Pozvánka na akci:

Dejme sílu míru

https://astrologiepetranel.cz/category/doporucuji/

———————————————————————————————————————————-

Prostoupení

Slunce v Raku opouští harmonický aspekt s Neptunem, zatímco se Mars v Raku do harmonického aspektu s Neptunem dostává (do 15. 7.) Vůle, rozhodnost a aktivita jsou ovlivněny Neptunem. Duchovní energie prostupuje vůli, ego a bojovnost, která je využívána hlubším způsobem, větším promyšlením, co vlastně člověk koná. Konjunkce se Sluncem, která stále ještě trvá, ovlivní projevy boje, agresivity a potřeby vítězit. Povede k ohleduplnějšímu chování. Objeví se snaha po uvnitřnění, vykonání něčeho zvláštního, romantického. Objeví se zvláštní příběhy života, plné neuvěřitelných “náhod”. Spojení Neptuna s Marsem ukazuje na podnětný vliv na duševní oblast, zvýšení intuice, obrazotvornost. Touha po cestách, dálkách a rozšíření obzorů. V této době se rozhodujte dle své intuice. Božské vědomí prostoupí tělo, hmotu a využije je jako nástroj k projevení Ducha na Zemi, aby bylo naplněno, co naplněno má být.

Slunce se dostává do vrcholu opozice s Plutem během pondělí a úterý. Objeví se mocenský princip – moc a bezmoc. Uvědomte si, co vás dostává do pocitu bezmoci a destrukce, a co vás dostává do pocitu moci – chtít mít věci pod kontrolou, mít je ve své moci. Během této doby je potřeba nechat v sobě něco zemřít a opustit své lpění na něčem, na někom. Najednou zjistíte, že je to “mrtvé”. Nesnažte se to oživovat. Oživovat mrtvé přinese jen trápení a bolest. Odevzdejte to Persefoně.

Merkur o půlnoci z 8. na 9. 7. opouští své znamení Blíženců a vstupuje do znamení Raka, kde je mysl více ovlivněna emocemi.

Venuše se dostává do kvadratury se Saturnem 6. 7. – 23. 8. – přijde ochlazení citů. Objeví se překážky, nedorozumění a pocity osamělosti. V lásce, v hodnotách a v penězích se objeví strach. Zvládnu to? Obstojím? Zasloužím si být milován? Bude ještě nějaký vztah? Jsme více vedeni k rozjímání, být o samotě. Staré způsoby lásky, hodnoty a způsob hospodaření je nutno přehodnotit a nechat zemřít. Je to pochopitelné, protože se nemůžeme držet toho starého, když jsme poznali novou kvalitu lásky a hodnot. Saturnem je zde blokována radost, spontánnost, vášeň a tvořivost. Saturn ve Štíru symbolizuje strach, že na povrch vyplave nějaká špatnost, hříšnost. Proto se objeví sklon k tajnůstkaření, ke skrytým kontrolám, různým tajemstvím a zamlčováním. Z pohledu společnosti může být v lidech záměrně vyvoláván strach z existenčních problémů. Tím se lidé snadněji budou manipulovat.

Venuše se 25. 7. stává retrográdní a navrátí se do znamení Lva, kde zůstane až do 9. 10. Konjunkce Venuše a Jupitera bude působit do 13. 8. Právě od 6. 7. je v neharmonickém aspektu na Saturna. Budeme prověrováni, jaké máme skutečné hodnoty, jestli jsme schopni milovat i přes těžkosti. Tím, že se konjunkce Venuše a Jupitera a následně kvadratura Saturna objevuje na delší dobu, má to na nás větší a zásadnější vliv. Čím déle aspekt trvá, tím hlubší a zásadnější proměny vytváří.

Od 9. do 18. 7. se Slunce dostává do kvadratury s Uranem: rychlé a nečekané změny, zvraty, poruchy přístrojů. Objeví se výkyvy nálad, nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost a nespavost. V období od 11. do 15. 7. buďte velmi opatrní na cestách. Objeví se více nehod, úrazů a změn. Čím více budete lpět, držet, uzavírat a stagnovat, tím více nečekaných okolností vás potká, aby vše bylo v pohybu – vývoji.

Poklidný týden.

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.