Jsem ve své síle a pevnosti

Síla
Moji milí,
chci vám všem poděkovat. Na jemnohmotné úrovni změny proběhly a byla zvědoměna a probuzena vnitřní síla čistého vědomí, která prošla skrze lidské vědomí. Mohu vás oslovit: „Synové a dcery Kristovi“, děkuji. 27. a 28. 9. jste mohli vnímat, že se hýbe energie sv. Václava, sv. Ludmily a našich kořenů, které vedou k navrácení se k podstatě slovanství.

Slunce ve Vahách, v kvadratuře na Pluta a v opozici na Urana symbolizuje proces uvědomování si své moci a bezmoci, která vede k nové cestě, k použití své síly. Dostaneme se do pozice, kdy se můžeme litovat. Muži mohou být v selhání a ženy v „chudince“. Je načase z této hry – starého vzorce – vystoupit! A chopit se své síly. Propojit se s vyšším záměrem. Pokud se dostanete v osobním životě do situace, kde byste si naběhli na pocit selhání nebo chudinky, podívejte se na situaci z vyššího záměru a ne ze svého osobního posuzování. Ptejte se, k čemu mě to vede, jaký je tady vyšší záměr? Když si uvědomíte, že ta celá situace má vyšší záměr, který k něčemu slouží a to celku, podaří se vám vystoupit z osobní roviny a tím vystoupíte z křivdy, chudinky a beznaděje. Je potřeba se odosobnit a vidět záměr celku – partnerství, rodiny, společenství v práci – zájem firmy, zájmy národa. Tím celou situaci povýšíte a spojíte se s vyšším záměrem, který vám dodá velkou podporu a sílu. Překročíte svou malost svých starých her a zvyklostí. Pamatujte: vyšší záměr – společenství je nad osobním zájmem. Když naplníte vyšší záměr, o vše osobní bude postaráno. Opozice Slunce s Uranem ukazuje, že vše se bude proměňovat velkou rychlostí a každý den vše bude jinak. Je to proces.

Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu „jedna paní povídala.” Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.

Mars v konjunkci s Jupiterem a opozicí s Neptunem ukazuje na početí nového. Můžete mít pocit, že se něco nového ve vás zrodilo. V opozici je Neptun, což způsobuje větší únavu a pocit, že vše, co se dělá, je energeticky náročnější. Můžeme to přirovnat k pohybování se na moři. To nové, co se ve vás zrodilo, potřebuje hodně energie, aby to sílilo, než se plně projeví. V druhé polovině týdne již únava bude ustupovat a naopak bude přicházet příliv energie. Konjunkce Jupitera s Marsem se dostává do harmonického aspektu s Plutem: tedy se silou, mocí, odhodláním, nezlomností a poznáním. Objevuje se síla víry a poznání, čemu věřím a jak silná je tato víra. Aktivuje se vnitřní síla a pevnost, která je propojena s vyšší vůlí.

Čeká nás říjen – měsíc, který je velmi plodný, tvořivý, a který přeje novým začátkům, jenž přinesou odlehčení.
Když vás ještě budou zatěžovat staré postoje, negativní myšlenky či emoce, pak se postavte a pravou nohou vykročte doprava vpřed a v mysli či nahlas si řekněte: „Stoupám si do své síly, která je spojena s vyšším záměrem mého života (Ducha svatého).” Pak přikročte levou nohou: “Jsem ve své síle a pevnosti.”

Radostný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz