Mysl – Mág

Horoskop na 38. týden
Foto: Martina Vysloužilová

Slunce v sextilu se Saturnem přináší rozvahu, soustředění a stabilizaci. Slunce prochází posledním dekanem Panny, kde máme možnost procítit láskyplné přijetí každodennosti, pozemského života a služby. Být pomocníkem v obyčejném životě, s láskou plnit své pozemské povinnosti. Aby láska prostoupila mysl – analýzu. Znamení Panny je naplnění dokonalosti, jasnosti a ta má projít skrze láskyplné pochopení lidského bytí. Bez lásky by Panna zůstala kritickým pedantem.

Slunce se přibližuje k Černé Luně a Vzestupnému uzlu, kdy se zviditelní karma, tedy vše, co je zatížené, v disharmonii. Proto máme tento týden na stabilizaci a dokončení. Zodpovědně přistoupit ke svému životu, konání, myšlenkám. Přijmout svou zodpovědnost za svůj život. Zviditelňují se naše závislosti (na čem?, na kom?), zavděčování se, která vedou ke ztrátě sebe sama. Jen proto, abych byla pro druhé přijatelná, nebo aby mi z toho plynuly nějaké výhody. Děje se to jak v nás tak i v politice, v nastavení společnosti. Černá Luna ve Vahách zviditelňuje karmu světa, jeho nerovnováhu. My jsme svět. A hledáme, abychom zůstali sami sebou a přitom nebyli sobečtí, byli otevřeni ke spolupráci a pomoci. A na druhé straně abychom svou závislostí na “něčem” neztratili svou identitu.

Merkur stále vytváří kvadraturu s Plutem (do 30. 9.), kdy právě mysl (komunikace) je zatížena negativními myšlenkami, mentálními programy, které se nás snaží udržet ve stagnaci a strachu. Tím, že Merkur je retrográdní od 18. 9. do 8. 10., bude nás mysl držet. Objeví se strachy, destrukce, bezmoc a touha po moci, chtít ovládat, mít vše pod kontrolou. Pasivní vliv je bezmoc (chudinka), projevená forma kvadratury je moc (despota – diktátor), ovládat a manipulovat ze strachu. Mysl je nástroj ega. V lidech může být uměle udržován strach, protože tak jsou snadněji ovladatelní. Jde o udržení si mysli v čistotě, ve světle, ve víře. Mysl je nástroj, je to posel, který spojuje božské a lidské. Představte si posla, který je v božském království a dostává napsanou zprávu, kterou má doručit do lidského království. Nebo naopak z lidského království se posílá zpráva do božského království. Ten posel nezodpovídá za to, co je napsané ve zprávě a co předává a z jakého království pochází. Je to posel a ten je neutrální – jen vykonává svou práci. Zodpovědní jsou ti, kteří zprávu vytváří a ti, co s tou zprávou pracují. Posel se neztotožňuje se zprávou, kterou nese.

Zkuste takto přistupovat ke své mysli. Neztotožňujte se se svou myslí. Bohužel lidé jsou tím, co je v jejich mysli a přitom je to jen nástroj – posel, který má něco zviditelnit pro druhou stranu: co je úkolem člověka, pochopit, poznat a uvědomit si, kým skutečně je a prohlédnout své vzorce chování, reakcí, očekávání, představ a domněnek.

Stát se čistým poslem, který rozpoznává, z jakého do kterého království nese zprávu. A právě v době kvadratury Merkura a Pluta bude mysl tak natlakována, přeplněna, abychom to již mohli prohlédnout a uvědomit si. A buďto se osvobodíme od destruktivní mysli nebo propadneme strachu. To, že budu cítit strachy a negativní myšlenky, je prostě lidské, ale je na každém, jestli se s nimi ztotožní. Žiji:”Já jsem strach”,”Já jsem ten špatný” nebo teď skrze mou mysl prochází strach a negativní myšlenky, které mohu Já ovlivnit? A kdo je mé Já? Ten strach? Ne, Božská jiskra. ;-) Mysl prochází transformacísmrtí a znovuzrozením. Bohužel se objeví ve společnosti bezohlednost, sobectví, soupeření, prostě všechny negativní stránky lidské povahy, až někdy ti vnímavější a ohleduplnější budou zírat, jestli je to vůbec možné. Je to vůbec ještě člověk? Kde je v tom člověku lidství? Trocha ohleduplnosti? To záleží na tom, jestli člověk podlehne strachu, protože pak se začne chovat spíše instinktivně – tedy jako “zvířátko” a tam vyhrává ten silnější. Pokud toto kolem sebe uvidíte, jediný způsob jak se zachránit je vystoupit z jejich hry – ze soupeření, z boje. Ti, kdo zůstanou v soupeření a boji, se “ubijí” navzájem – svou negativitou. Že jim to projde? V žádném případě! Důsledky budou brzo viditelné. Po celou dobu Černé Luny va Vahách působí okamžitý návrat důsledků svého konání, aby bylo umožněno vidět spojitost příčiny a následku. Tím se lidé rychleji učí. Jen prostě buďte bdělí jak ve svém nitru, mysli, tak i ve vnějším světě, až se setkáte s negativitou, podrážděností a bezohledností lidí. Tím vás to nezaskočí a nevtáhne do jejich hry, na někom parazitovat. Bdělost je jednou z mnoha vlastností probuzeného člověka. S čím budeme po celou dobou retrográdního Merkura ve Vahách konfrontováni je: Jaký mám být, abych byl přijatelný pro druhé? Kým skutečně jsem – má identita? Projevení se! Podle očekávání druhých, podle očekávání sebe (jaký bych měl být), přirozenost – skutečnost. Jsem, který Jsem.

Saturn vstoupí 18.9. do znamení Střelce. Učební lekce je ve víře, v pravdě a ve svobodě. Kdy si ji uvědomíme? Když jsme v těchto oblastech omezeni nebo nám ji někdo chce vzít.

Venuše ve Lvu, v harmonickém aspektu na Urana v Beranu podporuje vznik nových hodnot v srdci, oživení hodnot, lásky, harmonie a radosti. To, co máme v srdci, určuje směr a naplňování v životě.

Přeji vám mír v mysli a lásku v srdci. Petra Nel

 


 

Velice si vážím a děkuji 4 podporovatelům článků za uplynulý týden. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz