Osud světa

 English version
English version

Horoskop na 39. týden
Moji milí,
tyto dva týdny nelze od sebe oddělit. Procházíme velmi zásadní dobou a v těchto dvou týdnech se rozhodne o osudu světa. Zviditelňuji to, abychom si každý sám za sebe byli vědomi své síly a schopnosti ovlivnit dění už jen tím, jak myslíme, mluvíme a konáme. My lidé to máme ve svých rukách, my vytváříme osud. Propadnout strachu je jen vzdání se své síly. A proto vám všem, kteří čtou mé horoskopy, velmi věřím, že “mé” informace využijete ku prospěchu svého života a celého světa. A na strach se už jen usmějete.

My, slovanské národy, oplýváme silou Ducha, a proto v takto rozhodné době ji použijme!

Zároveň jsme velmi podporováni z jemnohmotného světa a vtělenými Mistry právě kvůli této době a také vědomými lidmi, kteří konají. Jsme podporováni, abychom přetvořili staré mechanismy a zapsali novou matrici právě našim přístupem. Není to o pasivním přijetí, ale o uvědomění si, že my tvoříme svět. A nyní je vidět výsledek, který jsme vytvořili v rámci několik desítek let či dokonce staletí. A nyní je potřeba najít nový mírový přístup.

Slunce se dostává do konjunkce s Černou Lunou – karmou, Vzestupným uzlem ve Vahách. Již jsem psala o Černé Luně – karmě ve Vahách, kdy se dostáváme k tématu rovnováhy, spravedlnosti a nastolení hranic. Zde je téma závislosti, lpění na něčem, na někom, hezky vypadat na veřejnosti, být přijatý druhými i za cenu sebepopření a ztráty vlastní identity. V této době se zviditelní všechna nerovnováha světa. Slunce, které se dostává do konjunkce, zasvítí na nejcitlivější místo společnosti (Váhy), nerovnováhy, závislosti, lpění, přetvářky, strachu z odmítnutí, veřejného zostuzení a důležitosti udržovat hranice ve všem. Vše má své hranice, rovnováha je symbolizována Vahami a tam je hranice, kdy nastane nerovnováha. Zviditelňuje se potřeba hranic i fyzických (států) a mít možnost o svých hranicích rozhodnovat. Pokud nerozhoduji o svých hranicích, kdo o nich rozhoduje? Čím vlastně jsem, když nemám možnost rozhodovat o svých hranicích? Každý v sobě máme jiné hranice, ve všech oblastech: v oblasti metální, emoční, hmotné, duchovní a také ve společenské hranici státu. Jak krásně se nyní zviditelňuje důležitost hranic, kde jsme bezmezně ztratili sami sebe, abychom byli “nahnáni” jako zfanatizovaní lidé s příslibem nalezení “ráje na Zemi”. Někteří byli z velké části zneužiti lidmi, kteří chtěli jen mamon – obohacení, bez ohledu na to, kam ve skutečnosti ty lidi uvrhnou. Vidíte, jak je důležité být v bdělosti, když vám někdo slibuje modré z nebe?

Být oběť či viník? To je další téma karmy ve Vahách. Jen člověk, který zná a má zodpovědnost za své hranice, jedná a tvoří v zájmu harmonie. Nenechá se zneužít, nedostane se do pozice oběti, důvěřivého beránka a nestane se ani viníkem. Boj – agrese, když ji popřu a nebudu se bránit, stanu se otrokem. Ani jedno není dobře a nalezením rovnováhy mezi agresorem a otrokem naleznu střed a tam leží MÍR. K tomu ale musím být aktivní. Nemohu čekat, až někdo něco udělá.

Kde tedy leží naše zodpovědnost? V sobě! Nepřijde žádný Mesiáš a nezachrání nás. I kdyby přišel, pak my lidé bychom z něj udělali fanatického blázna – zesměšníme ho. Ale především bychom zase zvenčí čekali pomoc, záchranu. Ale lidstvo je již schopné a má v sobě objevit sílu hodnou Mesiáše – Ježíše Krista. Pak k nám může přijít síla Ducha, která vstoupí a bude skrze nás KONAT. Jen tak se můžeme dotknout a otevřít svou skutečnou sílu v sobě, všichni ji v sobě máme. A to, co se děje, nás k tomu vede. Jako Ježíš, který vstoupil do Chrámu svého Otce a vyhnal všechny trhovce, kteří z božského chrámu udělali jen ziskuchtivé tržiště, tak i my musíme konat. Rozzlobil se a bránil Chrám svého božského Otce. Kdo jiný to měl udělat, když on jediný svého božského Otce v sobě cítil a ctil?

Tak, jak jsem v předešlých horoskopech psala vše o karmě, mysli a cestě, se nyní vše jen zintezivní, jasně zviditelní a lidé prozřou. Každý si to prožije dle své úrovně vědomí a v individuálním životě se též objeví velmi zásadní momenty: postavení se před osud, kdy se po nás bude v této chvíli chtít probudit a využít sílu Ducha v sobě. Jsme zahlceni událostmi, komplikacemi, těžkostmi. Jediná cesta je probudit své Kristovství v sobě. Tím zachráníme svět a nastolíme harmonii. Použijte modlitbu a pohled na svět s láskou a soucítěním, a pak přiložte ruku k dílu a nenechte konat zlo a postavte se mu. Tím naplňujete Kristovstí. Mějte na paměti: Srdce – emoce, Rozum – myšlenka a čin … jen tak je propojeno v trojjedinosti a mění to svět.

Úplné zatmění Měsíce

krvavý Měsíc
krvavý Měsíc

Úplné zatmění Měsíce nastane 28. 9., počátek ve 2 hodiny a 10 minut do 7 hodin a 23 minut je v České republice zcela viditelné. Začátek úplného zatmění ve 4 hodiny a 10 minut až do 5 hodin a 23minut. Slunce ve Vahách, v konjunkci Černá Luna, Dračí hlava se dostane do úplňku Luny v Beranu. Země se dostává do osy mezi Sluncem a Lunou. Zem zakryje dopad světla na Lunu, která stojí v Beranu. Luna v Beranu symbolizuje individualitu, sebeuvědomění, Já, počátek – první znamení zvěrokruhu. Luna symbolizuje duši, paměť duše, emocionální potřeby, ženy, děti, rodinu, rodnou zemi, Matku, Matku Zemi. Co znamená zatmění a pro nás Čechy ještě k tomu v den svatého Václava, patrona Čech a Moravy? Zatmění symbolizuje možnost zapomnění na své Já, individualitu, kořeny, na své děti, kdo jsem, na svou duši. Zároveň v duši jsou zapsány všechny zkušenosti z minulých životů, emocionální prožitky – jak ty traumatické (ty jsou silnější) tak pozitivní. Ve vašem životě existuje pouze to, co si vaše duše pamatuje. V této době můžeme ztratit sami sebe a tím pádem vše. Nebo se rozvzpomenout na své skutečné Já a tou je božská jiskra. Tím se vymažou staré zápisy duše a z jemnohmotného světa, silou Ducha podpořena – propojena božská jiskra ve vás tím získá na síle. A přetvoří se postupně realita. Na jedné straně možnost konce starého světa nebo na straně druhé zapomnění. Tak nebo tak jsme v procesu vývoje vědomí lidstva, která se zviditelňuje skrze hmotné projevení. Viditelné projevy.

V této chvíli je potřeba zviditelňovat pravdu tak, abychom vše viděli komplexně, proto i já zviditelňuji to, co ke mně přichází tak, jak přichází. Někteří z vás víte, že jsem součástí skupiny, která aktivovala akci Obroda národa na Bílé hoře. Tato skupina dále pracuje pro harmonizaci společnosti na všech úrovních bytí. Vzhledem k celému dění jsme měli celodenní setkání 19. 9. Nyní zviditelňuji za celou skupinu důležitá uvědomění, která se vztahují k důležitosti celého dění. Již dlouho se mluví o tom, že Česká republika je srdcem Evropy. To není žádná novinka. Uvědomujeme si důležitost aktivování síly v srdci. Vzhledem k tomu, že zatmění Luny symbolizuje ženu, je velmi důležité, aby ženy v sobě zaktivovaly svou ženskou sílu, mír, klid a bezpečí za podpory mužů. Když žena prožije v sobě pevnost, klid a mír, dostaví se pocit bezpečí, je to sebeuvědomění, které potom přináší schopnost i péče o rodinu, společenství, pomoc potřebným… Naplní se rovnováha mezi Beranem – individualitou, Já a Vahami – my, společenství. Když žena nalézá takovou sílu, prožitek sama sebe, tvořitelky života, když se zastaví a v tichu začne naslouchat své duši, a když se toto naplní ještě v době 27. 9. a přímo 28. 9., pak se tato síla znásobí a zapíše se do kolektivního vědomí. Pronesena modlitba za mír v české zemi a následné vyzáření do okolních států. Rozhodujícím článkem řízení společnosti jsou politici a hlavou je prezident. Je důležité si uvědomit, že jsou zrcadlem nás. Když chceme, aby vládli pro blaho lidu, země, potřebují podporu. Pokud k nim budeme vysílat negativní myšlenky, podporujeme v nich negativní složky, a pokud k nim vysíláme světlo, podporu, důvěru, pak v nich podporujeme rozrezonování vyšších kvalit. A je potřeba zmínit, že z celkového pohledu jednání s druhými státy si naši politici vedou v krizové situaci dobře: Abychom se zase nestali oběťmi, jak se již v naší historii stalo mnohokrát. Proto ženská prosba k prezidentovi (Slunce) ze ženského (Luna) klidu a ticha za zachování míru a ochrany našich dětí má velkou sílu, která se zapíše v proudu energie. Zároveň v této době proběhne i skutečný rituál ve skupině žen, kde tato prosba bude i fyzicky zapsána tak, aby to bylo ukotveno ve hmotě a vědomě podpořen pozitivní vývoj. Symbolika Slunce, Luny a Země jasně ukazuje: Země stojí mezi Sluncem a Lunou, což symbolizuje, že zharmonizování Slunce ve Vahách – my a Luny v Beranu – Já, má projít „ze Mě“. Z nitra každého.

To vše za skupinu.

Moji milí, jsem a jsme s vámi spojení. S láskou Petra Nel


 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků za uplynulý týden. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

 English version
English version

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz