Týdenní horoskop

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.

Můžete využít prožitkové semináře: Nová cesta ženství, 20. – 22. 9. 2019

                                                               Strom života, 5. – 6. 10. 2019

                                                               Eviny dcery, 18. – 20. 10. 2019

Při prožitkových seminářích Vás mohu provést nepopsatelným světem, protože ho procítíte. Můžete tak i lépe porozumět, co se děje a proč.

 

Via-Harmonia: Proč je důležité být na akci fyzicky?


Odpověď od Petry Nel: 

Vysvětlím to několika způsoby.
Sama máš zkušenost, že když medituješ sama doma a nebo někde ve skupině pod vedením „učitele“, jaký je to rozdíl.
Ve skupině je několika násobná síla, protože se rozrezonuje vibrace kolem meditujícího člověka a ta se propojí s energií druhého a zesiluje naladění, v podstatě se tato síla násobí. Vedení meditace Mistrem – učitelem je kanálem pro energie, dle jeho úrovně otevřeného vědomí Mistra, která teče k meditujícím žákům a oni se mohou spojit s touto energií. Doma člověk medituje pouze dle své úrovně otevření. Snaží se přiblížit k „božskému vědomí“, zatímco přes Mistra sestupuje božské vědomí do hmoty dle nejvyšší jeho dosáhnuté úrovně vědomí. Je to opačný tok energie.
Je to o tom, že božské vědomí se spojí s vědomím člověka, které dosahuje určité kvality otevření a především čistoty. Takový člověk stojí božskému vědomí za povšimnutí. A věř mi, je to velmi mnoho práce, aby člověk zaujal božské vědomí, aby Ono se k němu sklonilo a protékalo ním. Je to člověk, který se dal plně do služby stvoření – Bohu, odevzdal své osobní, aby naplnil to kolektivní – zájem stvoření a pozvednutí lidí. Překročil své ego, překročil své požadavky, měl na prvním místě službu nejvyššímu principu a ne sebe. Těch, kteří to dokázali, je velmi, velmi málo.
Je mnoho lidí co dlouho meditují, ale z pohledu božského vědomí nestojí za povšimnutí, nesvítí a božské vědomí je nezahlédne. Je to stejné jako v noci, když se díváš na nebe, vidíš jen hvězdy, které svítí – vlastně září. A musí zářit tak silně, aby ze země byly vidět. Stejný pohled je na nás. Božské vědomí se spojí se svítícím člověkem.
Z toho vyplývá, že když lidé přijdou, mohou se spojit s vědomím lidí, kteří již svítí a tím se rozprostřít do jednoho vědomí a o to větší energie se vytvoří a může být o to více vnoření božského vědomí do hmoty. Čím více fyzicky lidí na jednom místě bude, tím silnější projevení božského vědomí se vnoří. Svým způsobem každý odejde s energií „Mistra“, který je spojen ze shora dolů, tím pádem osvobozenou od ega, kterou by on sám nedokázal dosáhnout možná i za celý život. Je to velká milost a příležitost, ale člověk musí pro to taky něco udělat. Vzdát se osobního programu, výmluv, namyšlenosti a především jde o překročení základního programu Matrixu oddělenosti – „já sám“, který mu vlastně nejvíce brání dosáhnout zásadního vývoje svého vědomí. Je potřeba něco dát – vyprázdnit se, aby mohl dostat. Svým způsobem je to i o zkoušce úrovně vědomí člověka.
A upřímně, právě doma je člověk nejvíce spojen s Matrixem a meditování tam je nejnáročnější. Člověk je strháván ke starým vzorcům, povinnostem a zvyklostem, ze kterých těžko vystupuje. Ano, doma se člověk připojí pouze z roviny „někam se napojit“, ne aby mohlo vstoupit božské vědomí.

To, že člověk je na místě, kde jsou vytvořeny podmínky k hluboké koncentraci, mu pomáhá vystoupit ze svého Matrixu a znásobí i svou schopnost prožitku Ticha, otevření se, kterého by sám nebyl schopen dosáhnout.

Více o akci Via Harmonia naleznete na webových stránkách https://viaharmonia.com/

Horoskop na období 1. 4. – 14. 4. 2019

Zvolíš si důvěru nebo strach?

V první tři dny měsíce dubna jsou energie velmi podpůrné ke zdárnému konání. Pokud potřebujete něco vyřešit, využijte tyto první dny, protože od 4. 4. začíná působit disharmonický aspekt mezi Sluncem a Saturnem. Objeví se překážky, komplikace, hodně povinností a práce. Nic nepůjde úplně hladce a jednoduše. Následně nás čeká disharmonický aspekt s Plutem a karmickým bodem v Kozorohu. Slunce ozáří naše strachy, blokace, touhu po moci, ego a naši bezmocnost. Objeví se rozpor mezi „Já chci“ a tím, co je nám dovolené okolnostmi. Objeví se naše mantinely, omezení a povinnosti. Zviditelní se konec, symbolická smrt starých struktur, jak v nás, tak ve společnosti. V politické oblasti se mohou objevit další požadavky na sebrání svobody člověka. Zároveň se objeví informace, které budou vzbuzovat hodně strachu a pocitu bezmocnosti. Opatrně na informace, které jsou vám předkládány. Mohou být falešné a účelově vytvořené, aby způsobily ovzduší strachu a sebrání energie lidí skrze bezmocnost a ohrožení.

Je jedno, co se děje, důležité je, jak na to reagujete. Můžete na vše reagovat se soucitem, pochopením a láskou. Pak nemusíte řešit, co je či není pravda, kdy musíte být obezřetní. Když zůstáváte v lásce a soucitu za každých okolností, míjí vás jakékoliv negativní myšlenky, situace a nikdo vám nebere energii.

Dá se říci, že do Velikonoc vygraduje obraz lidského bytí, jak je těžký, náročný, nebezpečný a plný ohrožení ze všech stran. Tlak na nás bude gradovat a požadavky se zvětšovat.

Pomoc zviditelňuje harmonický aspekt s Jupiterem, který je o víře, o naději a ochraně skrze důvěru a optimistický pohled na svět. „Vše, co mi do života přichází, posiluje mou schopnost milovat, soucítit a odpouštět.“

Stále působí Merkur v konjunkci s Neptunem – popsáno v horoskopu minulého týdne. Od 6. 4. se do 14. 4. ke konjunkci připojí Venuše. Mysl, myšlenky se propojí s láskou, laskavostí, větší vnímavostí. Projeví se větší potřeba lásky a romantiky. Snadněji projevíme své city a dokážeme o své lásce mluvit. Naše mysl je bude naplněna laskavým pohledem.

Novoluní v Beranu nastává 5. 4. v 10: 52 hodin na Sabiánském symbolu:

Ve světle západu slunce je vidět duchy přírody a jejich působení

Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Novoluním začíná nový cyklus, který ukáže, jak umíme překonávat překážky a jak podléháme strachu a omezení. Co nás dostává do bezmocnosti a kdy se snažíme mít nad druhými moc. Zviditelní se téma, kde potřebujeme opustit staré, nechat v sobě zemřít starý způsob chování. Pokud nejsme ochotni to udělat sami, bude nám okolnostmi dopomoženo.

Pokud žijeme v hluboké důvěře v Život, v lásku, v dobro, v Boha, snadno projdeme okolnostmi, které nyní mají člověka potkat. Vždy si z toho vezmeme zkušenost a obohacení. S lehkostí a moudrostí dokážeme překonat starý řád, který tím nad námi ztrácí moc.

Mars vstoupil do Blíženců, kdy schopnost nadhledu a rychlost rozhodnutí podporuje odvážný přístup. „Vidím vše z ptačí perspektivy a díky tomu umím nalézt správné cesty a řešení.“

Přeji dny plné moudrosti a lehkosti.

S Láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz