Dobrodružná cesta

CAM00516

Slunce prochází poslední dekádou Střelce a stále působí kvadratura s Jupiterem z minulého týdne.  V tomto týdnu se pomalu ukončují dynamické aspekty z minulých dvou týdnů.Po tak energeticky náročných dnech se může stávat, že vaše tělo reaguje velmi citlivě. Snadno můžete onemocnět, protože tělo už nemá sílu se bránit. Objevuje se třes těla, tiky, křeče a různé reakce, které tělo dělá jakoby samo. Když to řeknu obrazně: „ jsme vytočeni na maximální obrátky“. A jaká je reakce? Buď „zkolabování těla“ nebo nekontrolovatelný výbuch emocí. Jsme na hraně únosnosti. Ten, kdo si dovolí vše pustit a odpočinout si, ušetří si spoustu stresu. A zjistíte, že se život nezhroutí. Ale můžete vypadat jako naprostý „blázen“.  Řešte pouze to, co je potřeba k normálnímu běhu života a ostatní může počkat.

Merkur v Kozorohu se dostává do konjunkce s Plutem a kvadraturou s Uranem (16. – 23. 12.) a to je nejzásadnější aspekt v tomto týdnu. Tato konjunkce se týká informací, mysli, komunikace a vědomí lidí (kolektivního vědomí). Síla myšlení a informace nabírá nejsilnější moci. Může se stávat, že se vám budou zhmotňovat myšlenky. Merkur prochází transformací, přerozením, které vede k ukončení starých mentálních programů, které již nepotřebujete. Již jste je prohlédli! Objevuje se také velká touha po moci a ovládání. Opatrně na manipulaci skrze informace. Vyjde najevo hodně manipulativních informací, které mají hned v záměru ovlivnění a získání moci nad druhými.

Černá luna se dostane do kvadratury s Merkurem (16. – 20. 12) a může se projevit nějaký skandál. Budeme v této době přecitlivělí na slova. Objeví se hodně nedorozumění v komunikaci. Buďte opatrní na svá slova, slovem můžete léčit nebo také zabít. Ironická, sarkastická komunikace má v sobě hodně jedu a v této době může ublížit více, než kdy jindy. Jak často dokážete ublížit slovem a to slovo nikdy už nemůžete vzít zpátky, i když se omluvíte. Proto buďte hodně bdělí ve svých myšlenkách a slovech. V mysli snadno propadneme pesimismu, negativizmu, černým, zákeřným myšlenkám. Uvědomte si, že myšlenky, které se objevují, nejste vy. Vy jste jiskra světla ukotvená v těle. Můžete si pomoci, když vás bude zahlcovat negativní mysl, uvědoměním: „Jsem světlo, jdu cestou světla a lásky.“

Bohužel se bude manipulovat s kolektivním vědomím, aby bylo staženo do strachu. Lidé ve strachu jsou dobře ovladatelní. Je potřeba se postavit do své síly a postavit se „svým“ negativním myšlenkám. Jsou tady a vždy se nějaké budou objevovat, neposuzujte je, nehodnoťte je, neanalyzujte je, jen se na ně usmějte. A uvědomte si protipól té myšlenky. A více se jimi nezabývejte. Pokud vás bude držet trudomyslná mysl a strach, pomůže vám strčit chodidla do teplé vody a strach se uvolní. Nebo vám pomůže sprcha, pobyt u vody a poslouchání tekoucí vody. To vše má blahodárný účinek na 3. čakru, která je spojena se šedou kůrou mozkovou, kde sídlí centrální nervová soustava. A tok energie se díky vodě zlepší a otevře se volné proudění energie. Strach a negativizmus vše stahuje, uzavírá a blokuje. Přestanete být „průchodní“.

Vzhledem k tomu, že se ke konjunkci přidává kvadratura s Uranem, připravte se na šokující a překvapující informace. Uran působí jako zmatek, chaos a nesoustředěnost. Často na něco zapomenete, nedokončíte a rozhodnete se naprosto nelogicky. Rychle budete měnit své názory a občas dorazíte někam jinam, než jste chtěli. Budete tak trochu blázniví, ale o to zábavnější. Berte to s humorem, v podstatě nic jiného nám nezbyde. Můžete se zlobit nebo se tomu zasmát. To je vaše volba a možná v tomto čase jediná. Stále procházíme rozbořením starých systémů a než se zrodí nové, bude chvilku panovat chaos. I vy budete hledat nové způsoby jak jinak. Vydejte se na cestu dobrodružství nalézání nové cesty.

Přeji vám klid a mír v duši. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz