Lásky plné myšlenky a komunikace 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvězdné nastavení je velmi bohaté. Budu se odvolávat na předešlý horoskop, kde jsou popsány aspekty, které působí i v tomto týdnu. Nejdříve působení konjunkce Slunce a retrográdního Merkura v Býku symbolizuje, že jsme v silném spojení s myslí, potřebou rozumět, pochopit a analyzovat. Naše mysl je velmi rozkmitána, můžete mít až pocit, že nic si nemůžete zapamatovat a objevují se bolesti hlavy. Mentální programy, které máme v mysli a skrze které vnímáme, a tím si vytváříme různé projekce, můžeme nyní pochopit a změnit. Tato konjunkce je spojena s Plutem, který tomu dává sílu a hloubku myšlenky, schopnost transformace a změny. Ve spojení Slunce a Pluta je stále aktivní síla Ducha, která vynáší hrubohmotné energie z našeho těla. Dochází proto k určité očistě těla a záleží, jak na tom jste, protože to může přinést zkolabování, střevní potíže, bolestnou únavu, horečky, záněty. Ano, může nám to připadat jako bolestný proces, který je ale velmi potřebný. Všechny naše myšlenky, emoce se vždy nakonec zapisují do těla a skrze nemoc se tělo očišťuje a zbavuje nánosů.

Zůstaňte proto v klidu, a pokud se nějaká nemoc objeví, dovolte si odpočinek a očistu těla. Důvěřujte, že je vám pomáháno. Někdy děláme spousty povyku, vytváříme další stres, negativní prostředí. Místo toho můžeme přijmout situaci s důvěrou a klidem. Často spadneme do strachu, co jsme udělali špatně, že svět bez nás spadne, když nebudu v práci či fungovat doma. Omyl! Ono se vůbec nic nestane! Zjistíte, že to může fungovat i bez vás. Možná, že tohle je horší zjištění než neodvedená práce?

K této pozici se přidává Venuše, která již minulý týden vytvořila příznivý aspekt s Neptunem do 13. 5. V tomto týdnu zesiluje harmonický aspekt s Jupiterem (7.- 15. 5.), který přeje vztahům, lásce, romantice, seznamování, harmonii, nákupům a především vývoji ve vztazích. Tam, kde není vztah života schopný, tak tento aspekt to zviditelní. Najednou vám dojde, že váš vztah je k ničemu. Vztahy, které mají potenciál, se prohloubí a posunou dál. Venuše se dostane 10. 5. do trigonu s Plutem a zesílí se fyzičnost, přitažlivost, magnetičnost a touhy. Vytváří se Velký trigon, který je spojen s vývojem a zhmotněním lásky, vztahů, hodnot. Venuše je spojena se srdcem, láskou v srdci, srdce je spojeno s astrálním světem. Žijeme to, co máme v srdci. Můžete si uvědomit, jestli opravdu máte lásku v srdci, jestli si jen nemyslíte, že milujete. Zviditelní se hodnoty, které určují náš život, protože tomu, čemu dáváme hodnotu, tomu se věnujeme. Objeví se proto naše skutečné hodnoty.

Od 10. 5. Venuše vytváří konjunkci s Merkurem (do 18. 5.) a jdou naproti sobě. Láska se má spojit s rozumem. Lásky plné myšlenky, které mají vést k harmonii v mysli a k laskavé komunikaci.

A pod tím vším je stále T-kvadratura Jupiter, Neptun, Saturn, která vytváří pocity marnosti, propadání strachu a bezmocnosti. Děje se to na hlubší úrovni, někde hluboko ve vás, kde to nemáte možnost ovlivnit. Nechápete, odkud se berou pocity smutku, strachu, beznaděje, nespokojenosti, zklamání, nenaplněnosti a nedůvěry.

K tomu všemu stále působí retrográdní Mars (17. 4. – 29. 6.), viz horoskop 18. 4. – 24. 4. 2016, který je vykonavatel (čin) naší vůle, která je řízena od srdce, přes mysl k činu.

Z hlubin duše našeho nevědomí prosakují staré zápisy prožitků beznaděje, bolesti a smutků. Dění kolem nás je tolik podobné historii, která se již několikrát opakovala, a to vyvolává ty neuchopitelné stavy duše. A protože jsme to již tolikrát „pokazili“, tak se objevuje strach, že to znova nezvládneme.

Naše vědomí, je ale díky tomu podstatně dále. Lid, který si prošel utrpením, hladověním, válkami a tyto prožitky zůstaly v emočních zápisech duše, se nyní otevírají a zvědomují se skrze stejné emoce, bez jasného důvodu. Nyní tyto pocity procházejí i přes tělo, aby se očistily až do hmoty – buňky. Je proto tak důležité žít klid a mír ve své duši, přijmout s důvěrou proces, kterým procházíme a odevzdat se mu, místo plýtvání energie, když vytváříme další stres a napětí, když propadneme panice a začneme se procesu očisty bránit.

Dostáváme velkou podporu, abychom právě ve hmotě skrze svou mysl prožili nové myšlenky, které jsou spojené s důvěrou a klidem. A tím si prožili pocit důvěry a naděje, že nyní společenskou situaci můžeme zvládnout a prožít udržitelný mír. Mír ale nejdříve potřebujeme objevit v sobě, prožít ho. Tím ho vytváříte, vyzařujete ven a podporujete mírové řešení celé společnosti. Není to na pár lidech, kteří vládnou, oni jsou naším odrazem.

Nemohu chtít mír, když svým jednáním rozvibrovávám boj, soupeření, hádky, útoky, stres, paniku a strach.

Ano, někdy nás potkávají velmi těžké situace a čím jsme schopnější, tím těžší situace přicházejí, než překročíme práh mezi karmou a dharmou, (osvobození od karmy, strachu a utrpení).

Pomoci vám může, když si uvědomíte, že dostáváme pouze to, co uneseme. Mám na to!

Procházíme posledními dny, kdy vládne Černá luna ve Vahách (do 19. 5.), posledními zkouškami, jak jsme se naučili zachovávat mír v sobě, respektovat hranice, spolupracovat, přestat soudit sebe a druhé, a vzdát se závislosti na někom. Budeme schopnost udržet v sobě mír potřebovat, až vstoupí Černá Luna do Štíra, kdy se budeme dostávat do hlubin své duše, kde panují zátěžové emoce, které budeme přetvářet.

Požehnané dny, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz