Volba

Slunce v Raku, v konjunkci s Marsem potrvá do 12. 7., kde rychlost, odvaha ale také touha po prvenství, touha být vítězem a vůbec silná energie se mohou zvrátit do nezvladatelné agresivity. Tady hodně záleží, co právě leží v srdci. Podle toho člověk se projevuje venku.

Slunce v konjunkci s Marsem se dostává do harmonického aspektu s Neptunem v Rybách (do 10. 7.), což podporuje potřebu k hlubšímu pochopení života. Poodhalit mystéria života, podívat se za závoj. Jak to dokázat? Neptun symbolizuje vyšší oktávu lásky, božské vědomí, ctnost, milost, zázraky a soucítění – odpuštění. Odevzdat se božskému vědomí, nalézt v sobě to božské, zaktivovat v sobě čistotu, soucítění, laskavost, hojnost, moudrost a Pravdu. Někdy k tomu potřebujeme hodně velké zacloumání, abychom jsme se probudili. Teprve pak si začneme klást otázky. Tam, kde panuje mír a hojnost, tam jsou podmínky pro to, aby byla hledána, poznávána a nalézána mystéria života ve svém nitru a vně. Kdo jiný na to má prostor a podmínky? Svým způsobem ten, kdo žije v míru a dostatku, kdo je zodpovědný za celosvětový mír a bezpečí. My můžeme “pracovat” v zájmu celku. Místo toho jsme propadli konzumu, chceme stále víc vlastnit a mít. Kde jsou hodnoty lidství? Jaké jsou naše hodnoty?

Harmonický aspekt Slunce, Marse a Neptune zjemňuje. Více se dostává ke slovu vedení skrze Ducha – duše, tím se dostáváme k novým úrovním sebe sama, skrze prožitek – soucítění, dojetí, oddanost a odevzdání. Silná podpora je v umění, hudbě, v získávání nových inspirací – díky múzám, vizím, představivosti, meditaci, duchovní oblasti, charitě a službě.

Od 1. 7. již začne působit opozice od Pluta na Slunce a Marse (do 15. 7.). Pluto vládne na zemi mocným a v podzemí zase mrtvým – temnými silami. Začne se objevovat boj mezi dobrem a zlem. Jak venku tak uvnitř nás. Slunce ozáří mocenský princip, schopnost transformace a proměny. Jak dokážeme staré a nepotřebné věci opustit, nechat zemřít a odevzdat? Zároveň se zviditelní moc a bezmoc. Jak síly využíváme nebo se jí vzdáváme.

K tomu stále trvá konjunkce Venuše s Jupiterem ve Lvu, v harmonickém aspektu na Urana v Beranu – vyšší oktáva vědomí (viz. minulý horoskop). Je potřeba – možnost pozvednout své srdce, naplnit ho Láskou. V srdci leží buď Láska nebo Zlo. Veškeré zlo pochází ze srdce, protože není naplněné láskou. Zlo by nemohlo existovat, kdyby ho člověk nepřijal do svého srdce. Lidé reagují pouze z pozice Lásky nebo strachu. Když jsme ve strachu, děláme věci, abychom jsme chránili jen své zájmy, odpojíme se od celku. Pak se stáváme sobečtí, bezohlední a zlí. Když jsme ve strachu, nejsme v přítomnosti. Strach se objeví tehdy, když už máme špatnou zkušenost, která nás zabolela emocionálně či fyzicky. Proto je dobré poznat své strachy a svá traumata a zneutralizovat je. Když jsem ve strachu, jsem v minulosti a odpojen od přítomnosti. Proto všechna duchovní učení vedou ke stavu: „být jen tady a teď“, být spojen s přítomností. V tom leží velká svoboda a úleva, být čistý a nevinný jako dítě, které je v situaci úplně poprvé. Ve spojení s přítomností mohu být ve spojení s Láskou, důvěrou a vírou. Ve spojení s minulostí stagnujete. Když se přistihnete, že jste ve strachu, pak jej s láskou přijměte, obejměte. Nic si nevyčítejte, každý občas spadneme do strachu. A když si ho uvědomíte, máte dvě volby: Buď mu propadnout a nebo ho milovat – s láskou ho přijmout. A právě o tu volbu jde: Láska nebo strach! Jak si začnete všímat svých pocitů, začnete si i vědomě volit. Tím sami sebe povyšujete, povyšujete své vědomí srdce. Nikoho k tomu nepotřebujete, dokážete to jen vy sami, tak velikou moc máte. Ba dokonce on to nikdo za vás nemůže udělat ;-) Může vám být pomoženo, ale ten nejzásadnější krok je na vás. Už chápete, proč je tak důležité konání? Realizovat teprve tehdy, až nastane změna ve vás, ve vašem okolí.

Merkur v Blížencích se dostává do harmonie s konjunkcí Venuše, Jupitera a Urana. Mysl je v souladu se srdcem, jsou v harmonii. Mysl je otevřena novému pochopení, učení se a otevřené komunikaci. Mysl je propojena s vyšším vědomím.

Co se týká vztahů a lásky, využijte ještě příznivých aspektů do konce týdne. Další týden přijde určité ochlazení, nedorozumění.

Úplněk nastává 2. 7. po 4 hodině ráno. Tím pádem budeme úplněk pociťovat již 1. 7. Je to velmi mocný úplněk. Slunce (světlo, vědomí) v konjunkci s Marsem (čin, bojovník), v opozici s Lunou (nevědomí, emoce), v konjunkci s Plutem (moc, transformace). Z hlubin duše, kde sídlí pra-základní pud sebezáchovy – pud přežití, se vynoří vnitřní zvíře a to se dostane do kontaktu s vědomím a tímto vědomím bude vyneseno ven.

Mars symbolizuje schopnost konat, rozhodovat se a pohyb vpřed, který má být spojen s prožitkem a soucítěním. Konjunkce Luny a Pluta stojí v Kozorohu. To, co je na jedné straně zkostnatělé, má být opuštěno, rozhýbáno, zbořeno. Je to jako když se zvíře probudí a skrze svůj řev se připomene, že existuje. Když se dostaneme do kontaktu se svým zvířetem, milujte ho. Ono je tady pro vás, provází a chrání vás. Záleží na vás, jestli je pomocníkem nebo hrozbou jak pro vás tak pro druhé. Můžete se v sobě dotknout takové síly, že až budete překvapeni, jakou moc máte. Ten, kdo je již se svým zvířetem ve smíru, tam se projeví se síla Ducha, která má být projevena.

Mars je v kvadratuře na Dračí hlavu (Váhy) a ocas (Beran). Je potřeba se smířit se svým zvířetem, vystoupit ze strachu – sobectví, kde se hájí osobní zájem a dojít k sounáležitosti, spolupráci, harmonii a míru v nás. A používat svého Marse – (čin, bojovník, sebeuvědomění) se soucítěním. Ne ten, kdo ničí, boří a ubližuje, ale ten, kdo chrání a vytváří bezpečí. Mars v Raku má tendenci se chovat jako malé rozmazlené dítě, které si chce vynutit hračku a použije k tomu pláč, výčitky nebo vztekání. Tato pozice je od 25. 6. a vrcholí právě úplňkem (1. – 4.7.). Pak bude odeznívat do 9. 7.

Máme velkou duchovní podporu. Otevřete se Lásce. Tam, kam vstoupí Láska, zlo nevstoupí. Tam, kde budou srdce otevřena, vstoupí světelný bojovník a zapálí duchovní oheň. Projevujte druhým pochopení, laskavost, podporu, službu, a už jen tím uděláte více než si myslíte. Tím tvoříte svět, každým vašim činem. Možná budete vypadat jako blázni pro ty, kteří jsou ještě ve strachu, ale není to jedno? Někdo vás třeba i zneužije. Kdo je na tom hůře? Ten, kdo zneužije dobro, nebo ten, kdo dobro tvoří? Se soucitem se na toho člověka usmějte. Jednou pochopí. Jediný, kdo nás může spasit, jsme my sami. Tak velkou moc máme. Když se začneme chovat laskavě, soucitně, čestně, pravdivě a s Láskou, pak v našich srdcích ožije Ježíš Kristus. To je to celé spasení. On tam po celou dobu je, jen ho potřebujeme oživit svým konáním. Ten, kdo uvěří, ožije, ten kdo nevěří, zůstane spícím. Ještě nedozrál.

Požehnaný týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.