Síla myšlenky a slova

transformace

Slunce vstoupilo do znamení Panny a vytváří konjunkci s Jupiterem. Slunce v Panně je téma: udělat si pořádek ve svém životě, dojít k jasnosti. Božství, které se projevuje skrze panenskou energii, je přirozená dokonalost. Velký dar Panny je vidět detail, kde se skrývá to, co nedovoluje člověku postoupit dál. Druhá polarita je kritičnost a nespokojenost, která vede v extrému až k pedantství. To, co se máme naučit v období Slunce v Panně, je být v přítomnosti, tady a teď. Řešit pouze to, co je v této chvíli a být plně přítomný v každodennosti. Konjunkce s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Uvolňuje se kvadratura se Saturnem, a tím se začnou zviditelňovat řešení. Pokud jste ochotni se posunout dál, ale přitom budete trvat na ponechání všeho tak, jak je, jdete proti přirozenosti této konstelace a žádné řešení se nenajde.

Jupiter stále zůstává v kvadratuře na Saturna, což je rozpor mezi přijímáním a dáváním, růstem a posunem vpřed. V tomto týdnu se právě může zviditelnit detail, který nám brání v růstu a v nastolení stability.

Konjunkce Slunce s Jupiterem se dostává do opozice s Neptunem, což zintenzivňuje prožívání a možnost propojení analýzy a hlubokého vhledu. Propojit božské a lidské. Opozice Neptuna bude prohlubovat intuici, sny a zesilovat působení vlivu alkoholu, léků a drog. Lidé budou mít větší sklon utíkat k nějaké závislosti místo toho, aby se podívali pravdě do očí. Nebude nám dovoleno vše si jen “propočítat”. Na druhé straně pak ten, kdo se staví do pozice: “Mé potřeby nejsou důležité”, tak ten bude muset tyto potřeby přiznat. Nejdříve přiznat sám sobě a následně uznat . To je harmonické propojení Panny a Ryb. Tím se zviditelní to, co je iluze a co je reálné. Aspekt od Neptuna právě přinese možnost rozpouštění závoje a hlubší pochopení. V té nejnižší formě se objeví klam, lži, podvody, krádeže, nejasnosti a neprůhlednost.

Komunikace se dostává do popředí, protože Merkur přichází do konjunkce se Vzestupným uzlem a Černou Lunou 24. 8. – 2. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah 27. 8., a tím se zesílí význam konjunkce. Uvědomíme si, že tvoříme myslí a následně slovem. V této době bude velmi silně aktivní mysl, která snadno podlehne negativním myšlenkám, pochybnostem, strachu a závislostem, které povedou k hádkám, pomluvám a vynesení falešných informací. Buďte velmi opatrní na média, která zviditelňují, jak je náš svět nebezpečný, krutý, násilný a negativní. Záměrně je vyvolávána negace, aby lidé propadli marnosti. Tato konjunkce je o zamlčování informací. Nebo zase naopak bude příliš mnoho informací, které mají člověka zmanipulovat. Uvědomte si, co vytváří myšlenky, informace nebo komunikace. Strach, rozbroje nebo mír? Podle toho můžete poznat skutečnou podstatu informací. Někdy dáváme až přílišnou vážnost tomu, co druzí říkají. Věnujte pozornost více činům než slovům. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležitá rovnováha, spravedlnost, oboustranné vítězství a mír. Opatrně na vyřčené soudy k něčemu či k někomu. Někdy je lepší být v Tichu. Pozorujte své myšlenky a učte se s nimi “pracovat”. Uvědomte si, kde zamlčujete a tím vytváříte disharmonii? Kde manipulujete slovem a vytváříte disharmonii? A kde mluvíte v zájmu souladu a harmonie? Skrze myšlenku a slovo jsme tvůrci vesmíru. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky a slovo. Každá myšlenka a slovo se zapisuje do kolektivního vědomí. Když si to uvědomíte, vaše myšlení se změní, začnete k myšlenkám a slovům přistupovat jinak. Prvním krokem k osvobození je prohlédnutí svých mentálních her, díky kterým se dostanete za mysl… Věříte, že vaše myšlenky, jsou vaše myšlenky? Není to pravda. Vy nejste tyto myšlenky. Myšlenky jsou právě aktivní z kolektivního vědomí, jsou vytvořeny již dávno a jen skrze vaši mysl “proběhnou”. Stejné přitahuje stejné. Pokud ve svém vědomí (zápisu těla – mysli) máte třeba pochybnost o sobě, budete jako magnet přitahovat negativní myšlenky tohoto typu. Abyste si uvědomili, že takoví nejste. Bohužel mají lidé sklon se s myšlenkami ztotožňovat.

29. 8. nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, naproti Luně v Rybách, v konjunkci s Neptunem. Luna – nevědomí se propojí (Neptun) s božským vědomím – milost a zázrak. Slunce – probuzené vědomí – světlo, božská jiskra je prostoupena (Jupiterem) požehnáním a štěstím. Navzájem bylo propojeno Vědomí a nevědomí, v duši bylo odpuštěno, nastolen smír a skrze osobnost člověka mohla být projevena božská podstata.

Mars je v konjunkci s Venuší ve Lvu, což symbolizuje tvořivost, hravost, spontánnost. Tím, že je stále Venuše retrográdní, nás to vede přehodnotit své city a vášně.

Moudře volte slova.

Požehnaný týden

Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 19-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz