Pozvánka na akci:

Dejme sílu Míru 29. 8. 2015

Praha – Bílá Hora od 12 hodin

Vstup zdarma

 

Moji milí přátelé,

srdečně vás zvu na jedinečnou akci a zároveň bych vás chtěla požádat, abyste ji šířili dál.

Hodně z vás pracuje s lidmi, má své skupiny a záměrem meditace Míru je i propojit kruhy a spolutvořit. Přidejte se k nám, pojďme se setkat a konat. Doporučuji přijít oblečeni v bílé barvě.

Těším se na setkání. Petra Nel

Více na:

http://cestyksobe.cz/dejme-silu-miru-ernestina-velecho…/9834

 http://www.obrodanaroda.c

Dejme sílu Míru

Konstelace hvězd 29. 8. 2015 ve 14 hodin

V tento den nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, v opozici na Lunu a v konjunkci s Neptunem v Rybách. Slunce v konjunkci s Jupiterem je konstelace oduševnělosti, moudrosti, hojnosti, štěstí a požehnání. Aspekt štěstěny a znamení Panny vede k čistotě a dokonalosti. Panenská energie je silně spojena se službou. Luna v konjunkci s Neptunem je vyšší oktávou lásky, božského vědomí, milosti a odpuštění. Dokážeme ve svém nitru být tak citliví a vnímaví, že se v nás projeví dojetí, silný emoční prožitek, který je spojený se sounáležitostí a celistvostí. Vždy, když se dostane Luna do konjunkce s Neptunem, jsme prostoupení citlivostí, ohleduplností a oddaností. Je to propojení lidských emocí s blažeností. V tento den je to umocněno úplňkem, aby tyto niterné pocity byly vyneseny na povrch do vědomí – Slunce a bylo projeveno – rozzářeno.

Osa Panny a Ryb představuje službu jiným (Panna) a soucit s utrpením druhých (Ryby). Znamení Ryb je spojené s celistvostí – rozpuštění se v celku. Vše je jedním a Panna je “služebník” – pozemské znamení, které žije obyčejný život na zemi.

Na úplňkovou opozici je kvadratura Saturna, který stojí na Ascendentu. Saturn je strážce karmy, spravedlnosti a dohlíží na vývoj jako učitel, který má zodpovědnost za své žáky, aby se naučili, zmoudřeli a stali se zodpovědnými a zralými. Saturn na Ascendentu symbolizuje zodpovědný a moudrý přístup, přijetí své zodpovědnosti za to, co tvořím ve svém životě. Může se ale také projevit možný strach z přijetí své zodpovědnosti a tak se udržovat v chladném odstupu a dělat, že se ho nic netýká. Vždy máme volbu.

Saturn stojí na sabiánském symbolu, který znamená: Láska jako princip vykoupení. Slunce je na sabiánském symbolu, který znamená: Objektivní přístup k životní síle.

Venuše je v konjunkci s Marsem ve Lvu, což představuje tvořivý aspekt, radost, nadšení, spontánnost a hravost. Ve spojení s Uranem, tedy vyšším vědomím, je tu nová projevená kvalita radosti z bytí. Je nám dána schopnost žít a vyvíjet se skrze radost a štěstí. Už nepotřebujeme trpět.

Vzestupný uzel ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Černou Lunou v 10. domě je velmi zásadní postavení. Váhy jsou znamením rovnováhy, harmonie, míru, krásy, spolupráce, spravedlnosti a politiky. Černá Luna do Vah vstoupila 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách. Ten toto znamení opustí 10. 10. 2015 – tedy po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy – spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. – 21. 9. (pohyby jdou proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. – 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů a manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Právě v termínu od 27. 8. do 21. 9. 2015, kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se Pravda. Jsme vedeni k uvědomění si toho, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci a spravedlnost – jak ve svých životech – vztazích, tak i pro své okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír a nebo hájíme jen své?

Průchod Černé Luny skrz Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Doba či fáze od znamení Berana do znamení Panny je zaměřena na rozvoj individuality. Následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden k tomu, aby přiložil ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme nebo po něčem toužíme, není nám to dáno přímo, ale jsou vytvořeny okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Proto jsme hned na počátku této důležité doby vytvořili akci Dejme sílu míru, abychom mohli vstoupit s novým prožitkem v sobě. S prožitkem míru a zviditelnění, že jsem ochotni mír tvořit.

Když si přejeme žít v harmonii a míru, tak jsme dostali také příležitost, tuto harmonii a mír vytvořit díky neharmonii kolem nás

Těším se na setkání. Petra Nel