přednáška o Černé Luně

Zvukový záznam z přednášky o Černé Luně,

ze dne 28.1.2014 – Plzeň.

 

Zvukový záznam zde: Černá Luna – přednáška

Prezentace k přednášce zde: Černá Luna ve znameních a domech – prezentace

Sdílejte ...

Progrese České republiky

Procházející Saturn ve 2.domě (10. 2012 – 12. 2014) horoskopu České republiky. Saturn symbolizuje potřebu zralosti, která přichází přes zkoušky, překážky a výzvy. Druhý dům symbolizuje hodnoty a finance. Procházíme zkouškami právě v hodnotách, ve finanční otázce fungování ekonomiky, financování a úniku peněz. Saturn symbolizuje učební lekci, kterou máme zvládnout. Máme si udělat pořádek a nastavit nový systém v oblasti lidských hodnot a přehodnocení vztahu k penězům.

Černá Luna procházející 10.domem, který symbolizuje veřejnost, politiku, zodpovědnost, společenský řád a životní směr, ukazuje, že nastávající karmické události vynášejí skutečnost o skrytém fungování státu, podplácení, černých investorech a úplatcích. Tam, kde není zodpovědnost a pořádek, tam bude tato skutečnost vynesena na veřejnost. Objevuje se zde zviditelnění skutečných hodnot. Jak jsme na tom? Je zajímavé, že v době padnutí vlády stála Černá Luna v Raku, což symbolizuje „temnou ženu“, která přinese pád. Opozice se Sluncem ukazuje na pád vlivného muže – premiér. Černá Luna stála na hrotu 10.domu, což je nejsilnější postavení. Žena, která skrytě manipulovala, „rozpoutala“ vynesení pravdy na povrch.

Naše hodnoty a hodnota českého národa je velmi poškozená. Pluto, které stojí v druhém domě, ukazuje na poníženost, pošlapanou důstojnost a úctu. Pro získání toho všeho zpátky jsme ochotni prodat cokoliv z českého bohatství a dokonce prodat sami sebe. Přitom si neuvědomujeme, že právě tím, že prodáme svou hodnotu, pak onu hodnotu a úctu ničíme. Myslíme si, že když prodáme „bohatství“ českého národa, tak tím zpátky získáme zvenku ocenění, důležitost a důstojnost. Zvenčí ale nemůžeme získat nic, co sami necítíme.

Když se podíváme na historii českého národa, pak uvidíme, že již několikrát byl pošpiněn, prodán, obětován a i zrazen v zájmu mocnějšího, většího. Oběť!

Dříve to bylo „pro zachování míru“, ale nyní to došlo tak daleko, že jde jen o peníze a moc.

Rozkládáme republiku zevnitř. Už to není o vnějším vlivu, a proto je to dno, ke kterému jsme se dostali. Přichází doba, kdy se ukazují velmi sporné kauzy, aby byl zviditelněn koloběh peněz, financování a obohacování jednotlivců a skrytých individuí.

V době leden – březen 2014 a říjen – prosinec 2014 se tranzitní Saturn dostává do konjunkce s Plutem v 2.domě nativity horoskopu České republiky. Velmi zásadní doba, kdy se setkává skryté, destruktivní s řádem a nastolením spravedlnosti. Co se stane? Vynesou se strachy o existenčních záležitostech. Dá se očekávat velký finanční propad, skandál nějakého tunelu, který přinese hodně strachu lidem o své vlastní majetky. Můžeme se dostat na svou finanční mez, která způsobí otázku: „Co bude dál?“ Před svítáním je největší tma a právě tato doba je tou tmou. Je potřeba se vypořádat s tajemnými manipulátory, kteří skutečně ovládají politiku. Tato doba to vynese na povrch a my občané z toho můžeme být velmi vyděšeni. Důležité je udržet si víru. Je možné, že nás natolik zahltí starosti a strachy, že v tom nedokážeme žít. Může to být tak neúnosné, že to vše pustíme a zůstane nám jen to, že můžeme věřit vyšší moci, Bohu a tím se probudí správné hodnoty v nás a budeme je vyžadovat i po těch, kteří nás zastupují. Je možné, že lidem již dojde trpělivost a konečně budou požadovat zodpovědnost za důsledky rozhodnutí politiků a mocných. Přerod hodnot a zacházení s financemi.

Když tato konjunkce probíhá u člověka, je to vždy velký životní zlom, kdy se život začne rozdělovat na část před konjunkcí a po konjunkci. Lidem končí jedna životní fáze a nastupují druhou, kde přijímají více zodpovědnosti. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí, strachem a omezením, které jim brání žít vědomější, celistvější život.

Leden až březen 2014 je počátek. Tím nás to může hodně zaskočit a „podrazit nohy“. Dokončení tohoto procesu se týká doby říjen až prosinec 2014.

