Návrat Světla

 

Zimní Slunovrat nastává 22. 12. v 6 hodin, Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. DSCN5100Zimní Slunovrat symbolizuje zrození světla.
Od letního slunovratu se dny (světlo) krátí. Dny kolem letního slunovratu trvají až 16 hodin 20 minut a každým dnem světlo ubývá a v době zimního slunovratu je světlo 8 hodin a dostává se na maximální minimum. Zimním slunovratem se zrozuje nové světlo a začínají se postupně prodlužovat dny. Vánoce jsou ve skutečnosti v lidské podstatě oslavou zrození (návratem) Slunce – světla. Slunce od pradávna symbolizovalo teplo, úrodu, tedy Život v bohatství. Lidé dostávají od božství Dary Slunce – podmínky k životu. Následně bylo světlo projeveno skrze narození Ježíše Krista, aby nám bylo ukázáno světlo v člověku. Sestoupení Boha na Zem. Lidé neuvěřili a nepochopili poselství Ježíše, že každý sám v sobě má božství a může být vědomým projevením Boha na Zemi a dle toho konat. Až po uplynutí 2 tisíc let je lidské vědomí natolik otevřeno, že jsme schopni nalézt a procítit své světlo – božství ve svém srdci, kde stále plápolá božská jiskra. A každý rok si ji Vánocemi připomínáme, stáváme se darujícími jako Slunce, které jen dává. Cítíme radost a štěstí, když vidíme, jak se obdarovaný raduje a je šťastný. Díky tomu jsme my sami šťastní. Už chápete podstatu Slunce – světla – božství? Porozuměli jste symbolice Vánoc?

Ano, je to velká zodpovědnost přijmout v sobě božství a dle toho konat. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha, které symbolizuje přijetí zodpovědnosti za vlastní projevení božství v moudrosti a pokoře. Když se probudíte do božského vědomí, není to o „machrování“ a pocitu, že můžete cokoliv. Naopak je to prožití, že jste součást projevení božství v celistvosti a jste v pokoře, v moudrosti, v respektu a v úctě vůči druhým, vůči Životu a vůči Božství – matce a otci. Stáváte se projeveným Světlem v člověku na zemi.

Úplněk nastává na Boží hod 25. 12. po 12 hodině, Slunce v Kozorohu a Luna v Raku. Úplněk na Boží hod se objevuje po 38 letech a následně se objeví za 19 let v roce 2034. Během tohoto roku se Luna několikrát zásadně projevila. Luna překryla Slunce 20. 3. a vytvořila částečné zatmění Slunce, úplné zatmění měsíce 28. 9., objevil se „modrý měsíc“ a „krvavý měsíc“ a úplněk na Boží hod. Co to znamená? Nejdříve se podíváme na symboliku Měsíce, což značí nevědomí, emocionální potřeby, paměť duše, pocity, cykly, biologický proces, ženu, matku a vnitřní dítě. Během života se veškeré prožitky zapisují do duše, jak pozitivní, tak i bolestivé. Tím je vytvořena paměť duše a existuje pouze to, co si pamatuje. Ve skutečnosti je to symbolika Ega. Tedy ve vašem životě se zhmotní pouze to, co si paměť duše pamatuje. Existuje pouze to, co si pamatujete, ne v mysli, protože ta s lidským tělem umírá, ale prožitky – uvědomění, zkušenosti se ukládají do duše a ta je nesmrtelná. A tak si přenášíte veškeré své zápisy ze života do života a pak se vám zviditelňují (zhmotňují) vaše přesvědčení v realitě. Můžeme říci, že máme v duši scénář života, který se nám stále opakuje dokola, dokud neodhalíme, odkud pramení nějaké přesvědčení, které se v životě zhmotňuje. A nejvíce to vnímáme na bolestných zkušenostech. Zhmotňuje se vaše nevědomí a čeká, až ho zvědomíte a proměníte. Přepíšete bolestný zápis na nejlépe pozitivní. Teď se dostáváme k symbolice Luny v tomto roce. Zviditelnilo se nám naše nevědomí, zápisy duše. Tím, že se Luna projevila v různých pozicích, ale vždy byla v úplňku, tedy viditelná, obnažená, celistvá, projevená a vždy byla spojená se Sluncem – s vědomím. Docházelo k naplnění propojení nevědomí a vědomí. Různými projeveními Luny (zatmění, modrý a krvavý měsíc) bylo ukázáno, jak může vzít na sebe různé „šaty“. Stejně jako manekýnka, která na molu předvádí různorodost tvoření v oblečení, se nám Luna ukázala v různém projevu, který na sebe bere. Stále je, ale podstata stejná, je to LUNA. Tak i my v sobě máme různá projevení, postoje, prožitky, potřeby, ale podstata zůstává stejná. Záleží, co na Lunu svítí a ovlivňuje a podle toho se objevuje její tvář v projevení. To, co se dělo na nebi, dělo se i v nás. Propojovalo se nevědomí s vědomím a odhalovala se různorodost paměti duše. Dotklo se to nejhlubších zápisů ve vašem nevědomí, na které jste byli připraveni k projevení a pochopení, abyste se stali celistvými, (osvobodili se od bolestí). Tento rok je o růstu a expanzi a nemůžeme projít růstem, když neodhalíme, co nás drží ve stejných vzorcích chování. Proto jste mohli ze sebe svléknout „šaty“, které jste někdy v minulosti na sebe vzali a během roku jste jich mohli svléknout několik. Tím se dostáváte k naplnění a proměně svého života. Haleluja!

Když se podíváme na Sabiánské symboly úplňku je to až úsměvné s ohledem k výše napsanému.  Luna stojí na symbolu: „Kočka se dohaduje s myší.“ Klíčová myšlenka: Úsilí o sebe ospravedlnění. Slunce stojí na symbolu: „Skupina lidí se chystá vyplout na cestu s kánoí“. Připravují se na cestu. Klíčová myšlenka: Schopnost využití přírodních zdrojů a základních dovedností v zájmu společenského cíle. 

Luna symbolizuje, že tělesné potřeby a touhy stále ještě přehlušují hlas „nového člověka.“ Hádáme se sami se sebou a doufáme, že ty staré impulsy jsou ještě ospravedlnitelné. Přestaňte se vymlouvat, ten kdo nechce, hledá výmluvy. Ten kdo chce, hledá způsoby, jak jinak.

V horoskopu se nám objevuje Merkur v kvadratuře s Marsem a to jsou hádky. Je to jediný dynamický aspekt v tomto týdnu, když opomenu několika hodinové aspekty Luny. Merkur je v harmonii s Jupiterem – štěstím a Venuší – láskou. Můžete v sobě pociťovat dohadování, ale zvítězí láska a optimismus.

Tento týden je opravdu požehnaný a harmonický. Máte možnost načerpat klid a sounáležitost s ostatními. Využijte tento čas pozitivně. Další týden už bude naprosto jiný.

Rok 2016 se dá přirovnat, že stojíme na startovací čáře a vystřelíme vpřed.

Proto věnujte pozornost svým blízkým a také své duši, protože prošla tento rok bohatou expanzí zkušeností, kdy její paměť byla přepisována. Luna – Duše (nevědomí, neprojevené) se stala v našem vědomí rovnocennou se Sluncem – Božství, realizace Já (vědomí, projevené).

Naděje. Naděje. Naděje…

Moji milí,

přeji vám všem, ať požehnání Světla a Lásky vás prostoupí a zažehne Slunce v srdci. Ať se stanete projevenou Láskou na zemi, která hřeje a má otevřenou laskavou náruč pro ty, kteří prožívají trápení a bolest. Ať pro každého, včetně sebe, máte milé slovo a úsměv.

Děkuji vám za vaši přízeň a důvěru. S Láskou a hlubokou úctou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz