Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová

Vítám Vás milí poutníci mezi světy.

Mou doménou je porozumění vesmírným a pozemským zákonitostem, které se střetávají v astrologii, aby pomohly v člověku probudit jeho pravý potenciál, jenž ho dovede až k probuzení vlastního božství v sobě. Jsme uvnitř ve vesmíru (ve ­ smíru) a zároveň vesmír je v nás. Jsme vzájemně propojeni a to co se děje ve hvězdách, to se zároveň děje i uvnitř nás. V nás samotných je celý vesmír a proto rezonujeme na pohyby planet.

Astrologii jsem začala studovat v roce 1997. Od 17. 10. 2005 se astrologii a terapeutické práci věnuji profesně. Díky spojení astrologie a vlastní zvolené cesty sebepoznání, která mi odhalovala tajemství o mně, se mi postupně otevíralo vědomí. Díky této cestě se mi dostalo probuzení mých darů. Astrologie, bez pochopení hlubokých principů těla, mysli, duše, psyché, fyzikálních zákonitostí a celistvosti stvoření, zůstává pouhou technikou. Proto mě nejvíce oslovila karmická astrologie, která odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození ­ vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů. K tomu používám různé techniky: meditace, konstelace, rituály a působení Světla.

Vytvořila jsem desítky prožitkových seminářů a meditačních večerů, kde učím jak porozumět sám sobě, zákonitostem života, jak zacházet sám se sebou a v každodennosti vše používat. Což je nejdůležitější součástí poznání, praktikovat v životě, jinak poznání zůstává pouhou informací. Zároveň pracuji s tématy, které jsou v dané chvíli, z pohledu kolektivního vědomí, nejaktivnější. Kvalitu času popisuji v pravidelných týdenních horoskopech.

Důležitou součástí je pro mě zpětná vazba mých klientů, tam nacházím velké obohacení a projevení nekonečné pestrosti života. Jak jeden aspekt se může projevit nesčetnými způsoby. Proto je pro mě velmi důležitý individuální přístup ke každému klientovi. Jsem vděčná, že se klienti ke mně vrací a já mohu pozorovat jejich vývoj. Zkušenosti dále prohlubují můj vhled do horoskopů a do práce s klienty při seminářích.

Uvnitř nás je vědomá bytost (Duch), která je stále spojena s božstvím. Bohužel je překryta různými mentálními vzorci, strachy, traumaty, iluzemi, domněnkami, které jsme nasbírali zkušenostmi během různých životů. Právě v horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost. Porozuměním a odhalením těchto vrstev, které překrývají naše božství v nás, se stáváme probuzenými, vědomími lidmi, kteří využívají svůj potenciál. Stávající se zářícími bytostmi na Zemi, úspěšnými lidmi, kteří obohacují a inspirují druhé. Stávají se tvůrci vlastního života, přítomnosti i budoucnosti a konají v zájmu VE SMÍRU.

Vítám Vás na cestě poznání…