Horoskop na období 22. 6. – 28. 6. 2015

Bohatství srdce

Slunce vstoupilo do znamení Raka, proto se více dostaneme do kontaktu s emocemi, prožitkem, s potřebou vytvářet a mít bezpečí a zázemí. Vzhledem k tomu, že Slunce zůstává v konjunkci s Marsem, který 24.6. vstoupí též do znamení Raka, je to stále velmi silná energie rychlosti, akčnosti, rozhodování a vedení, jak být sám sebou. Byla přetěžována mysl – mentální energie, která vůbec nestíhala zpracovávat, co se všechno děje. Rychlost dění byla totiž pro mysl neuchopitelná, ba dokonce pokud jste se snažili porozumět, mohlo vás to o to více dostat do zmatku. Slunce v Blížencích zviditelňovalo: ,,Kdo jsem já v hlavě?“ Uvědomění si, že: ,,Já nejsem mysl.“ Mohli jste uvidět své mentální programy, které ale nejsou vaší skutečnou podstatou. Je to jen forma, přes kterou člověk vnímá. Tím jste si mohli prožít odpoutání se od mysli a uvědomění si, že za tou myslí je vaše pravdivější Já.

A nyní sestupujeme do prožitku srdce. Kdo jsem já ve svém srdci? Naše realita je odrazem našich přesvědčeních v srdci. Chcete poznat pravdu srdce člověka? Podívejte se, co žije a jak koná! Ne na to, co říká, ale na to, jak reaguje, jak řeší problémy, jak pracuje a čemu nejvíce věnuje pozornost, co zhmotňuje, … to jsou jeho hodnoty. Ale pozor! I tato úroveň je ovlivněna různými „zakřiveními“ naší skutečné podstaty. Proč? Protože se chceme cítit jen dobře. Sami se chceme vyhnout negativním pocitům, a proto jsme se naučili získávat ten dobrý pocit různými hrami.

Potkáte člověka, který se vám bude snažit vyjít vstříc a začne vám pomáhat. Vy si budete myslet, jak je ohleduplný, jak mu na vás záleží. A vy pak zjistíte, že to ve skutečnosti dělá jen pro svůj prospěch. Aby si vás zavázal, abyste měli pocit, že je to pro vás výhodné a obohacující. Nedělá to kvůli vám, ale kvůli sobě, aby získal dobrý pocit, že ho potřebujete, abyste zůstali spolu a tím získal hodnotu. Pokud by to bylo čisté, udělá to jen z lásky k vám, pro vás, jen vám to prostě dá. A těchto nepatrných her máme v srdci spousty…. záměr je získat pro sebe. Všichni v sobě máme princip, že nám jde o přijetí, lásku a hodnotu. A tady si můžete uvědomit rozdíl v bezpodmínečnosti. Příklad nahoře je o dávání s podmínkou, chtění něco získat. A bezpodmínečné dávání, láska, nechce nic zpět, prostě jenom miluje a dává. A co z toho budete mít, napadá vás? Nekonečnou lásku, štěstí, svobodu… a druzí k vám budou přitahováni, právě tou bezpodmínečností. Zároveň to ale neznamená, že máte být ve vztazích, kde je vám ubližováno… je potřeba nalézt nejdříve sami sebe, nalézt lásku k sobě, abyste mohli být v bezpodmínečnosti k druhým, protože nejdříve musíte být bezpodmíneční sami k sobě. (Je to trochu obsáhlejší otázka vzhledem ke všem souvislostem.) A k tomu přispívá následující aspekt: nalezení a probuzení lásky v sobě.

Venuše se dostává do konjunkce s Jupiterem ve Lvu, v harmonickém aspektu s Uranem do 8. 7. Láska a hodnoty se spojí s moudrostí, hojností a štěstím. Uran tomu všemu dodá zajiskření, počátek nové hluboké lásky, poznání svého srdce, hodnot, laskavosti, štědrosti a harmonie. Procházíme pozvednutím na úrovni srdce, milosti. Tvoření skrze lehkost, radost a štěstí. Už není potřeba tvořit skrze bolest. Naopak! Toto již bylo naplněno a čeká nás učení tvořit skrze lásku. Nemusíme procházet bolestí a utrpením, abychom nalezli sami sebe, pravé hodnoty, svobodu a cestu k Bohu. Můžeme jít cestou tvoření skrze radost a štěstí.

Tato konstelace velmi příznivě ovlivňuje vztahy, lásku, tvořivost, harmonii, zkrášlování. Příznivá doba naplnit své srdce krásou, harmonií a láskou. Především uvnitř sám sebe. Vůbec to nemusí být prvotně vázané na vnější svět. Ve svém nitru ucítíte jemné chvění, jiskření, štěstí, dětskou hravost, nevinnost a tolik lásky, že budete cítit lásku k celému světu. A pak vyjděte do vnějšího světa a jen rozdávejte…

Jen opatrně, aby tato konstelace na té nejhrubší úrovni nevedla k prostopášnosti, nestřídmosti. Mohou padnout jakékoliv zábrany kvůli získání sladkostí života a peněz. To vše může připomínat navrácení se jen k živočišnému způsobu života. Chtít prázdnotu srdce zaplnit jen potěšením zvenčí… Proto buďte bdělí! Ne všichni jsou na stejné úrovni a to je potřeba začít umět rozlišovat. Ne aby to vytvářelo pocit nadřazenosti či poníženosti… Když k někomu přistoupíte s laskavostí a bezpodmínečností a on ji zneužije, pak byste mohli přestat věřit v čistotu, v lásku a zavřít své srdce… Když uvidíte takového člověka, a také na jaké úrovni je, uvědomíte si, že se on nemůže chovat jinak a procítíte soucítění, ne odsouzení…. Odsouzení by proběhlo, kdybyste neviděli jeho úroveň a také by vám to řeklo, že vaše dávání nebylo bezpodmínečné.

V této době je velmi aktivní energie Boží Matky, Bohyně. Je rozvibrována energie soucítění, lásky, milosti a odpuštění. Přichází mateřská podpora, aby se všichni mohli dotknout hluboké lásky v sobě, dle dané úrovně svého vědomí. Nalezněte v sobě svůj chrám Lásky.

Od 26. 6. se Slunce dostává do harmonického aspektu s Neptunem a zůstane tam do 6. 7. Neptun je vyšší oktáva lásky, symbolika božského vědomí. Proto v této době můžeme cítit nebo prožívat mystiku života. Božské vědomí v nás bude rozezněno, tak jako když se dotknete struny na hudebním nástroji.

Požehnané dny. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Sdílejte ...