Procházející Saturn ve 2.domě (10. 2012 – 12. 2014) horoskopu České republiky. Saturn symbolizuje potřebu zralosti, která přichází přes zkoušky, překážky a výzvy. Druhý dům symbolizuje hodnoty a finance. Procházíme zkouškami právě v hodnotách, ve finanční otázce fungování ekonomiky, financování a úniku peněz. Saturn symbolizuje učební lekci, kterou máme zvládnout. Máme si udělat pořádek a nastavit nový systém v oblasti lidských hodnot a přehodnocení vztahu k penězům.

Černá Luna procházející 10.domem, který symbolizuje veřejnost, politiku, zodpovědnost, společenský řád a životní směr, ukazuje, že nastávající karmické události vynášejí skutečnost o skrytém fungování státu, podplácení, černých investorech a úplatcích. Tam, kde není zodpovědnost a pořádek, tam bude tato skutečnost vynesena na veřejnost. Objevuje se zde zviditelnění skutečných hodnot. Jak jsme na tom? Je zajímavé, že v době padnutí vlády stála Černá Luna v Raku, což symbolizuje „temnou ženu“, která přinese pád. Opozice se Sluncem ukazuje na pád vlivného muže – premiér. Černá Luna stála na hrotu 10.domu, což je nejsilnější postavení. Žena, která skrytě manipulovala, „rozpoutala“ vynesení pravdy na povrch.

Naše hodnoty a hodnota českého národa je velmi poškozená. Pluto, které stojí v druhém domě, ukazuje na poníženost, pošlapanou důstojnost a úctu. Pro získání toho všeho zpátky jsme ochotni prodat cokoliv z českého bohatství a dokonce prodat sami sebe. Přitom si neuvědomujeme, že právě tím, že prodáme svou hodnotu, pak onu hodnotu a úctu ničíme. Myslíme si, že když prodáme „bohatství“ českého národa, tak tím zpátky získáme zvenku ocenění, důležitost a důstojnost. Zvenčí ale nemůžeme získat nic, co sami necítíme.

Když se podíváme na historii českého národa, pak uvidíme, že již několikrát byl pošpiněn, prodán, obětován a i zrazen v zájmu mocnějšího, většího. Oběť!

Dříve to bylo „pro zachování míru“, ale nyní to došlo tak daleko, že jde jen o peníze a moc.

Rozkládáme republiku zevnitř. Už to není o vnějším vlivu, a proto je to dno, ke kterému jsme se dostali. Přichází doba, kdy se ukazují velmi sporné kauzy, aby byl zviditelněn koloběh peněz, financování a obohacování jednotlivců a skrytých individuí.

V době leden – březen 2014 a říjen – prosinec 2014 se tranzitní Saturn dostává do konjunkce s Plutem v 2.domě nativity horoskopu České republiky. Velmi zásadní doba, kdy se setkává skryté, destruktivní s řádem a nastolením spravedlnosti. Co se stane? Vynesou se strachy o existenčních záležitostech. Dá se očekávat velký finanční propad, skandál nějakého tunelu, který přinese hodně strachu lidem o své vlastní majetky. Můžeme se dostat na svou finanční mez, která způsobí otázku: „Co bude dál?“ Před svítáním je největší tma a právě tato doba je tou tmou. Je potřeba se vypořádat s tajemnými manipulátory, kteří skutečně ovládají politiku. Tato doba to vynese na povrch a my občané z toho můžeme být velmi vyděšeni. Důležité je udržet si víru. Je možné, že nás natolik zahltí starosti a strachy, že v tom nedokážeme žít. Může to být tak neúnosné, že to vše pustíme a zůstane nám jen to, že můžeme věřit vyšší moci, Bohu a tím se probudí správné hodnoty v nás a budeme je vyžadovat i po těch, kteří nás zastupují. Je možné, že lidem již dojde trpělivost a konečně budou požadovat zodpovědnost za důsledky rozhodnutí politiků a mocných. Přerod hodnot a zacházení s financemi.

Když tato konjunkce probíhá u člověka, je to vždy velký životní zlom, kdy se život začne rozdělovat na část před konjunkcí a po konjunkci. Lidem končí jedna životní fáze a nastupují druhou, kde přijímají více zodpovědnosti. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí, strachem a omezením, které jim brání žít vědomější, celistvější život.

Leden až březen 2014 je počátek. Tím nás to může hodně zaskočit a „podrazit nohy“. Dokončení tohoto procesu se týká doby říjen až prosinec 2014.

Máme velkou šanci se v těchto termínech vypořádat se skrytými mocenskými strukturami, které ovládají politicko-ekonomickou oblast v České republice. Pokud nenajdeme skutečné ryzí hodnoty lidství a vyhraje chamtivost, ego a strach, můžeme se stát „mafiánským“ státem, kde vládnou ekonomické a mocenské zájmy.

V horoskopu České republiky se objevuje rok 2013 a 2014 jako nejnáročnější. Máme projít „smrtí a znovuzrozením“ společenské, politické, mocenské struktury a vládnoucích osobností (tr. Pluto konjunkce Slunce v Kozorohu). Nechat padnout staré, dospět a přijmout každý sám za sebe zodpovědnost. Je potřeba se vyrovnat s minulostí národa, udělat tlustou čáru, smířit se s viníky a obětmi a jít dál. Není oběť bez viníka, není viník bez oběti! Jsou to dvě spojené „nádoby“. Dokud neuděláme za minulostí „čáru“ (bylo to, jak bylo a k něčemu to posloužilo), nepohneme se z místa. Stálé navracení se k minulosti je jen ztráta energie a nikdy nás neposune vpřed.

  1. Retrográdní Mars v Raku ukazuje, že jsme v pozici malého dítěte, které požaduje: „Postarej se o mě!“ a v pocitu práva na braní, požadování (dožadování se) naplnění svých potřeb. Za dob komunismu bylo vše „zajištěno“- bydlení, práce, ale zároveň bylo diktováno, co se smí a co ne, co se má říkat a co se nemá říkat, kam se smí jet a kam ne. To byla daň za „jistotu“ mít práci a byt. V dnešní době zákazy starých časů neplatí a my si užíváme plnými doušky svobody. Ale stále jsme jako to nezralé dítě, které jen bere a bere. Se svobodou je spojena i odpovědnost začít dávat a obohacovat společnost. Je potřeba, aby děti dospěly. Konjunkce tranzitní Černé Luny a Jupitera – listopad až prosinec 2013 – právě s retrográdním Marsem v 10.domě ukazuje na „osudové“ početí nového postoje v politice.
  2. Luna, která symbolizuje lid, je v konjunkci s Uranem – změnou, tato konjunkce působí již od dubna 2012 do března 2014. Lidé touží po změně.
  3. Od ledna 2012 do 2035 tranzitní Pluto ve 4.domě znamená, že kořeny českého národa mají projít smrtí a znovuzrozením. Obrodou. Tím, že je tranzitní Pluto v konjunkci se Sluncem 2. 2012 – 1. 2014 a 7.- 12.2014, procházíme krizí osobností, které nás vedou. Krizí cesty českého národa. Potřebujeme nalézt novou zralou osobnost, která má charisma a hlavně morální kodex a schopnost zvládnout svou moc. K tomu, aby člověk ustál postavení moci, je potřeba velmi moudrá a vyzrálá osobnost, která je již nad svými osobními zájmy.
  4. 9. 2013 – 1. 2014 a 4. – 6. 2014 – tranzitní Jupiter opozice Uran, Neptun ve 4.domě – Jupiter symbolizuje pravdu, víru, hojnost, moudrost a vývoj. Jupiter prochází 10.domem a zviditelňuje vynesení pravdy na veřejnost. Vše, co probíhá ve lži, je vzápětí hned postaveno do světla pravdy. Jupiter ve spojení s Uranem a Neptun ve 4.domě horoskopu České republiky vynáší na povrch pravdu o záměrech. Jaká je skutečná vize českého národa, co je v základu podstaty naší nové republiky, která vznikla 1.1. 1993? Jaká je její vize, záměr? Uran v konjunkci s Neptunem v Kozorohu symbolizuje, že ideály byly veliké. Je zajímavé, že tato konjunkce symbolizuje politický ideál zakládající se na náboženském prožitku. Duchovní aspekt vize našeho směřování. Velká touha po svobodě, volnosti, respektování lidských práv. Právě Neptun tomu dává aspekt duchovnosti, hlubšího smyslu bytí a hlubokého rozměru neviditelného, něčeho vyššího, co nás přesahuje. Můžeme to nazvat Bůh. V kořenech českého národa je silně zakořeněná duchovnost, svoboda, originalita, jedinečnost a zodpovědnost. V termínech aspektů od tranzitního Jupitera se vynáší hledání smyslu směřování, nový rozměr fungování, hodnoty, pravdy a nové uspořádání. Je to rozvzpomenutí se na skutečné jádro našeho národa. K růstu je potřeba udělat potřebný nový směr na základě hlubšího rozměru pravdy a víry, našeho způsobu přístupu k politice, zodpovědnosti, hodnotám a směřování českého národa. Nastal čas, kdy je potřeba uznat víru, nechat vstoupit duchovní rozměr do běžného života, politiky a lidských hodnot. Proč se v této době právě věnujeme navrácení majetku církvím? Jak sami v sobě máte postavenou víru, duchovní rozměr, vztah k něčemu většímu, ať to máme pojmenované jakkoliv?
  5. Listopad 2013 – tranzitní Černá Luna v opozici právě na konjunkci Urana, Neptuna vytváří osudovou otázku. Čemu věřím? Protože podle toho, čemu věřím, tak žiji a konám.

V období 2016 – 2018 budeme procházet velkým přerodem duchovního základu našeho národa, kdy se bude muset naplnit skutečná idea českého   národa. Tehdy postavíme vše na pravdivých a hlubokých základech duchovního bytí. Vše, co se nyní děje, jsou potřebné kroky, aby v letech  2016- 2018 mohlo proběhnout zhmotnění obrody českého národa.

  1. Březen 2014 až listopad 2014 – tranzitní Černá Luna vstupuje do znamení Lva. Český národ je pod vládou znamení Lva. To ukazuje na zásadní a osudovou dobu pro naši republiku. Kdo nebude ušetřen zkouškám a výzvám je prezident a vysocí politikové. Dobře dopadne pouze to, co bude děláno srdcem, s čistým záměrem. Zkouškou bude pýcha, dokazování a moc, která povede k pádu, pokud se tím člověk nechá pohltit. Všeobecně nás okolnosti povedou ke schopnosti nalézt svůj střed, být v centru svého bytí, tím pádem být vědomým a svobodným člověkem, který nepodléhá hrám ega. V této době se objeví osobnosti, které jsou ve svém středu a schopné rozpoznat nástrahy ega. Zviditelní se nám nové, silné, moudré a vědomé osobnosti, které si přirozeně získají důvěru.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Děkuji
Petra Nel Smolová