironie, sarkasmus, hádavost a slovní útočnost jsou projevem nezvládnuté komunikace a pocitu chtít druhé ovládat skrze slova. Je zde jasné, že nám po celý týden budou podsouvány informace, aby bylo ovlivněno naše myšlení. Možné je i ovlivňování kolektivního vědomí skrze utajované technologie. Proto je důležité být v bdělosti, uvědomovat si a pozorovat své myšlenky.

Vy nejste tou myšlenkou. Používejte afirmace a vkládejte se do svých myšlenek lásku, naději a víru. „Jdu cestou světla a lásky.“

Konjunkce Slunce, Mars kvadratura Pluto 11. – 24. 10.

Slunce a Mars v kvadratuře s Plutem je mocenský princip, který v nás na jedné straně touží mít vše ve své moci, mít úspěch a využívá „ostré lokty“ k tomu, aby se úspěchu dosáhlo, bez ohledu na druhé. Ego tak moc naroste, že člověk přestává být soudný. Pravděpodobně se toto projeví zejména v politické rovině po volbách. Na druhé straně je opačné projevení tohoto aspektu, a to pozice oběti. Nechat se ovládat, kdy je přenechána vlastní síla druhému, který ovládá, nařizuje a určuje, co se smí či nesmí dělat.

Úplněk nastává 20. 10. v 16:56 hodin, Slunce ve Vahách opozice Luna v Beranu

Úplněk přináší zviditelnění, jak umíme „prodat“ své schopnosti, prosadit se mezi druhými a s druhými spolupracovat. Děláme to skrze důvěru v sebe, optimismus, víru v pravdu, velkorysost nebo skrze manipulaci a zastrašování druhých? Ukazuje se téma novoluní. Věří člověk, že k němu přijde to, co má, a tak ucítí, co je potřeba udělat? Nechá se vést, protože důvěřuje vyšší moudrosti? Nebo má pocit, že si všechno musí zajistit, vzít, protože od života nic nedostane, nedostane to, co chce? Je ve strachu a egu, musí si to tak vzít sám, protože vyšší moudrosti života nevěří?

Venuše kvadratura Neptun 18. 10. – 5. 11.

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10.

Slunce kvadratura Saturn 23. 10. – 8. 11.

Jupiter v harmonii Mars 8. – 30. 10.

Samotný aspekt působení Jupitera a Marse je delší, (bez Slunce). Příliv energie a oživení budeme pociťovat do konce měsíce. Je to aspekt lehkosti, humoru, cestování, sportování, přitažlivosti a sexuální energie. Tato energie je velmi občerstvující a oživující.

Radost, humor a nadhled zmírňuje zesilující ego, které chce vládnout. Důležitá je víra, naděje a důvěra. Naše spirituální rovina je tímto aspektem zesílena, a proto si více můžeme uvědomovat, jak silná naše víra je, jaké je naše odhodlání. Jak umíme pracovat se svou vůlí a kam ji zaměřujeme. Zacílení je v této době podstatné. Co je váš cíl?

Tento aspekt je ve své největší síle. Můžete zužitkovat pevnost své víry a uvědomit si, jak je vám pomáháno shůry. Jestliže jste v hluboké víře, a přestože jsou třeba okolnosti těžké, tak je o vás vždy postaráno. Vždy je vám pomoženo, kdy potřebujete.

Jsme ve společenské a politické náročné době. Měla jsem v noci velmi silný vjem, kdy mi bylo řečeno Světelnou bytostí, „Modlete za český národ a zemi, ať dění je prostoupeno světlem, harmonií a láskou.“ Tak můžeme pozitivně současný vývoj podpořit. Namísto toho, abychom poukazovali na negativní věci a vytvářeli tím energetické klacky, které „házíme pod nohy“. Proto vás chci požádat, pokud to cítíte stejně, pomodleme se za českou zemi a nás. Můžete použít mou modlitbu nebo svá slova, kde vždy je potřeba zmínit – „pro blaho celé české a moravskoslezské země a všech lidí“.

 

Božské vědomí, Bože Otče a Matko kosmu,

modlím se za českou a moravskoslezskou zemi a její lid,

nechť je prostoupena láskou, soucitem a moudrostí,

aby její lid konal v souladu s božským přirozeným řádem,

kde vzájemná tolerance a spolupráce přináší harmonii všem.

Ať je projevena skrze český lid pravda a víra, která je spojena s Láskou.

Věřím v dobro života a všech lidí v české a moravskoslezské zemi.

Nechť naše konání je pro blaho všech lidí české a moravskoslezské země.

Staniž se.

 

Děkuji za spolupráci, za to že JSTE a že život JE.

S láskou a vděčností, Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz      

Objednejte si na:   https://astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/ 

Horoskop lze bezplatně rozšiřovat s uvedením zdroje článku.