Máme velkou šanci se v těchto termínech vypořádat se skrytými mocenskými strukturami, které ovládají politicko-ekonomickou oblast v České republice. Pokud nenajdeme skutečné ryzí hodnoty lidství a vyhraje chamtivost, ego a strach, můžeme se stát „mafiánským“ státem, kde vládnou ekonomické a mocenské zájmy.

V horoskopu České republiky se objevuje rok 2013 a 2014 jako nejnáročnější. Máme projít „smrtí a znovuzrozením“ společenské, politické, mocenské struktury a vládnoucích osobností (tr. Pluto konjunkce Slunce v Kozorohu). Nechat padnout staré, dospět a přijmout každý sám za sebe zodpovědnost. Je potřeba se vyrovnat s minulostí národa, udělat tlustou čáru, smířit se s viníky a obětmi a jít dál. Není oběť bez viníka, není viník bez oběti! Jsou to dvě spojené „nádoby“. Dokud neuděláme za minulostí „čáru“ (bylo to, jak bylo a k něčemu to posloužilo), nepohneme se z místa. Stálé navracení se k minulosti je jen ztráta energie a nikdy nás neposune vpřed.

  1. Retrográdní Mars v Raku ukazuje, že jsme v pozici malého dítěte, které požaduje: „Postarej se o mě!“ a v pocitu práva na braní, požadování (dožadování se) naplnění svých potřeb. Za dob komunismu bylo vše „zajištěno“- bydlení, práce, ale zároveň bylo diktováno, co se smí a co ne, co se má říkat a co se nemá říkat, kam se smí jet a kam ne. To byla daň za „jistotu“ mít práci a byt. V dnešní době zákazy starých časů neplatí a my si užíváme plnými doušky svobody. Ale stále jsme jako to nezralé dítě, které jen bere a bere. Se svobodou je spojena i odpovědnost začít dávat a obohacovat společnost. Je potřeba, aby děti dospěly. Konjunkce tranzitní Černé Luny a Jupitera – listopad až prosinec 2013 – právě s retrográdním Marsem v 10.domě ukazuje na „osudové“ početí nového postoje v politice.
  2. Luna, která symbolizuje lid, je v konjunkci s Uranem – změnou, tato konjunkce působí již od dubna 2012 do března 2014. Lidé touží po změně.
  3. Od ledna 2012 do 2035 tranzitní Pluto ve 4.domě znamená, že kořeny českého národa mají projít smrtí a znovuzrozením. Obrodou. Tím, že je tranzitní Pluto v konjunkci se Sluncem 2. 2012 – 1. 2014 a 7.- 12.2014, procházíme krizí osobností, které nás vedou. Krizí cesty českého národa. Potřebujeme nalézt novou zralou osobnost, která má charisma a hlavně morální kodex a schopnost zvládnout svou moc. K tomu, aby člověk ustál postavení moci, je potřeba velmi moudrá a vyzrálá osobnost, která je již nad svými osobními zájmy.
  4. 9. 2013 – 1. 2014 a 4. – 6. 2014 – tranzitní Jupiter opozice Uran, Neptun ve 4.domě – Jupiter symbolizuje pravdu, víru, hojnost, moudrost a vývoj. Jupiter prochází 10.domem a zviditelňuje vynesení pravdy na veřejnost. Vše, co probíhá ve lži, je vzápětí hned postaveno do světla pravdy. Jupiter ve spojení s Uranem a Neptun ve 4.domě horoskopu České republiky vynáší na povrch pravdu o záměrech. Jaká je skutečná vize českého národa, co je v základu podstaty naší nové republiky, která vznikla 1.1. 1993? Jaká je její vize, záměr? Uran v konjunkci s Neptunem v Kozorohu symbolizuje, že ideály byly veliké. Je zajímavé, že tato konjunkce symbolizuje politický ideál zakládající se na náboženském prožitku. Duchovní aspekt vize našeho směřování. Velká touha po svobodě, volnosti, respektování lidských práv. Právě Neptun tomu dává aspekt duchovnosti, hlubšího smyslu bytí a hlubokého rozměru neviditelného, něčeho vyššího, co nás přesahuje. Můžeme to nazvat Bůh. V kořenech českého národa je silně zakořeněná duchovnost, svoboda, originalita, jedinečnost a zodpovědnost. V termínech aspektů od tranzitního Jupitera se vynáší hledání smyslu směřování, nový rozměr fungování, hodnoty, pravdy a nové uspořádání. Je to rozvzpomenutí se na skutečné jádro našeho národa. K růstu je potřeba udělat potřebný nový směr na základě hlubšího rozměru pravdy a víry, našeho způsobu přístupu k politice, zodpovědnosti, hodnotám a směřování českého národa. Nastal čas, kdy je potřeba uznat víru, nechat vstoupit duchovní rozměr do běžného života, politiky a lidských hodnot. Proč se v této době právě věnujeme navrácení majetku církvím? Jak sami v sobě máte postavenou víru, duchovní rozměr, vztah k něčemu většímu, ať to máme pojmenované jakkoliv?
  5. Listopad 2013 – tranzitní Černá Luna v opozici právě na konjunkci Urana, Neptuna vytváří osudovou otázku. Čemu věřím? Protože podle toho, čemu věřím, tak žiji a konám.

