Horoskop na období 17. 8. – 23. 8. 2015

Vzestup nebo pád

throon

Slunce v konjunkci s Venuší působí do 20. 8. (viz horoskop z minulého týdne), kdy bude zmírňovat nastávající kvadraturu se Saturnem ve Štíru. Začnou vylézat štíři z hlubin. Slunce osvětlí strachy, vaše špatnosti, slabosti a to, co tajíte, aby o vás nikdo nevěděl. Uvidíte i to, co tajíte sami před sebou. Až se tak stane, pak tedy vše, co uzříte, ať již utajované před sebou nebo před druhými, s radostí přivítejte, protože prosvětlujete nevědomé a temné stránky svého vědomí. Z pohledu božství je to radost. Zasloužili jste si to uvědomit a osvobodit se. Prvotně to nechte skrze sebe projít – prožít, pojmenujte to, přijměte to. I tohle ke mně patří. A položte si otázku: Co mě učíš? Nalezněte v tom “špatném” dar obohacení. Pak poděkujte a uvědomte si, že vše je božské, stvořeno Božstvím a jděte dál. Tím to prostoupí Láska.

V okolnostech se objeví zpomalení, překážky a komplikace. Je potřeba projevit více trpělivost, pokoru a skromnost. Jsme vedeni k rozvážnosti. Uvědomte si, jestli vás brzdí strach.

Slunce ve Lvu začne vytvářet konjunkci s Jupiterem v Panně od 19. 8. a dokud Slunce nevstoupí do Panny, konjunkce se projeví roztříštěně. Jupiter podpoří větší jasnost v uvědomění si svého bohatství individuality – vědomí. A Slunce dodá větší odvahu k projevení své niterné čistoty.

Slunce vstoupí 23. 8. před 14 hodinou do znamení Panny, a tím se konjunkce může projevit v plné síle. Slunce v Panně je o záměru udělat pořádek a zviditelnit i ty nejmenší detaily. Můžeme pociťovat touhu udělat skutečně velký úklid kolem sebe a následně uvnitř a zároveň i mezi lidmi, kterými se obklopujeme. Konjunkce Slunce a Jupitera vždy značí prohloubení, které vede k expanzi, vývoji a vzestupu. Je to velké požehnání, hojnost, plodnost, bohatsví, které nalezneme skrze energii Panny. Konjunkce v tomto znamení nastává jednou za dvanáct let. Můžeme tedy říci, že v oblasti čistoty, nevinnosti, čistoty duše, služby, skromnosti, střízlivosti, jasnosti, přirozenosti a obyčejného života uzavíráme jeden 12-ti letý cyklus a otevíráme nový. Tato konjunkce působí do 6. 9. A taková maličkost: tak, jak byla prezentována čistota Panny Marie, kterou lidé vnímali jako neposkvrněnost fyzickou, ve skutečnosti šlo/jde o nevinnost duše Panny Marie. Nevinnost duše znamená být bez ega, karmických zápisů, být osvícená.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. – 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech – vztazích, tak i ve svém okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Černá Luna vstoupí do Vah 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy – spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. – 21. 9.(pohyb jde proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. – 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Průchod Černé Luny skrze Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Černá Luna v sextilu se Saturnem značí možnost se propojit se svým Mudrcem ve svém nitru. Je to o zodpovědnosti za svůj život.

Zdá se vám, že se toho děje velmi mnoho, a že je to zásadní? Vidíte, co se vše děje kolem vás a ve světě? Ano, máte pravdu. Procházíme bodem zlomu našeho vědomí a změnou lidského vývoje. Proč se objevuje takové horko, oheň a výbuch? K tomu připravuji nové Promluvy, kdy se podíváme na komplexní význam událostí.

To, co mi bylo zviditelněno před několika měsíci při zatmění Slunce, se nyní naplňuje. Již tam byl “začátek” celého procesu…”sestoupení Boha na Zem”. Napíši to v symbolech. Bohu došla trpělivost a začal tlačit, abychom zvedli své vědomí a naplnili to, co naplnit v tomo čase máme. Lidé ale nechtějí udělat změnu a drží se svých her, lpění, závislostí, strachů, svého “ďábla”. Je pro ně lehčí odevzdat se temnotě (strachy, závislosti, očekávání, touhy, chtění, nevědomost, zvolení si jednodušší cesty), než se odevzdat Lásce a svobodě. Proto je zvýšeno působení božské energie na Zem a objevují se horka, sucha, blesky, ohně a výbuchy. Ve skutečnosti naše vědomí dostává “malé dávky” světla, pomalu se připravujeme. Kdybychom dostali čistou esenci božství, spálí nás to. V této době je zesíleno působení světla, aby nám bylo pomoženo k pozvednutí. Jenomže ten tlak je veliký. Z pohledu Boha: už toho má dost a rozhodl se sestoupit a prostoupit nás… K tomu Božská Matka vytváří ochraný štít z mateřská lásky k nám. Mírní Božské “rozzlobení”. Je to stejné, jako když otec rodiny, za kterou má zodpovědnost, přijde s něčím novým/se změnou, do které se nikomu nechce. A když to nejde po dobrém, začne “pouštět” hrůzu a matka své děti chrání a muže mírní. Jupiter – Zeus dává příležitosti, které vedou k růstu kolektivního vědomí, ale když toho není využíváno, začne pouštět hromy a blesky. Jemnohmotný svět má “pohotovost”, působí zde všichni Mistři, aby bylo naplněno to, co do konce roku naplněno má být. Proč se to děje u nás a v okolí? Protože Slované mají nejblíže k Čistému Vědomí. Když se vám budou dít z pohledu lidského bláznivé věci, důvěřujte… Můžete cítit, vidět obrazy, vhledy, uvědomění, ve snech promlouvat s jemnohmotnými bytostmi, někdy zviditelnění jako mimozemšťané. Pracuje se na našem vědomí – nevědomí, bunečné paměti, DNA. Naslouchejte jim a nechte se vést… Můžete si vždy nahlas říci: Otevírám se Světelné Lásce a Svobodě. Tak jste stále pod ochranou. Zároveň nečekejte osvícení celého světa, protože každý má volbu, jakou cestou se vydá. Největší změna nastane v nitru a projevení se vůči světu, a tím teprve začnu proměňovat svět. V našem nitru existuje ještě jeden svět, který ve skutečností pouští projekci na vnější svět. Když se změní vnitřní svět, změní se vám ten vnější.

Požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 17-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Sdílejte ...