Tvoření

Tvoření
Tvoření

 
Slunce v opozici s Uranem ukazuje na nečekané změny, poruchy technických zařízení, aut, mobilních a internetových sítí. Rychlé změny, které vedou k chaosu. Stále jsme v procesu změny. V tomto týdnu nelze s ničím počítat. Děje se to z důvodu rozbití starého systému, starých vzorců a zajetých kolejí.

Pokračující konjunkce Marse s Jupiterem v Panně (do 30. 10.) je příliv energie, nadšení a motivování k tvořivosti v radosti a s humorem. Tato energie se dá přirovnat k rychle se kmitajícím jiskřičkám, které svým pohybem podporují další aktivitu. Snadné je seznamování a vytváření nových vztahů. Tento aspekt je ideální k výletům a sportování. Je to všeobecně velmi plodné, hojné a tvořivé období. Pokud máte nějaké plány, pak je tedy ideální čas tvořit. V říjnu bude zplozeno hodně dětí, které budou radostí života.

Vzhledem k tomu, že Jupiter je vládcem roku, tak mu Mars dodává potřebnou dávku energie k projevení a ke vzestupu. Jupiter dodává Marsu smysl a moudrost. Mars je čin, který je projevením ega a toho, co máme v srdci. Podle činů poznáme člověka. A nyní Jupiter obohacuje Marse, tedy čin je prostupován smyslem, pravdou, vírou, moudrostí a hlubším zájmem o život. Budeme si klást filozofické otázky typu: Jaký má můj život smysl? Kam můj život směřuje? Co má pro mě smysl? V této době se dokážete podívat na svůj dosavadní život s humorem a udělat si legraci sám ze sebe. Pokud se i na bolestivé věci dokážete podívat třeba jako na tragikomedii a odlehčíte to, pak v sobě rozpustíte bolest, která je s tím spojená. Tímto způsobem svá zranění vyléčíte. Jsme vedeni ke konání, tvoření a zhmotňování. Tím, že je tato konjunkce v Panně, je tvoření praktické a prospěšné v každodennosti, s touhou po dokonalosti. Rozhodnost a jasnost vede k vítězství. Energie Panny zaměřuje pozornost na zdravou stravu a péči o tělo. Fyzická energie se zvyšuje a tím i odolnost těla.

Stále působí (do 22. 10.) vliv Černé Luny v konjunkci s Merkurem – síla slova, informací. Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu „jedna paní povídala.” Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo-co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.

Novoluní nastává 13. 10. ve 2 hodiny v noci, proto působení novoluní již bude ovlivňovat 12. 10. Slunce v konjunkci s Lunou ve Vahách na sabiánském symbolu: “Rabín vykonávající své povinnosti.”
Klíčová myšlenka: Schopnost čerpat sílu z tradice předků, pro inspiraci a službu svým bližním. Dotýkáme se ve svém nitru zděděné moudrosti našich předků a předešlých reinkarnací. Díky nim můžeme pochopit solidaritu jedince ke společenství a k propojenosti s vesmírem, s celistvým stvořením. Lidské vědomí má schopnost propojit se s kosmickým vědomím, nebo spíše ho v sobě objevit, protože je to součást každé bytosti. Každá bytost má v sobě vesmír. Když v se v noci díváte na nebe, tak vidíté hvězdy, stejně tak je pohled z vesmíru na Zem. Tam září lidé, kteří v sobě objevili své světlo a jsou světlem na Zemi. Z pohledu vesmíru takový člověk září stejně jako hvězda. Jeho světlo je tak zřetelné a viditelné až pro vesmír.

Tvořivý týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz