Vděčnost

image1

Stále působí T-kvadratura z minulého týdne viz. předešlý horoskop. Tlak a napětí, které je na nás vytvářeno jak zevnitř tak i zvenku, nás “nutí” být více důraznější ke svému vyhranění.  Kvadratura by se měla trochu uvolnit díky harmonickému aspektu mezi Sluncem a Uranem, který přináší poznání, pochopení a objevení nových možností. Minulý týden přišly do mysli nové impulsy a nyní se mohou projevit ve vnějším světě. Čeká nás rychlejší rozhodování a jednání. Slunce je cesta, seberealizace a tvoření. Máme využít vyšší vědomí k nové realizaci. Uran symbolizuje vyšší oktávu Merkura- mysli, tady je rozšířené vědomí, které nemá omezení. Existuje nekonečně mnoho možností realizace na jednu situaci. Která je ale správná? V podstatě všechny, protože každá vás dovede do stejného cíle. Některá je delší nebo strmější, ale všechny končí u Celistvosti. Slunce stojí ve Střelci a podstata Střelce je zaměření se na svůj cíl, který mohu určit na základě svého záměru. O co mi jde? Tedy je potřeba si pojmenovat záměr a tím poznám cíl. Pak je potřeba hlubokého soustředění lukostřelce, kteří zamíří na svůj cíl. Jeho soutředění je tak silné, že ho nerozptýlí dění kolem něho. Je tak ponořen a oddán svému cíli, že ví, jakou cestou se má vydat a čemu věnovat pozornost. Díky pojmenování svého záměru, znáte svoji cestu. A pamatujte, že podle kvality záměru, se naplní váš cíl. Jestli váš záměr bude povrchní, zmate vás první rozmanitost možností. Protože váš záměr se musí spojit se srdcem, s láskou a vášní (teď myslím duševní či duchovní vášeň).

Uran je symbolikou rychlosti, změny, idealismu, originality, svobody, pravdy, vizionářství, ale především rovnosti a bratrství. Být pravdivý, svobodný (mentálně, duševně, duchovně-víra) a inspirující.

Novoluní ve Střelci nastává 11. 12. 2015 na sabiánském symbolu: „Starosvětská vesnice na severu. Vesničané vysekávají na zmrzlém rybníce bloky ledu, aby si je uschovali na léto.“
Jde tady o prozíravost. Využití přírodních zdrojů k pokrytí potřeb v budoucnu. Buďte prozíraví. Tento symbol poukazuje na vztah mezi člověkem a přírodou. Příroda je kniha života, moudrosti a pravdy. Vše najdete v přírodě, veškeré cykly, procesy, filozofie a pravdy jsou souvztažné s přírodními zákony.
Je potřeba si něco odepřít, abych toho mohl využít v budoucnu. Je potřeba více pracovat, když se mi nabízí „dary přírody“, protože v budoucnu se mi budou hodit. Tedy obětuji třeba svůj klid, pohodlí. Vytvořením si zásob, rezerv, na které budu moci sáhnout v období, kdy příroda je v jiném cyklu.
Jsme před Vánoci a stačí být jen skromnější v oblasti finančních otázek. Je potřeba si něco „odříci.“

Slunce a následně novoluní vytváří kvadraturu s Jupiterem (8. – 20. 12.), která symbolizuje velikářství, nenasytnost, nespokojenost, nevděčnost a pocitu nenaplněnosti. Proto se člověk snaží zaplnit vnitřní prázdnotu zvenčí. Nakupováním, jídlem, milenci, milenkami, extrémními zážitky. Vděčnost! Konzumní společnost je stále zaměřena na zvětšování. Stále mít více a více. Lidem chybí vděčnost. A musí přijít velké probuzení. Máš stále málo? Tak ti sebereme to, s čím jsi nespokojen! Vesmír neplýtvá energií.
Jeden moudrý muž mi řekl: “Tam, kde panuje mír a lidé mají dostatek jídla, lidé mají podmínky k tomu, aby se věnovali duchovními rozvoji. Aby objevili své božství v sobě.” Kdo jiný se tomu může věnovat, tam kde panuje válka nebo hladomor? Jsme vlastně za to zodpovědní. Dostali jsme veškeré podmínky k tomu, abychom mohli nalézat duchovní rozměr.

Bohužel tato nenasytnost celou společnost vede do „záhuby“. Představte si, že jste v hojnosti a otevřenosti dávat. Rozdáváte dary a chcete, aby druzí byli šťastní. A oni projevují nespokojenost! Proč jsem dostal modrý, když mám radši červenou. Nabízíte různá pozvání, kde člověk může být obohacen duševně, duchovně. Dostává se vám odmítání. Ještě to vyzkoušíte několikrát a pak si řeknete, dost. Raději se obrátím tam, kde z mého daru mají radost. Kde přijmou mé dary.
„Když si nevážíš mých darů, tak si vše vezmu zpátky.” Zákonitě přijdete i o to, co máte, co jsme brali jako samozřejmost. A pak si teprve uvědomíte, co jste měli, ale pozdě. Nic není samozřejmost. Zatím, co člověk, který se umí radovat z toho, co dostává, stává se stále vesmíru milejší. Protože rozšiřuje štěstí, radost, vděčnost. Je tedy úrodnou půdou, která rozmnožuje a obohacuje dál. Život ví, co potřebujeme, a jestli máme dostat „modrou“ místo „červené“, tak dostaneme modrou. Přesně ví, co dělá. Proto se říká : „Darovanému koni na zuby nekoukej!“
Samozřejmě je potřeba umět stále rozlišovat, ne vždy jsou dary požehnány světlem. Ale to je již otázka své vyladěnosti, vnímavosti, protože pak snadno poznáte, co je požehnáno světlem a co je pokušení. No, ale stejně obě cesty vás dovedou do stejného cíle, jen to pokušení je trochu delší a s extrémnějšími zážitky.

Když si prožijete vděčnost za vše, co v dané chvíli máte, prožijete naplnění a dostaví se k vám blaženost. A ještě vám bude přidáno.
Tento rok je pod vládou Jupitera – duchovní růst, víra, pravda, expanze, vývoj, hojnost, štěstí a naplnění. Jde o to prožít vděčnost za to, co v životě máme tady a teď, ať jsme v jakékoliv situaci, protože máme spravedlivě právě to, co máme mít. Když důvěřujete Životu, ikdyž se objevují těžké situace, vždy vám to přinese ještě vnitřní obohacení, upevnění a sílu.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem (6. – 18. 12)- hluboká láska, bezpodmínečná láska, milost, soucítění. Tento aspekt je požehnáním pro vztahy. Nové lásky, odpuštění ve stávajících vztazích, ohleduplnost, soucítění. Působení Božské Matky, aby její děti pocítily, že jsou milovány, podporovány a bezpodmínečně přijaty.

Požehnaný týden,
s láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz