Nečekané zvraty

Strasbourg 2009 054

 

Stále pokračuje konjunkce z minulého týdne Slunce se Saturnem v kvadratuře na Neptuna. Z této konjunkce odešel Merkur, který symbolizuje mysl, a vytvořil nový aspekt s Uranem, což je příznivé pro vystoupení z tlaku, strachu a pesimismu. Naopak se objevují nové možnosti a příležitosti, jejichž pomocí se otevírají nová řešení. Jen je potřeba být ochotný ke změnám, přestat trvat na svých přesvědčeních, očekáváních a představách. Zároveň se Merkur dostává do kvadratury s Jupiterem v Panně. Novou možnost řešení nenajdete, pokud budete ve všem hledat pochybnosti, chyby a za každou cenu to budete držet v kontrole mysli. Vaše mysl je omezená a pokud se budete držet jen vašich představ, očekávání a potřeby všemu rozumět, nové řešení a novou cestu neuvidíte, i když bude před vámi. Je někdy až neuvěřitelné, jak sami sobě dokážeme zamezovat vidět nové možnosti. Tato řešení přicházejí z podpory Ducha, kde panují neomezené možnosti.

Mars v konjunkci s Černou lunou, která pokračuje z minulého týdne, se dostává do kvadratury s Plutem a Uranem, a tím celé působení ještě zesílí. Pluto v dynamickém aspektu symbolizuje mocenské síly, touhu po ovládání a manipulaci. Objeví se zde neovladatelná zloba, nenávist a bezohlednost. Uvnitř člověka se probudí tyto síly a tím pozná, nakolik má přijaty své instinktivní pudy . Není to o tom je potlačit, ale přiznat si je a přijmout. Jen tak prosvětlíte ty nejzákladnější instinkty, které jsou v prazákladu “zvířecí”. Naučit se s těmito energiemi zacházet je procesem vývoje člověka. Kultivovat své nejzákladnější pudy a postupovat k vědomému lidství. Mohli bychom přirovnat člověka se základními instinkty k vrahovi, který zabije vše, co mu překáží, aby si mohl vzít to, co patří někomu jinému, aby jemu bylo dobře. Je zde touha po moci a pocitu, že si mohu vše dovolit. Dalším aspektem je manipulace a ovládání. Tato energie se využívá již více s rozumem a schopností vypočítavosti. Člověk už nebude zabíjet (nebo na to už bude mít své lidi ), aby si vzal to, co patří někomu jinému, ale naopak využije manipulaci, ovládání a svou moc. Využije sílu moci, aby získal to, co chce. K tomu se přidává opozice Urana na Marse a Černou lunu, která dělá zkraty, nehody, poruchy, úrazy a výbuchy. Když zadržujete svou zlost, vztek nebo lítost a tyto emoce stále rostou, jak se dějí další a další situace, které je aktivují, jednou to neudržíte a nekontrolovatelně vybuchnete. Někomu vynadáte a možná tomu, kdo to vůbec nezpůsobil, ale už to bude neudržitelné. Nebo se nečekaně rozpláčete a zhroutíte se. V této době je velmi silné vnitřní napětí, kdy v sobě cítíme tlak, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost a podrážděnost. Objeví se nespavost, která povede k podrážděnosti a vymezování si hranic. Když se ve vás nahromadí napětí, pak může přijít emocionální výbuch, úraz, nehoda nebo poruchy elektrických přístrojů ve vaší blízkosti. Kolem nás se objeví hodně podrážděnosti, lidé se budou na veřejnosti hádat, urážet a obviňovat. To, co byste dříve s klidem přešli, například do vás někdo vrazí, v této době okamžitě vyjedete do útoku a vzteku. Proto tam, kde bude více lidí, bude panovat dusná atmosféra plná možná nečekaných situací. Zkraty, unáhlenosti, hysterie a agresivita. Mohou kolabovat elektronické přístroje, internet, mobilní sítě. Objeví se na silnicích velké nehody.

6. 12. Mars opustí Černou lunu a celá konstelace T-kvadratura zůstane mezi Marsem- Plutem- Uranem, tato pozice je i možností válečného konfliktu. Záleží na nás, nakolik v sobě máme nahromaděný vztek a agresivitu. Pokud je v sobě nepřiznáme, nepřijmeme a budeme dál v sobě živit své nenávistné pocity a především pocity strachu, nahromadí se té energie tolik, že se bude muset vyventilovat přes válku. Celá tato konstelace je osudová záležitost mocenského principu mužů. Ovládá je Mars – bojovník, ničitel, nebo spíše touha po moci. V horoskopu minulého týdne jsem psala, že tato doba je o mužích a zároveň je pro ně osudová. To znamená, aby muž konal, potřebuje impuls, smysl pro koho to má dělat, což je žena a rodina. Žena naplňuje muže, buď ho podporuje a vede do „Nebe” nebo do „pekla”. Pokud muži chybí cit od ženy, je krutý, bezcitný, nelítostný a podle toho bude jednat. Pokud muž je naplněn láskou a úctou od své ženy, je ohleduplný. Je potřeba podotknout, že někteří muži odmítají dostávat lásku od ženy, protože v minulosti byli ženou velmi zraněni. Takoví muži jsou odpojeni od zdroje a většinou se to projevuje vnitřní prázdnotou, kterou pak nahrazují nějakou závislostí, alkoholem, prací, majetkem, mocí, sexem, ale stejně je to nenaplní. Aniž by si to muži uvědomovali, tím to způsobem se mstí ženám, ale ve skutečnosti především ubližují sobě.

T – kvadratura působí od 1. – 18. 12. 2015, je to velmi náročná a hektická doba. Právě Merkur v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje vyšší vědomí (svobodné, neomezené), ukazuje na jedinou možnou cestu, jak se otevřít nové cestě. Je potřeba konat JINAK. Přestaňte trvat na tom, že vše má zůstat tak, jak bylo! Stará doba skončila a my jsme před prahem nové doby. Vše staré, co již naplnilo svůj význam, naplnilo vlastní určení a tím tedy skončilo. Je potřeba otevřít se možnosti JINAK. Procházíme dobou, kdy se vše hroutí, můžeme to nazvat, že hmota prochází rozpadem. To znamená, že i mentální forma (Matrix) se rozpadá. Nečekané změny, unáhlaná rozhodnutí budou každodenní součástí. Tak, jak vše fungovalo doposud, již nefunguje. Jak jinak, to budeme objevovat, poznávat, učit se a realizovat. Je to dlouhodobý proces. Podporou a možnou inspirací bude doba od 3. 12., kdy se Slunce dostává do harmonického aspektu s Uranem – vyšším vědomím. Objeví se nová inspirace, vize, originalita, jedinečnost, nové vědomí a uvědomění. Každý máme v sobě vyšší vědomí, neomezené vědomí a od 3. 12 bude rozrezonováno, abychom mohli v sobě najít to nové, jak jinak tam, kde právě budeme ve své životní situaci. Zároveň se i společensky může najít nová cesta, jak celou situaci řešit bez válečného konfliktu.

Zviditelňuji i nebezpečí válečného konfliktu, ne proto, abychom propadali strachu, ale proto, abychom si uvědomili, že pokud se něco nezmění, může tato situace nastat. Zároveň je nutné, abychom byli zodpovědní za svůj vztek, nenávist, lítost a strach a vědomě je přetvářeli. Uvědomili si svůj stín, který tím, že ho uvidíme, poznáme a přijmeme, nás přestane nevědomě ovládat. Tím spojíme polaritu světla a tmy, plusu a mínusu a přestaneme se odmítat a odsuzovat. Sjednotíme tím v sobě polaritu a staneme se celistvými, podle toho začneme také konat. Pak nastane nová doba.

Přeji vám požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz