Síla vědomí

moře
Autor obrázku : Jiřina Trkulja
Stále působí konjunkce – expanze (Slunce a Jupitera), koncem týdne bude vliv slábnout. Slunce v konjunkci s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Cítíme v sobě potřebu se posunout vpřed, hledáme hlubší smysl věcí.
Slunce se dostává do trigonu s Plutem, což přináší sílu vědomí, sílu Ducha, která vede k odolnosti a k rozhodnutí. Vše, co je v souladu s vyšší mocí, dostane zelenou. Projevení mocenského principu. Ten, kdo vládne moudře sám sobě, je podporován vyšší mocí. Ten, kdo je ovládán mocí a touhou po moci, se stane více sebestředným.

Dobíhá vliv Merkura s Černou Lunou z minulého týdne. Merkur již od 3. 9. odchází a zůstává konjunkce Černé Luny a Vzestupného uzlu (Dračí hlavy), což přináší vynesení negativních vlivů. Zviditelní se negativita světa, myšlenek a pocitů. My budeme postaveni do pozice toho zlého a špatného. Ve skutečnosti je to karmické vynesení, vše, co má již být zvědoměno: “I tohle mám v sobě “, bez odsouzení a viny. Týká se to především významu Černé Luny ve Vahách, která je vysvětlena v dlouhodobých aspektech na mých stránkách. Přijetím svého soudce a viníka máme možnost osvobodit sebe sama. Ne, že nás NĚKDO osvobodí. To my máme tak velikou moc, že dokážeme osvobodit sami sebe. A věřte, že vždy budete v obou pozicích: když jste v roli soudce, tak si někde ve skrytém – nevědomém toku života prožijete viníka a naopak. Když se již dobře poznáte, rovnou si uvědomíte i druhou nevědomou část a nemusíte si druhou polaritu odžívat. Když se dostanete do soudce, pak následně přijde situace, kde budete viník. Když ale dokážete vidět hned obě polarity najednou, pak již ta druhá nemusí přijít. Vstoupili jsme nově do karmy – Černá Luna ve Vahách, proto se nás to nyní bude dotýkat nejintenzivněji.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. – 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech – vztazích, tak i ve svém okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Stále působí aspekt konjunkce Slunce s Jupiterem, v opozici s Neptunem. Viz. horoskop minulý týden. Slunce se již z této konstelace na konci týdne uvolní a zůstane jen aspekt opozice Jupitera s Neptunem, který bude působit do 6.10. Samostatný aspekt symbolizuje klamné naděje, zklamání, iluze, mylné spekulace, potíže s politiky a nepokoje v náboženství. Hrozí poškození pověsti, rozchod se společníky a potíže v manželství. Je dobré být v bdělosti, protože podvodníci budou velmi aktivní. Objeví se nejasnosti a iluze. Propojením Jupitera a Neptuna jde o produchovnění pravdy, moudrosti a víry. Přiznání pravdy čemu věřím a co je můj smysl života. Zvyšuje se citlivost k jemnohmotnému světu, silnější intuice a vhledy. Dostaneme se za určité závoje, což může způsobit zmatek a nejasnost. Nemusíme všemu rozumět, postačí uvědomění: VĚŘÍM. Tento aspekt bude působit velmi nenápadně a to především v duši a živých snech.
Konjunkce Venuše s Marsem ve Lvu, kdy 5. 9. končí téma retrográdní Venuše ve Lvu. Retrográdní Venuše ve Lvu 1. 8. – 5. 9. 2015 ukazuje na téma přehodnocení svých citů. Je naše láska pravdivá, ryzí nebo “mučednická”- neopětovaná? „Ach, jak je to hrozné nebo romantické, když já ho miluji a on mně nemiluje.“ Retrográdní Venuše v sobě nese téma dominance a nadřazenosti v lásce. Je tady skrytá hra – já miluji – jsem schopen úctyhodného citu, tedy jsem lepší a ten druhý, který lásku neopětuje, je ten horší – neschopný lásky. Kde a jak si snažíte držet svou dominaci v lásce?
Mars tomu dodá potřebnou jiskru jak toto téma dokončit. Od 6.9. konjunkce dostává extrovertní projevení své tvořivosti, vášně a spontánnosti.

Dopřejte si lehkost a zábavu, i když začíná nový školní rok. Začátek školního roku dle horoskopu je radostný, hravý , optimistický a jako každý rok také hektický. ;-)
Prožívejte s úsměvem a radostí.
Petra Nel


 

Velice si vážím a děkuji 19-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz