Bojovník – agresor nebo ochránce

Slunce vstoupilo do znamení Střelce a vytvořilo konjunkci se Saturnem a Merkurem, která je v kvadratuře na Neptuna (23. 11.- 6. 12.). Tato pozice symbolizuje omezení, zpomalení, těžkosti, stres , zklamání, sklon propadat strachu a marnosti. Objevuje se tíha bytí , pokud nemáte jasno ve své pravdě a víře. Bez toho se snadno propadne do strachu. Nastává větší potřeba vnést do věcí řád, systém, pravidla a pořádek. Více se obrátíme k sobě a přirozenější bude samota. Pozitivní je, že budeme mít potřebu hledat hlubší smysl života, důvěru a víru. Něco, o co se člověk může opřít, co přesahuje lidská omezení. Zviditelní se nejasnosti, lži a různé manipulace s informacemi. Dávejte si pozor na podvodníky, budou velmi aktivní. Můžou zneužít soucit, solidaritu druhých pro vlastní prospěch. Proto je důležité, aby bylo vše podložené a mělo veškeré náležitosti. Zpomalení je z důvodu, aby se vše udělalo krok za krokem, se zodpovědností a důsledností. Během této konstelace jsme vedeni ke své zralosti v pokoře, zodpovědnosti, skromnosti a pevnosti víry. Je důležité naučit se vidět podstatu věcí a více jít do prožitku než do lehkovážného mluvení a hluku. Když člověka obklopuje hluk, neslyší své nitro, intuici, duši, své svědomí. Lidé se bojí být o samotě a v tichu. Pocit zmatku a vnitřních rozporů lze rozpustit jen” já věřím” a nepotřebuji tomu všemu rozumět. Nesnažte se tomu rozumět, protože tak vás chytí mysl , která vás povede ke strachu. Úplněk nastává 26. 11. a jen toto vše zintenzivní.

Mars se v období 25. 11. – 6. 12. dostává do konjunkce s Černou lunou a zaktivuje se pudová část v nás. Velet budou instinkty a záleží jak máte přijato své ego, vůli, rozhodnost, soupeření, vztek- lítost, boj, hrubost, chtíč a agresi. Více to budou prožívat muži. Muži si procházejí ohrožením, protože v sobě po dlouho dobu museli potlačovat svého bojovníka. Neumí s ním zacházet. Proto muži budou ve velkém napětí, které každý muž individuálně “ovládne” nebo podlehne podrážděnosti, hrubosti a agresivitě. Mars, energie bojovníka, se využije k boření nebo k ochraně. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležité nalézt rovnováhu, vyrovnání jak zacházet s energií, která se používání k činu. Mars je vykonavatel toho, co se cítí v srdci (hodnoty) a co mysl vymyslí, tak to potom Mars vykoná. Člověka poznáte podle jeho činů, podle jeho života. Ať se v nás objeví jakékoliv pudy, instinkty, zloby a lítosti, tak přicházejí , aby nám pomohly k pochopení sama sebe. Tam, kde je vaše hranice únosnosti, a je jedno zda  útočíte či utíkáte, je to alarm: ” Tady je má hranice!” A tyto instinkty se vždy objeví, i když je ještě sami neznáte, nejste si jich vědomi, a proto přichází alarm – Mars – energie. Když se na ně takto podíváte, procítíte velkou vděčnost, že se objevují. Poděkujte a uvědomte si, čemu vás učí. Tak váš vnitřní bojovník s vámi začne spolupracovat. Uznat své hranice, potřeby a především znát sám sebe. Ženy si mohou uvědomovat, co je na mužích odpuzuje, děsí, a co na mužích nepřijímají, kde s muži soupeří a bojují.

Protože Mars symbolizuje energii(zhuštěná energie je hmota) jako takovou objeví se nehody, rozpad hmoty, často vám něco upadne a  rozbije se.  Též se aspekt projeví skrze finanční ztráty.  Pokud to půjde přes hmotné věci poděkujte, protože v horším případě to půjde přes tělo – zdraví, úrazy a nemoci. To napětí – agrese, které je zhomtněná tady na zemi, se nějak projeví a když to bude skrze hmotu je to ještě ta lepší varianta.

Buďte k sobě vstřícní, ohleduplní, ochotní si pomáhat a hledat nová společná řešení.
Přeji co nejvíce poklidný týden. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz