Oznamuji vám jedinečnou příležitost zúčastnit se společné besedy s českou astroložkou, Petro Nel Smolovou, a slovenským astrologem, Borislavem Rovným.

Datum a čas: Úterý 8. října 2024, od 18:00 hodiny.

V rámci této besedy se zaměřím na téma “Dary a tiena Lilith – Černé luny ve Vahách”. Znamení Vah je samo o sobě považováno za karmické znamení. Jaké výzvy nám přináší doba, kdy Černá luna, strážkyně harmonie, stojí v tomto karmickém znamení? Projdu si také horoskop Slovenské republiky a zhodnotím jeho význam v kontextu současného dění.

Chci vytvořit prostor pro vaše otázky a rád na ně odpovím.

Místo konání: Istra Centrum, Hradištná 43, 841 07 Bratislava, Slovenská republika. Webová stránka centra: www.istracentrum.sk

Vstupné: 15,- Euro nebo 390,- Kč.

Tato beseda je skvělou příležitostí pro všechny zájemce o astrologii a pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o současných karmických vlivech na naše životy.

Těším se na setkání s vámi!