Přitažlivost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čekají nás poslední dny aspektu Merkura s Černou Lunou, který ukazoval na snadné propadání do negativního myšlení, chytání se za slovo. Přehlcená mysl, komplikace kolem nás a neustálé hledání řešení problémů – to vše ubíralo na možnosti se mít lépe. A ten, kdo si v sobě neudržel víru a naději, mohl propadnout těžkostem života. Ať dělám, co dělám, stejně je to k ničemu. Ten, kdo si udržel víru a překračoval nezdary s důvěrou, zjistil, že může být vše jinak. Záleží na úhlu pohledu. Zatížená mysl končí 21. 10. Merkur – mysl se dostane do kvadratury s Plutem a do opozice s Uranem. To symbolizuje, že opustíme a změníme starý způsob myšlení.

Dostává se ke slovu konjunkce Marse a Jupitera v Panně – tvoření. K tomu se přidává Venuše, kdy se zviditelní láska a potěšení. Tato trojkonjunkce působí 18. 10. – 29. 10.
Plně se může projevit trojkonjunkce, kdy se propojí ego, láska s moudrostí, štěstím a vírou. Je aktivováno oživení a harmonizování ve vztazích. Doba přeje oživení a navazování nových vztahů. V nitru se objeví touha po velké romantické lásce – po sjednocení, splynutí s druhou polovinou. Proto vztahy, které jen přežívají, mohou v této době skončit, protože dostanete odvahu jít si naplnit svou touhu. Najít svou lásku. Najděte ji nejdříve v nitru a pak ji objevíte i venku. Setkají se lidé, kteří mají stejný zájem, proto i v pracovní oblasti se objeví nové pracovní skupiny, které budou mít nové projekty. Vše bude založeno na inspiraci, touze po harmonii, dokonalosti a štěstí. To vše je podpořeno harmonickým aspektem od Pluta, Venuše dodá vášeň, magickou přitažlivost, touhu. Marsu Pluto dodá sílu vůle, nepřemožitelnost a velkou odvahu. Jupiter ve spojení s Plutem – zde se upevní víra, prohloubí se moudrost a poznání. V této době můžete najít a prožít ve svém nitru novou jiskru – impuls života. Nový smysl života.
Objeví se více radosti, lehkosti, humoru a zábavy. Vzhledem k tomu, že jsou to harmonické aspekty, nic člověka nenutí k akci, proto je velmi snadné je promarnit v lenošení, ve spokojenosti sebe sama se sebou, že konečně nic nemusím.

Slunce 23. 10. po 20 hodině vstupuje do znamení Štíra, které přinese intenzívní emoční prožívání, které vede ke schopnosti proměňovat. Slunce se dostává do aspektu s Neptunem (24.10. – 7. 11.) a další týden tento vliv bude zesilovat. Neptun je Božské vědomí v tvé nejvyšší vibraci. Božské vědomí se rozvibruje nebo spíše naše nitro se vyladí na vibraci citlivosti, abychom zarezonovali na stále přítomné Božské vědomí. Staneme se vnímavějšími, citlivějšími, intuitivnějšími, kdy uslyšíme vedení vědomí. Každý z nás má nad sebou moudré Já, vyšší vědomí. Nazývá se to různě, toto vyšší vědomí člověka má zapsáno nejvyšší možné směřování, projevení, určení člověka, čeho může dosáhnout v tomto životě a snaží se ho vést a inspirovat. Záleží, na kolik je člověk “otevřený”, citlivý a v důvěře, aby mohl naslouchat tomuto vedení. Toto vyšší vědomí člověka je propojeno s Božským vědomím, odkud přicházejí impulsy. Můžete si to představit jakou zlatou nit, která vede z centra božství. Projeví se více ohleduplnosti, laskavosti a schopnosti odpustit. Silné a živé sny vás budou vést nebo projdete skrze sen milostí rozpuštění toho, co v realitě již nemusíte odžívat a z vašeho nevědomí se to skrze sen uvolní. Objeví se hluboké mystické zážitky. Hmatatelně budete zažívat zvláštní atmosféru, božskou přítomnost kolem sebe.

Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz