Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřejší dny

Po dlouhé době mohu konečně psát o harmonických aspektech, které nám přinesou úlevu a povzbuzení. Slunce se dostává 5. 5. – 17. 5. do harmonického aspektu se Saturnem, Plutem a Minusovým uzlem v Kozorohu a Vzestupným uzlem v Raku. Tyto aspekty přinášejí pokrok a posunutí se vpřed, kdy vykonaná práce v minulosti přináší stabilní výsledky. Vidíme je! To nás povzbudí k další činnosti a pracovitosti. Stojíme pevně nohama na zemi, jsme konstruktivní, systematičtí, spolehliví, pracovití a zodpovědní. Víme, že bez práce nejsou koláče a jestliže něco chceme, musíme přiložit ruce k dílu a v této době i hlavu, svou mysl a vědomí.

Projevuje se v nás síla, kterou jsme poslední dobou postrádali. Nyní se vrací a připomíná a především zasahuje. Zasahuje do našich životů tím, že sílu vůle umíme použít s moudrostí a zodpovědností. Schopnost sebeovládání dokáže urychlit naší vnitřní i vnější cestu.

Síla vyšší bytosti v nás pomáhá překračovat omezení našich mentálních programů. Odvážný duch překračuje to staré, zanechává to, co člověka brzdí. V této době uvidíte jasně a zřetelně, co za sebou táhnete jako kouli na noze. Ať už to jsou nějaké špatnosti či přesvědčení, jací jste. Znevážil/a jsem sebe a tím jsem ztratil/a důvěru sebe? Nebo mé strachy mě tak zatěžují, že se již neodvážím k dalším krokům? Ať je to z minulosti cokoliv, nyní to zříte.

Jak přijímáte svou minulost? Uznali jste a ocenili jste své zkušenosti? Poučili jste se ze své minulosti? Dokážete jít s důvěrou vstříc do budoucnosti a tvořit svůj život? Slunce osvětlí, kde se bojíte, kde se stavíte do role oběti, kde nejste ochotni udělat změnu. Je až neuvěřitelné, že lidé znají své slabé stránky, uvědomují si své neřesti, a přesto je vědomě žijí dál. Občas si posypou “hlavu popelem” a pokračují dál ve stejném. Co takoví lidé mohou očekávat, že přijde? Člověk dostává velmi dlouho příležitosti, aby sám pochopil a došel ke změně. Bez bolesti. Máme stále ještě šanci. Tato konstelace nám pomáhá uvidět, pochopit a rozhodnout se, jaký nový základ života chci vytvořit. Dostáváme moudrost, zralost a trpělivost. Hluboký klid, který pramení z přijetí zákonitostí života, které jsou tak naprosto jasné. Co zaseješ, to sklidíš! Vše je v nás, celý svět, naše minulost, přítomnost a budoucnost. Nikdo nemá takovou sílu a moc, aby tvořil váš osud než vy sami.

Dotknutí se svého Ducha ve svém nitru je dotknutí se božského vědomí, protože váš Duch je spojen s božstvím. Váš Duch vytváří určité okolnosti, “náhody” a zkoušky. On ví, jakou cestu si máte projít, jaké zkušenosti potřebujete. Je proto ideální, když se začnete se svým Duchem propojovat, opustíte výmluvy a budete naslouchat. A jednou vědomě skrze svého Ducha budete tvořit svůj osud. Je to možné. Je potřeba se vzdát starého, starých zvyků, výmluv, strachů a mentálních vzorců.

K tomu přispívá konjunkce Merkura a Urana 5. 5. – 11. 5., kdy vaše mysl prochází změnou, otevřením, inspirací a rozšířeným vědomím. Více se odosobníte a uvidíte sebe, svůj život z nadhledu a uvidíte souvislosti. Aspekt Slunce a Saturna s Plutem zaručuje uzemněnost. Neulítnete do nějakých idejí a vizí, ale otevře se vám pohled na sebe z jiné perspektivy. Dokážete poznání prakticky využít pro další kroky, které vedou ke stabilitě a pevnosti. Vše, co se v této době začne, má dlouhodobou progresi a zaručený stabilní výsledek. Jsou vám jasné systematické kroky k dosažení výsledku a je zde dostatek trpělivost a respektování řádů.

Nové nápady a inspirace roztřiďte a to, co ve vás rozvíjí nadšení a sebe zdokonalení, tak si ponechte. To, co vás rozptyluje a vede více k požitkům, odložte. Pamatujte, že sebeovládání urychluje cestu. Víte kam a za čím směřujete?

Mars v opozice na Jupitera značí mnohočetnost možností a cest. Roztříštěnost, pokud bychom se odevzdali chtíči a egu. Pokud chceme všechno stihnout, všechno vyzkoušet, prožít, tak ztratíme svou cestu, protože jsme jen sběrači zážitků, které ničemu neslouží. Je to snaha zaplnit vnitřní prázdnotu, která i přes mnohočetnost prožitků zůstává. Vyvarujte se plýtvání, marnivosti a poživačnosti. Držte se svého cíle a vyvarujete se zabloudění a ztráty času.

Mars v harmonickém aspektu na Venuši je příznivý pro lásku, vztahy, tvořivost a odlehčení života. Venuše, která prochází disharmonickým aspektem se Saturnem a Plutem, je o přehodnocování svých vztahů. To, co bylo potlačeno, zameteno pod koberec, vyvstane na povrch a projde proměnou. Pocit nedostatku lásky a harmonie vede k potřebě vztah proměnit, prohloubit. Nějaké city v nás zemřou.

Nedorozumění mužského a ženského principu mizí v druhé polovině týdne a nastává doba harmonie a plodné spolupráce. Ideální doba k navazování nových vztahů pro nezadané a prohloubení vztahů stávajících.

Měsíc květen je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového. Procházíme velmi zásadní a významnou dobou! Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí. Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať příznivý týden využijete konstruktivně.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz