Pragmatická prozíravost

V tomto týdnu doznívají harmonické aspekty Slunce a Saturna, Pluta a Karmických uzlů. Do těchto harmonických aspektů vchází Merkur – tedy mysl. Naše soustředění se dostává do hloubky, je podpořena schopnost systematičnosti a stability. Naše myšlení, které zpracovává všechny impulzy, vědomé i nevědomé, je velmi odolné a pragmatické. Jsme schopni se dostat k hloubce moudrosti, k jádru věci. Naše rozhodování bude mít dalekosáhlé dopady. Máme jednat zrale, moudře, s přijatou zodpovědností za své činy. Střízlivost. Merkur v Býku je pomalý a potřebuje dostatek času, aby se rozhodl a začal konat. Můžeme si připadat tak trochu těžkopádní. Objeví se nám něco z minulosti, co bude potřeba dořešit, pochopit. Zviditelňuje se nám to proto, abychom si uvědomili, jaký k tomu máme postoj. Je již svobodný? Neutrální? V druhé polovině týdne Merkur v harmonickém aspektu na Pluta je o síle mysli, která si dokáže myšlenky zhmotňovat. Rezonance vlastních myšlenek, která bude v realitě až hmatatelná. Síla myšlenky je až neuvěřitelná a v této době si to zažijeme na vlastní kůži ve zhmotnění. Odhalení tajemství, skrytých schopností a síly, které v sobě máme. V tomto a příštím týdnu je velmi důležitá síla „masy“, která ovlivňuje kolektivní vědomí a tím nastavení společnosti.

Konjunkce Slunce s Merkurem do 28. 5. ukazuje na potřebu vše pochopit přes mysl, logiku, analýzu, praktické a použitelné principy v každodennosti. Síla této konjunkce je o tom, že Já se potřebuje sjednotit se svým nastavením, Matrixem a Já – vědomí sama sebe může toto nastavení přetvořit a tím změní realitu. Začne se dívat přes jinou projekci, jiný úhel pohledu a tím může vystoupit ze starého systému. Může tak přijít nové poznání.

Jak to ale udělat? Je to stejné jako s počítačem, když ho restartujete. Vypnout, restartovat a znova zapnout, kdy se v programech odstraní chyby a programy se načtou správně. Stejně tak je třeba, aby toto udělal každý člověk sám za sebe ve svém těle a ve své realitě.

Jak udělat vědomý restart své mysli? Je několik způsobů. Jeden je možné využít již o příštím víkendu – informace níže.

Konjunkce Slunce a Merkura je do 21. 5. v Býku a pak před 12. hodinou konjunkce přechází do Blíženců. Zde je Merkur ve svém vlastní znamení (Merkur je vládcem znamení Blíženců). Mysl se tak zrychlí a ulehčí se jí. Do té doby, kdy je v zemitém znamení Býka, nás tato konjunkce bude držet ve velmi pragmatických a praktických záležitostech. Více se zaměřte na dokončení, realizaci, co je teď potřeba udělat a na plánování své budoucnosti. Stojíme pevně nohama na zemi a jsme schopni jako správní hospodáři plánovat realizaci své práce, která má být v hojnosti a bezpečném zajištění. Tedy dojít k výsledku. Není to jen o hmotě, ale i o správném postoji ke svému rozvoji ducha. Často si lidé myslí, že energie Býka je jen o hmotě, přízemnosti. Není to tak. Když máme nádobu, tak je potřeba ji naplnit. Jinak zůstává prázdná. Hmota se má naplnit. Stejně tak člověk má naplnit tělo duchem.

Jestliže znáte symboly, tak víte, že Býk se znázorňuje jako kruh s rohy. Ve skutečnosti je symbol Býka složen ze symbolu Slunce – kruh a v horní části leží srpek Měsíce – symbol Luny. V symbolu znamení Býka je tedy propojení Slunce a Měsíce. Slunce – vědomí, impulz, teplo, mužský princip a Luna – nevědomí, pasivita, emoce, ženský princip, který přijímá impulz, aby se mohlo zhmotnit. Co ho zaplní?

Když je součet Slunce a Luny vznikne nám symbol Merkura. Matematické znaménko + je symbol součtu, které se přidá pod znamení Býka a vznikne Merkur. Merkur je plod spojení mezi Sluncem a Lunou. A momentální konjunkce Slunce a Merkura ukazuje na důležitost, jakými myšlenkami naplňuji své tělo.

Zákonitostmi, které jsou zviditelněny v postavení mezi Sluncem, Lunou a Merkurem, se podrobně zabývám na semináři Alchymie života.

Důležité je nyní uvědomění, že konjunkce Slunce a Merkura přejde do znamení Blíženců, tedy do projevení toho, co bylo zaseto jako semínko ve znamení Beranu (začátek astrologického roku – první jarní den), co bylo poté dáno do hmoty v Býku (do 21. 5.), co nám ze semínka vyrostlo – bylo zhmotněno, aby se poté v Blížencích skrze mysl projevilo a manifestovalo.

Je důležité využít tento proces, který se nabízí. Buďte si vědomi, že si tvoříte svou realitu a že od jarní rovnodennosti do konce znamení Býka (21. 5.) si tvoříte základy své přítomnosti a událostí, které pak budete řešit během celého roku do další jarní rovnodennosti. Máte tedy ve svých rukách, abyste svou nádobu naplnili něčím smysluplným.

Venuše 15. 5. v 11:46 hod. do 8. 6. vstupuje do svého znamení, kterému vládne, do Býka. Naše láska, vztahy, harmonie, krása, naplnění, hodnoty, požitkářství, hospodaření, se zviditelní. Tato témata získají více naší pozornosti. Venuše v Býku vytvoří harmonický aspekt s Lilith – Černou lunou a konjunkci s Uranem. Značí to silné dny, kdy se hodně změní. Konjunkce s Uranem 15. 5. – 22. 5. otevře nový pohled na všechna výše uvedená témata Venuše v Býku. Ukáže se, jak jsou stabilní vaše vztahy, harmonie, hodnoty a finance. Objeví se nečekanosti, různá překvapení, což povede k náhlým rozchodům a k ukončení různých vztahů. Přijdou nečekané výdaje a budeme mít tendence utrácet více než kdy jindy. Pocit, že si musíme něco užít, něčím se naplnit, povedou k většímu nakupování, přejídání a k podléhání pohodlnosti. Černá Luna 15. – 19. 5. podpoří ženský princip k přijetí sebe v plném rozsahu. Vynoří se tajemství, které pomůže uvědomit si svou podstatu lásky, ženství a své hodnoty. Pak přijdou proměny, které jsou symbolizovány v konjunkci s Uranem.

Období 15. – 22. 5. můžeme nazvat revolucí a osvobozením ženského principu, kdy se může dostat ke své podstatě.

Mars vstupuje 16. 5. po 5. hodině ranní do znamení Raka a vytváří harmonický aspekt 16. – 24. 5. s Černou lunou a do 28. 5. s Venuší. Síla vůle, impulzu, schopnosti se prosadit. Vzhledem k tomu, že Mars je v Raku, kde je v oslabení, je zde vše založeno na pocitu, prožívání a potřebě svou marsovskou sílu bojovníka používat k ochraně bezpečí, citů, rodiny, zázemí, zemi. Mužský princip se ukazuje ve své pravdě. Nakolik a k čemu je používána vůle, vědomí sám sebe, rozhodnost, síla, ale také sobectví. Jaký je záměr mužského principu? Čím je veden? Pudem, touhou vyhrát nebo budovat a ochraňovat? Je ve službě celku? Ukáže se nám kvalita muže a ženy, mužského a ženského principu v nás. Venuše a Mars jsou v harmonii, je zde tedy spolupráce, vzájemná podpora a respekt. Jeden princip bez druhého nemůže nic zplodit.

Během tohoto a příštího týdne jsou oba dva principy ve spojení s Černou lunou a Uranem.
Bude se nám tedy vyrovnávat karma. Především bychom měli sbírat dobré plody svých hodnot, vůle anebo budeme mít příležitost něco napravit a vyrovnat a tím založit si na pozitivní karmu. Záleží, co upřednostňujeme a čím naplňujeme svou formu života.

Úplněk, který nastává v sobotu 18. 5. ve 23:11 hod. zviditelňuje téma novoluní v Býku na sabiánském symbolu:

„Muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem, zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři.“

Klíčová myšlenka: Odvaha, nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi.

Tento úplněk nese trochu jinou energii: Slunce v Býku a Luna ve Štíru je projevení jistoty a proměny, hmoty a prachu, země a vody, počátku a konce. To, co není naplněné Duchem je smrtelné a nesmrtelné to, co je naplněné Duchem. O úplňku je přesná konjunkce Venuše a Urana v Býku. Otevřené srdce, které se spojuje s rozšířeným vědomým, se dostává k podstatě lásky a naplnění Ducha ve hmotě. Gejzírem lásky, který sem v té době přichází, může být zasaženo každé srdce. Stejně jako když anděl Amor, který vystřelí svůj šíp lásky.

Volání lásky a podpory tady na zemi. Bohyně – božské ženství se projevuje ve hmotě, aby byla podpořena Matka Země. Život na zemi v lásce. Pokud ucítíte volání, které přesahuje vaši osobní rovinu, následujte ho. Ve všem ostatním vám bude pomoženo.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz