přesýpací hodiny

Registrace do členské sekce dočasně pozastavena

přesýpací hodinyZ důvodu aktuálně probíhajícího přechodu na plátce DPH, je registrace do členské sekce dočasně pozastavena do neděle 1.12.2019 (včetně).

Děkuji za pochopení

S Láskou Nel

 

Týdenní horoskop

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.

Můžete využít prožitkové semináře: Nová cesta ženství, 20. – 22. 9. 2019

                                                               Strom života, 5. – 6. 10. 2019

                                                               Eviny dcery, 18. – 20. 10. 2019

Při prožitkových seminářích Vás mohu provést nepopsatelným světem, protože ho procítíte. Můžete tak i lépe porozumět, co se děje a proč.

 

test 002

test 002

test 001

test 001

Via-Harmonia: Proč je důležité být na akci fyzicky?


Odpověď od Petry Nel: 

Vysvětlím to několika způsoby.
Sama máš zkušenost, že když medituješ sama doma a nebo někde ve skupině pod vedením “učitele”, jaký je to rozdíl.
Ve skupině je několika násobná síla, protože se rozrezonuje vibrace kolem meditujícího člověka a ta se propojí s energií druhého a zesiluje naladění, v podstatě se tato síla násobí. Vedení meditace Mistrem – učitelem je kanálem pro energie, dle jeho úrovně otevřeného vědomí Mistra, která teče k meditujícím žákům a oni se mohou spojit s touto energií. Doma člověk medituje pouze dle své úrovně otevření. Snaží se přiblížit k “božskému vědomí”, zatímco přes Mistra sestupuje božské vědomí do hmoty dle nejvyšší jeho dosáhnuté úrovně vědomí. Je to opačný tok energie.
Je to o tom, že božské vědomí se spojí s vědomím člověka, které dosahuje určité kvality otevření a především čistoty. Takový člověk stojí božskému vědomí za povšimnutí. A věř mi, je to velmi mnoho práce, aby člověk zaujal božské vědomí, aby Ono se k němu sklonilo a protékalo ním. Je to člověk, který se dal plně do služby stvoření – Bohu, odevzdal své osobní, aby naplnil to kolektivní – zájem stvoření a pozvednutí lidí. Překročil své ego, překročil své požadavky, měl na prvním místě službu nejvyššímu principu a ne sebe. Těch, kteří to dokázali, je velmi, velmi málo.
Je mnoho lidí co dlouho meditují, ale z pohledu božského vědomí nestojí za povšimnutí, nesvítí a božské vědomí je nezahlédne. Je to stejné jako v noci, když se díváš na nebe, vidíš jen hvězdy, které svítí – vlastně září. A musí zářit tak silně, aby ze země byly vidět. Stejný pohled je na nás. Božské vědomí se spojí se svítícím člověkem.
Z toho vyplývá, že když lidé přijdou, mohou se spojit s vědomím lidí, kteří již svítí a tím se rozprostřít do jednoho vědomí a o to větší energie se vytvoří a může být o to více vnoření božského vědomí do hmoty. Čím více fyzicky lidí na jednom místě bude, tím silnější projevení božského vědomí se vnoří. Svým způsobem každý odejde s energií “Mistra”, který je spojen ze shora dolů, tím pádem osvobozenou od ega, kterou by on sám nedokázal dosáhnout možná i za celý život. Je to velká milost a příležitost, ale člověk musí pro to taky něco udělat. Vzdát se osobního programu, výmluv, namyšlenosti a především jde o překročení základního programu Matrixu oddělenosti – “já sám”, který mu vlastně nejvíce brání dosáhnout zásadního vývoje svého vědomí. Je potřeba něco dát – vyprázdnit se, aby mohl dostat. Svým způsobem je to i o zkoušce úrovně vědomí člověka.
A upřímně, právě doma je člověk nejvíce spojen s Matrixem a meditování tam je nejnáročnější. Člověk je strháván ke starým vzorcům, povinnostem a zvyklostem, ze kterých těžko vystupuje. Ano, doma se člověk připojí pouze z roviny “někam se napojit”, ne aby mohlo vstoupit božské vědomí.

To, že člověk je na místě, kde jsou vytvořeny podmínky k hluboké koncentraci, mu pomáhá vystoupit ze svého Matrixu a znásobí i svou schopnost prožitku Ticha, otevření se, kterého by sám nebyl schopen dosáhnout.

Více o akci Via Harmonia naleznete na webových stránkách https://viaharmonia.com/