V období 2016 – 2018 budeme procházet velkým přerodem duchovního základu našeho národa, kdy se bude muset naplnit skutečná idea českého   národa. Tehdy postavíme vše na pravdivých a hlubokých základech duchovního bytí. Vše, co se nyní děje, jsou potřebné kroky, aby v letech  2016- 2018 mohlo proběhnout zhmotnění obrody českého národa.

  1. Březen 2014 až listopad 2014 – tranzitní Černá Luna vstupuje do znamení Lva. Český národ je pod vládou znamení Lva. To ukazuje na zásadní a osudovou dobu pro naši republiku. Kdo nebude ušetřen zkouškám a výzvám je prezident a vysocí politikové. Dobře dopadne pouze to, co bude děláno srdcem, s čistým záměrem. Zkouškou bude pýcha, dokazování a moc, která povede k pádu, pokud se tím člověk nechá pohltit. Všeobecně nás okolnosti povedou ke schopnosti nalézt svůj střed, být v centru svého bytí, tím pádem být vědomým a svobodným člověkem, který nepodléhá hrám ega. V této době se objeví osobnosti, které jsou ve svém středu a schopné rozpoznat nástrahy ega. Zviditelní se nám nové, silné, moudré a vědomé osobnosti, které si přirozeně získají důvěru.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Děkuji
Petra Nel Smolová

Sdílejte ...

Příběh ze života

Můj 12-ti letý syn na začátku června prošel hlubokým poznáním sebe sama – svého programu a kvality své Duše bez tohoto programu. Poznal svou hlubší podstatu díky terapii.

Byl to pro něj velmi silný zážitek. Následně na to zmizely strachy, bloky a omezení, se kterými se potýkal. Vždy po takové události přijde jednou výzva, a pak máte dvě možnosti: buď si upevníte nové poznání o sobě, nebo spadnete zpátky do programu.

Otevřely se dveře a já se podívám na hodiny. Je nějak brzo, prolétlo mi hlavou. Ode dveří jsem slyšela volání Samuela: „Mami, já jsem se vysekal!“

Přiběhla jsem ke dveřím a vidím zakrváceného syna, který se opírá o kolo.

,,Trenér říkal, že můžu mít naštípnutou klíční kost.“ Syn stál v chodbě, v roztrhaném cyklistickém dresu, rozbité koleno, sedřená kůže na rukách a zakrvácené rameno, které bylo celé sedřené.

,,Proč mě tak Bůh trestá? Proč se mi to stalo?“ ptá se mě syn a tulí se mi do náruče.

,,To není trest, to je jen výzva, ponaučení. Sice veliká výzva, ale nyní si můžeš ověřit svou poznanou sílu.“

,,Jedeme do nemocnice!“, zavelela jsem.

Musela jsem zrušit schůzku, kam jsem měla jet a moje spolupracovnice mě upozornila: „Okamžitě ať se Samuel vrátí do propojení se svou Duší – světlem, jinak by mohl spadnout do marnosti. Přestal by věřit.“

Jak mi bylo poraděno, požádala jsem Samuela, aby si na chvilku zašel do „meditace“ a propojil se se svou objevenou silou. Po návratu bylo vidět, že je klidnější.

Cestou do nemocnice jsme v autě měli čas probrat, co se vlastně stalo. Otočil se dozadu s pocitem, že na něj jiný kluk volá a ztratil rovnováhu a spadl. V té velké rychlosti se několik metrů sklouzl po silnici.

„Mami, mě se ta rozbitá noha strašně klepe a nemůžu to zastavit. To je ta noha v šoku?“

„Ano, tvoje tělo zažilo leknutí. Zavři si oči a promluv ke svému tělo, svým buňkám – jste v bezpečí, je o vás postaráno, máte v sobě světlo a mír, jsme zdraví.“

Syn to hned udělal. „Jé, ta noha se už neklepe!“, říká mi s vytřeštěnýma očima. „ To má každý takovou moc a sílu?“

„Ano, každý má v sobě takovou sílu a moc, aby mohl „ovládat“- tvořit vlastní život. Každý stačí na svůj život, nikdo nedostane život-osud, na který by nestačil. Jen je potřeba objevit – rozpoznat a používat hlubší – větší bytost v sobě, tak jak si ji poznal ty. Záleží na Tobě, jak své poznání využiješ a jak porozumíš svému životu. Buď se budeš litovat, co se Ti stalo nebo pochopíš, jaký dar ti tato situace přináší.“

Od malinka s dětmi mluvím velmi otevřeně, vždyť si mě i z nějakého záměru vybraly. Vysvětluji, až když se ptají. A často se mě děti ptají, proč lidé žijí to, co žijí a čím si to vytvořili a co bude následovat. A za čas s nechápavým výrazem potvrdí, že stalo to, co jsem říkala. A často se ptají i na své situace v životě.

Po kontrole a rentgenu v nemocnici byl dán verdikt: žádná zlomenina, žádná naštípnutá kost, jen velké odřeniny. Ty jsi dítě Štěstěny.

Vyšli jsme z nemocnice a Samuel zhodnotil svůj zážitek: „Já už neudělám stejnou chybu! Už se nebudu ohlížet zpátky a budu se dívat na svou cestu.“

„Semí, vyměň slovo „chyba“ za „zkušenost“. Díky ní už teď víš, že máš být pozorný a nenechat se rozptylovat, a že se máš věnovat své cestě na silnici. A uvědom si, jaké jsi měl velké štěstí. Ten pád vypadal hrozivě. I trenér ti řekl, že můžeš mít něco naštípnutého. A ty máš „jen“ odřeniny.“

Můj syn se zamyslel, podíval se do nebe a nahlas řekl: „Když jsem padal, tak Bůh nebo anděl mě přidržel…“

(Příběh uveřejňuji ze souhlasem Samuela.)

Sdílejte ...

Dlouhodobý aspekt: Černá Luna v Blížencích – KARMA

 

Co je to karma – Černá Luna (Lilit)?

Černá Luna v horoskopu symbolizuje karmu. Je to nejcitlivější téma. Když se tohoto tématu dotknete, vyvolá to uvnitř člověka paniku, bolest, strach, odmítání… Proč? Jak funguje karma?

Z celistvosti – blaženosti – Lásky se vyděluje Boží jiskra (nesmrtelný Duch), začíná proces individualizace (získávání ega) a při tomto oddělování je vnímání: ztráta celistvosti – pocitu blaženosti a Lásky. Boží jiskra obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti.

A dá se říci, že při individualizaci zapomínáme na božskou podstatu skrze ego, mysl, protože se začneme zabývat jen svým já. Je to vnímáno jako odchod do tmy. Tak abychom si mohli uvědomit světlo – božskou podstatu, musíme jít do tmy – pozemského života, abychom se rozpomenuli na vlastní božskou podstatu v sobě. Tento proces je při úplně prvním vydělením boží jiskry, která jde do reinkarnace. Proces individualizace začne fungovat při vydělení a začne vytvářet první postoje. Ztráta blaženosti se začne vysvětlovat “obviňováním”, proč muselo dojít k vydělení. Toto obvinění sebe sama vytváří téma karmy (Černá Luna ve znamení a astrologickém domě).

Představte si, že vše se vám daří, jste štastní a najednou to štěstí je pryč, dostanete se do nepříjemností a hned začnete řešit: dostanete strach, že to štěstí zmizelo, co jsem udělal špatně, proč se mi to musí dít? Přestanete důvěřovat, že je vše v pořádku. Stejně tak se cítí duše, která odchází ze světla. Nezůstane v důvěře a tím si vytváří učební látku. Kdyby zůstala v důvěře, že je to jen proces vývoje a ona zůstává stále světlem – Láskou a vnímala, že vše je v pořádku, zůstane stále svobodná a blažená. A ve tmě se “rozsvítí”.

Spuštění karmy je obvinění sebe sama, soud a potrestání, což znamená vykoupení. To vše se děje uvnitř nás. Pak následuje reinkarnace za reinkarnací a řešíme si téma, za které jsme se na začátku obvinili. Pocit dluhu, že postoj nesmím opakovat, nesmím opakovat chybu, to již nikdy nedovolím, volí se postoj NESMÍM a vykoupení je MUSÍM. Jak a čím splatím dluh, čím vyrovnám pocit nedostatku za vytvořenou chybu.

Postupem času, jak duše sebepoznáním roste skrze prožitky, zkušenosti, uvědomění, které vedou k osvobození od posuzování, vnímání polarity, se dostává duše k vědomému odchodu do reinkarnace, zůstává v propojení s celistvostí – blažeností s vědomím, že je poslem světla, aby pomáhala ostatním k uvědomění, osvobození a navrácení se do pocitu celistvosti – blaženosti – Lásky.

Takové duše zůstávají i po dobu pozemského života vědomé a tím šťastné. Rozumí “hře života” a tím jsou v nadhledu. Jsou spojovatelem, mostem mezi nebem a zemí.

Aby člověk v sobě rozvinul své božské vlastnosti a tím zaktivoval božskou podstatu na zemi, je vnitřně puzen k nalezení dokonalosti, stejně tak s jakou nutností ze semene trávy vyroste tráva a ze semene dubu dub, tak máme my z boží jiskry – zárodku – celistvosti – Lásky vyrůst v Božského člověka – celistvého člověka.

Celý život je ve skutečnosti přetváření starých postojů za nové, vědomější.
Potřebujeme projít uvědoměními, jak a čím vytváříme vlastní život.
Abychom si ujasnili alespoň nejobecnější pojmy o lidské Karmě, je nezbytné vydělit z tohoto souboru tři kategorie sil, které utvářejí lidský osud:

1. Myšlení člověka – tato síla utváří lidský charakter. Člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. Mysl vytvoří postoje, přesvědčení, domněnky, iluze a masky.
2. Touhy a vůle člověka – touhy a vůle, které jsou dvěma póly jedné a téže síly, spojují člověka s předmětem jeho touhy a obrací jej tam, kde může být jeho touha uspokojena. Touha je nejsilnější karmické pouto.
3. Skutky člověka – přináší-li skutky druhým živým bytostem uspokojení a štěstí, odpovědí je stejné uspokojení a štěstí jemu samotnému. Jestliže přináší ostatním utrpení, přinesou stejné utrpení i jemu, ne menší, ne větší.

Pochopí-li člověk tyto tři základní části, ze kterých vzniká zákon Karmy a naučí-li se používat zákonitosti v každodenním životě, stane se tvůrcem vlastního života. Bude schopen vytvářet vlastní osud podle svých znalostí a vlastní vůle.

Pokračování na téma karmy někdy příště …

Aktuální téma karmy :

Černá Luna v Blížencích 12. 9. 2012 – 8. 6. 2013

Stejně tak se vyvíjí kolektivní vědomí, postavení Černé Luny ve znamení horoskopu ukazuje na příslušné téma.
V této době Černá Luna vstoupila do znamení Blíženců. Blíženci jsou symbolizováni dvojčaty – jeden je smrtelný(mysl – ego) a druhý nesmrtelný(duše- boží jiskra).
Blíženci ovládají mysl, komunikaci, informace.

Co nás čeká z pohledu karmy?

Pod vlivem karmy jsou informace, vzdělanost, média, komunikace, mysl, korespondence, obchodní smlouvy, obchody, krátké cesty.
Během Černé Luny v Blížencích vyjde pravda na povrch, tam kde jsou informace zmanipulované, dojde k vyjasnění. Veškerá lež bude mít karmické následky, zalžete a ztratíte na vždy důvěru a pro vás to bude velký dar zkušenosti – že lhát se nevyplácí. Média, která nejsou objektivní a s informacemi manipulují – vždy se objeví pravdivé informace a tím se dostanou do pozice nedůvěryhodných a tím zničí sami sebe.
Stejně tak zatajování informací ve všech oblastech, skutečnost vyjde na povrch. Přichází sundání masek.

Osobně se nás Černá Luna dotýká v citlivých místech posuzování, hodnocení, pesimismu, marnosti, že jsme hloupí, nevzdělaní, a proto je člověk hnán k neustálému sbírání informací, vzdělání, titulů, knížek. Povrchní informace, chytračení, poučování, pomluvy, mylné informace, drby, povrchnost, nesrozumitelnost, ironie, sarkasmus, hádavost, lži, jedovatá slova – to je negativní fungování mysli, toho všeho jsme schopni (každý v jiné intenzitě).

Zároveň, když budete mít potřebu s někým něco sdílet a on bude mlčet, jeho mlčení vás znejistí, podle toho nakolik jste si jistí sami sebou. Reakce mlčení na Černou Lunu v Blížencích dostává smrtelné (ego, mysl) dvojče do paniky a pochybností.
Písemná forma může být dobrým proti pólem, protože si ujasníte své myšlenky a pravdy.

Proč máte potřebu negativních vlastností použít? Je to vždy reakce na nějaký podnět, který způsobil újmu hodnoty. Tím použijete nevědomě vlastnosti jako vyrovnání pocitu své nedostatečnosti, buď dokázat svou hodnotu (kolik toho víte) nebo druhému ji vzít – shodit ho (ty nic nevíš). Je potřeba toto vše v sobě přijmout, uvědomit si a po přijetí máte možnost volby. Jak mysl použijete a jak budete komunikovat.

Je důležité si uvědomit, jakou sílu má mysl, myšlenka a jakou sílu má vyřčené slovo. Slovem můžete i zabít. Podívejte se, co dokázal třeba Hitler ”jen” díky perfektní schopnosti řečnění. Jak ovlivnil a zmanipuloval masu lidí. To vše dokáže “jen” slovo.

Proto se snadno můžete dostat do pomluv a nebo pomlouvat. Vyvarujte se: přebírání informací, které nepřefiltrujete skrze sebe. Ponechte si a rozšiřujte pouze to, co je vaší vnitřní pravdou. “Falešné” informace by vás mohly zavést na špatnou cestu a až byste to zjistili, museli byste se vrátit. A i kdyby se to tak stalo, nic se neděje, protože je to důležitý proces uvědomění, že nemáte všemu věřit a máte věřit sobě a řídit se svou pravdou. Tak to s mírem přijměte jako součást svého procesu sebepoznávání.
Jsme vedeni k moudrému používání své mysli, používání slova, k upřímnému sebevyjádření, k pravdě a k láskyplné komunikaci.

Změna mysli a vědomí. Fungování mysli starým způsobem se začne rozpadávat, prohlédneme závoj iluzí vytvořenou myslí, uvidíte svůj Matrix. Přehlcená mysl, která je bombardována médii, reklamami, neustálým nepravdivými informacemi, které vedou k manipulaci lidí prostě vypne. Nastane restart mysli. Všechny chybné programy budou vypnuty. To je ve skutečnosti ten konec světa a následný přechod do další úrovně – jak by naše děti řekly: jsme v dalším levlu. Mysl si projde třemi dny tmy – nic. Důležité je v této době důvěřovat, věřit, že je to proces, který vede k osvobození od starého myšlení. Možná ani nebudete vědět, jak se jmenujete, budete zmatení a ničemu nebudete rozumět. O to více je důležitá víra, věřit ve vyšší moudrost, záměr. Pak nastane nové vidění, fungování mysli, se kterou se budete učit zacházet. Zesílená bude intuice a telepatické schopnosti. Novým způsobem myšlení se budou stavět nové postoje, reakce, tvoření vlastního života. Povede vás to k přetvoření vlastního života, díky novému vidění.

Zároveň Blíženec symbolizuje svobodu, volnost a pokud vaše svoboda bude potlačena od druhých, nebo od vás samotných a budete se cítit, že jste dušeni, objeví se pocit, že nemůžete dýchat. Objeví se nemoci průdušek, zápal plic, onemocnění a zranění rukou. Průdušky a plíce jsou funkcí nádechu a výdechu, tedy přirozeného plynutí života – přijímání a dávání. Ruce jsou o uchopování života, o držení a pouštění věcí.
Tam, kde se objeví zdravotní problém, vás může navést k uvědomění, kde neplyne volně energie.

Blíženci ovládají:
Osoby: mladší bratr, mladší syn
Povolání: obchodník, cestující, mluvčí, žurnalista, spisovatel, úředník, zručný řemeslník, technik, posel, vyjednávač, prostředník.
Tělo: průdušky, plíce, paže, ruce, klíční kost, nervová soustava, orgán dechu a řeči.

Tam, kde není rovnováha, projeví se to ve výše popsaných oblastech. Vše, co vás potká, přijímejte s uvědoměním, že je to váš individuální proces sebepoznání a osvobozování se k cestě nalezení a projevení vlastní božské jiskry v sobě.

Jak jsem již zviditelňovala, je potřeba rozeznávat veškeré informace, nechat je přefiltrovat skrze sebe a ponechat si pouze to, co vám pomůže se rozvíjet, co povede k uvědomění sebe sama a rozvíjení celistvosti v sobě.

Proto nevěřte ani mně. Ponechte si pouze to, co vás obohatilo, pomohlo a co zlepšuje prožívání každodennosti. Ostatní odložte a pusťte z hlavy. V každém okamžiku víte, co potřebujete a pokud nějaká informace bude důležitá, rozpomenete se na ni tehdy, kdy ji budete potřebovat.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Sdílejte ...

Dlouhodobý aspekt: Černá Luna v Raku (8.6.2013 – 4.3.2014)

Tento článek nemohl být napsán dříve, než proběhly konstelace 9.6. – den po vstupu Černé Luny do Raka. Ke psaní jsem „vpuštěna“ po vnitřní přípravě celého tématu. Toto téma mnou prochází (i několik týdnů) a kolikrát jsem já sama postavena do situací, kdy si prožitkem sáhnu na dané téma, abych co nejvíce dané téma pochopila. Až následně potom s lehkostí plyne psaní článku.

Právě konstelace mi krásně ukázaly, co vše se bude řešit v tomto tématu – viz. níže je podrobný popis, co vše Rak symbolizuje a „ovládá“. Ve spojení s Černou Lunou se zaktivují nejcitlivější témata v oblasti: vnitřní dítě, matka, rodina, vlast a duše. Každý si sáhne (dle své individuality) na své zraněné vnitřní dítě, velmi silně se bude reagovat na rány z dětství a dospělí díky tomu začnou mít větší potřebu chránit, zastávat se a bránit potřeby, bezpečí a práva dětí. Rodiče se budou více stavět za svá práva dětí, pokud bude potřeba. Především matky se více postaví a budou vyžadovat naplnění potřeb dětí ze strany otce, který s dítětem nežije a nestará se (finančně, pozorností). Proto se objeví více soudních sporů o péči dítěte a alimenty.

Ve skutečnosti se „staráme“ o nenaplněné potřeby svého vnitřního dítěte. Pokud jsme v dětství měli pocit, že se nás rodiče v nějaké situaci nezastali, pak právě tato situace se nám nějak vrátí do života a my ji budeme moci naplnit – přetvořit. Objeví se bolesti z rodiny, to co vás zranilo a možnost se od tohoto odpoutat. Nejdříve je potřeba si zranění pojmenovat, pak přijmout a zahojit-odpustit a opustit. Proto se objeví velká potřeba vytvořit rodinu, kde panuje bezpečí. Rak symbolizuje domov. Jak jste se cítili doma? Bylo vám tam bezpečně, příjemně nebo jste z domova utíkali?

Jak umíte vytvořit domov a zahnízdit? Domov je v přeneseném smyslu „děloha“, kam se každý den vracíme ze světa, zpátky do vnitřního světa. Je zajímavé, že se velmi odlišně chováme ve vnějším světě a odlišně ve světě vnitřním – doma. Dá se spojit pocit, jak jsme se cítili u maminky v bříšku, pak jsme se tak cítili v biologické rodině a je dobré se podívat, pokud již mám svůj domov-rodinu, čím a jak tento domov vytváříte. To vám velmi mnoho řekne o sobě. Proto se věnovaná pozornost přemístí do rodin, rodinných vztahů a k rodinnému majetku. To, jestli budete sbírat plody nebo splácet dluhy, záleží na tom, jak individuálně máte toto téma vyrovnáno.

Objeví se rozpad rodiny, zázemí a zároveň vytváření nových rodin. Větší potřeba a touha po rodině, dětech a vytvoření bezpečného zázemí, kam se člověk tak trochu může schovat. Vrátí se větší důležitost rodiny, mezilidských vztahů a hodnoty spojené s tím. Tím pádem se změní i hodnoty a priority v této době.

S vnitřním dítětem je samozřejmě automaticky spojený vztah s matkou a to je další téma, které se objeví. Jaký máte vztah s matkou ? Tento vztah bude procházet karmickým vyrovnáním. Ženy se budou zabývat svým vlastním mateřstvím, ať již realizovaným nebo nenaplněním touhy po mateřství. Je čas vzdát úctu mateřství – Matce a to nejen biologické, ale zároveň také Božské matce – Matce Zemi, která je opomíjená.

Pokud jste ženou a vychováte děti, pak si často budete klást otázku: Jaká jsem matka? Proto se objeví i stíny mateřství: bolesti a zranění, které si prožívají matky. Ze zkušenosti vím, že se matky stydí mluvit o tom, že některé věci prožívají bolestivě a někdy je napadají negativní myšlenky vůči své roli matky. Říká se: Vždyť přece těhotenství a mateřství je považováno za nejkrásnější období ženy! A jsem překvapena, kolik žen v posledních letech prožívá své mateřství „tak trochu náročně“(negativně). Proč? S mateřstvím se čeká na pozdější věk. Za tu dobu si ženy vytvoří spoustu očekávání a předsudků, a pokud žena ještě čeká na vhodného partnera nějaký ten rok déle, začne se mateřství „přeceňovat“. A také pocit, že pouze mateřství udělá ženu šťastnou, a že je to To, co ženě naprosto chybí, může ještě zintenzivnit již tak silné rozčarování, které se dostaví. Musí se „rozpustit“ všechna falešná očekávání.

Kolik je webů o mateřství, kojení! Správná péče o dítě, správné těhotenství! Všechna ta doporučení, co by se všechno MĚLO atd. Různé metody porodů, které zacházejí až do extrémů a pak se zákonitě objeví těžké porody, aby extrém byl vyrovnán. Ztrácí se přirozenost. A když se ztratí přirozenost, nastane nerovnováha. Tedy přeceňování. Pak se musí odžít negativními pocity mateřství a tím se dostat zase do rovnováhy – přirozenosti.

Je to prostě jedna část ženského života – přirozenost mít děti a přirozenost postarat se o dítě, když žena poslouchá svou ženskou stránku. Tím, že žena propadne touze být dokonalá, perfektní a vědomá matka – udělá více škody než užitku, když se k tomu nedostane svou přirozenou moudrostí a zralostí. Pak ženy, když přecení mateřství, odsunou partnera za své dítě a vytvoří se nerovnováha, objeví se rodinné problémy. Z konstelací je vždy patrné a potvrzuje se, jak je velmi důležité, aby si žena udržela správné zachování místa v rodině – vedle sebe stojí matka a otec a pak následuje dítě.

Ale v životě se často stává, že ženy postaví své dítě vedle sebe a tím se rozpadá partnerství mezi mužem a ženou. Tak to je další téma Černé Luny v Raku. Správné postavení v rodině.

Zároveň je krásné vidět proměny ženy a rozvinutí ženství po narození dítěte. Žena v sobě objeví naprosto novou složku, která se zaktivuje až s narozením dítěte. Zároveň se aktivuje vnitřní síla ženy. Když žena cítí ohrožení svého dítěte, tak je schopna až nadlidských výkonů, aby ochránila své dítě.

Ženy, které nemohu mít děti nebo teprve čekají na naplnění svého mateřství, by si v této době měly dát pozor na „posedlost“ svým mateřstvím. Pozor na naplnění mateřství za každou cenu. Raději nejdříve zahojit svá zranění s tím spojená. I když ještě nemáte nebo možná nikdy nebudete mít dítě, neznamená to, že nejste plnohodnotnou ženou. Možná právě to máte pochopit. Jste plnohodnotnou ženou i bez dětí. A máte možnost být „matkou“ vícero dětem, lidem, protože máte na to prostor.

Muži si budou též řešit vztah s matkou, k ženám, k dětem, k rodině. Prvotní vztah, který navazujeme, je ve skutečnosti s matkou a podle toho navazujeme vztahy s druhými a především ty partnerské. Je to jedno, jestli jsme mužem nebo ženou, prvotní vztah k matce určuje schopnost či neschopnost navazování vztahů s partnerem a dokonce – a to je to nejdůležitější – sami se sebou. Ano, navázání vztahu se svou Duší je to nejzákladnější a prvotní téma Černé Luny v Raku. Jste v kontaktu se svou Duší? Právě v konstelacích se velmi silně projevila podstata Duše. Je zajímavé vidět osobnost, která něco chce, vnímá, prezentuje, ale když se postaví (v konstelaci) Duše, je ve skutečnosti vše úplně jinak. Nebo se projeví, že člověk je ve spojení s Duší, a tím je v souladu sám se sebou a s vlastní cestou. Takový člověk se cítí vyrovnaný, celistvý, a protože je veden Duší a jde v souladu naplnění své cesty, pak jeho život je spokojený, úspěšný a v pravdě.

Proto se objeví situace, kdy Duše začne „cloumat“ se svým člověkem, aby ji začal objevovat. A použije k tomu různé prostředky. Smutky, deprese, nemoci, ztráty, sny, „zázraky“, pošle své posly, jiné lidi, kteří mají inspirovat. Záleží na citlivosti člověka.

Často je nám pomáháno, ale my to nevidíme. Pak „musí“ přijít důraznější upozornění a to již přes bolest. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Často až je lidem špatně, začnou hledat a snadněji se dostanou do kontaktu se svou Duší.

Zároveň je důležité téma kolektivní – Duše národa.

Přeji vám, ať nasloucháte, vnímáte promlouvání vaší Duše a necháte se vést.

Petra Nel Smolová

Symbolika Raka:

Rak je vodní znamení – kardinální.

Archetypy osob: žena, matka, dítě do 4 let, vnitřní dítě,

Symbolika: těhotenství (všeobecně), dětství do 4 let, podvědomí, domov, rodina, vlast, kořeny, mateřství, porod, bezpečí, zázemí, nemovitosti, stáří, minulost, (paměť) duše, emoce

Den: pondělí

Číslice: 5

Lidské tělo: žaludek, pohrudnice, spodní laloky plic, střední žebra, prsy, prsní kost, bránice.

Povolání: související s vodou a zemědělstvím, námořníci, rybáři, hostinští, sociální služby, porodní asistentka, porodník, historik, mnich, jogín

Drahé kameny: smaragd, opál, selenit.

Nerosty: stříbro

Barva: bílá, světlehnědá, mořská zeleň

Země: Afrika (severní a západní), Alžír, Bavorsko, Bengálsko, Champagne, Čína, Dauphine, Nový Zéland, Skotsko, Honduras, Flandry, Holandsko (pobřeží), Jáva, Paraguay, Tunis, Indie.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Sdílejte ...