Rozdělení kompetencí v zájmu celistvosti Zahrada JT

Květen je pod vládou 5 a to značí možnost rozhodnutí vystoupit ze starých schémat, scénářů, vzorců na všech úrovních – mentální, emoční a fyzické (hmoty). Zároveň můžeme nechat vstoupit nové. Dle Pansofie je 5 výstup a vstup. Energie vždy působí obousměrně. Když něco končí, zároveň něco začíná.

Dle nastavení hvězd je tento čas plodný a požehnaný, který vede k růstu a expanzi. Abychom mohli růst, musíme se zbavit nebo překročit to, co nám brání v růstu. Představte si rostlinku, která se prodírá skrze půdu ke světlu. Co musí „odhrnout“, aby si udělala místo ke svému růstu. Tím sílí, zpevňuje se, až nakonec se dostane na světlo a má volnou cestu k růstu, kde už ji neutlačuje půda – hmota, ale musí odolat větru. Musí být silná, aby vítr ji nezlomil. Vítr je mentální úroveň – mysl.

Velký trigon, který již působí z minulého týdne, stále působí a k tomu se ještě přidává retrográdní Merkur. Retrogradita je zdánlivý zpětný chod a tím se vytváří, že Merkur jde naproti Slunci. Jdou k sobě a vytvoří konjunkci. Merkur projde z pohledu Země před Sluncem, což se děje 9. 5. mezi 13. a 17. hodinou a při jasné obloze to bude to viditelné i z ČR.

Působení budeme cítit již několik dní před a po 9. 5. Jas Slunce prozáří, osvětlí, osvítí Merkur – mysl, která je spojovatelem – poslem dvou světů. Pozemského a jemnohmotného. Mysl nám pomáhá chápat, rozumět, komunikovat. Náš svět je nastaven dle naší mysli. Jak se díváme, uchopujeme, rozumíme světu, tak podle toho vidíme svět. Může proto dojít k důležitému prozření, pochopení, porozumění toho, co jsme doposud nepochopili. Nemusí to být vždy příjemné, protože můžeme z toho být až překvapeni, co jsme vlastně žili a hlavně – jak to, že jsme to dříve neviděli?

Můžeme odhalit to, co nám myšlenkově brání žít svobodněji.

Zvyšuje se tlak, abychom pustili to staré, a tato konjunkce k tomu dopomůže. Zároveň aspekty Pluta a Jupitera podporují správný vývoj, požehnání a aktivování síly Ducha, která v tomto týdnu zesiluje. Naše nitro je k této síle otevřené a může se ji každý dle svého nastavení dotknout, prožít. Proces, kterým procházíme, není vždy jednoduchý. Čím více lpíte na hmotě, chcete mít věci pod kontrolou a jste ve strachu, tím náročnější to je. Ten, kdo je spojen s důvěrou, vírou a věří, že nás něco přesahuje, ať se to pojmenovává jakkoli, tak díky tomu může vidět, že tento proces je požehnáním a vede k vývoji. Vědomě využijete proces k udělání kroku vpřed.

V neděli 8. 5. bude aktivováno hodně strachu a zahlcenosti negativními myšlenkami. Uvědomte si, že je to „ JEN“ ve vaší mysli. Bude vás to nutit opustit toto nastavení, protože bude neúnosné. Pustit myšlenky a odevzdat kontrolu, plánování, představy a očekávání. Vede to k prožívání.

V pátek 6. 5. nastává novoluní v Býku na sabiánském symbolu: Symbolická bitva mezi meči a pochodněmi.

Klíčová myšlenka: Odmítnutím závislosti na minulosti se hledající stává válečníkem, znovu bojujícím ve věčné „Velké Válce“.

Věčný boj v člověku – mysli a pocitu. Spirituální světlo uvnitř nás Duše – Duch musí bojovat proti vůli ega, které umí používat síly našeho materiálního a intelektuálního světa. Není úniku: statečný jedinec musí použít energii, která pramení z přítomného okamžiku – TEĎ.

Spasení lze dosáhnout jen tehdy, když najdu protipól dané myšlenky, pocitu, situace a přijmu oba protipóly, tím se dostávám do Dharmy – nad polarizaci hodnot.

Ten, kdo zná taroty, ví, že meč symbolizuje Mysl a pochodeň (hole) symbolizuje Duchovní sílu. Tím, že nastává novoluní na tomto symbolu, je to téma do dalšího novoluní. Slunce a Luna v Býku, v konjunkci s Merkurem vytváří trojkonjunkci Vědomí, nevědomí a mysli. Propojení Ega – Duše a Ducha. Propojení hmoty – mysli, prožívání a víry.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem 5. – 13. 5., kdy láska dostává hlubší a pevnější rozměr. Hodnoty dostávají hlubší podstatu a tím se dostáváme k většímu naplnění. Ve vztazích se láska zintenzivní, díky schopnosti žen oddat se citům a otevřít se. Muži mohou skrze svou partnerku přijímat lásku, protože jejich vnitřní žena je otevřená a laskavá. Snadněji se muži dostanou ke svým citům. Víkendem se Venuše dostává do harmonického aspektu s Jupiterem 7. – 15. 5., což je aspekt štěstí, naplněné lásky a spokojenosti. V každém případě přichází příznivá doba pro harmonizaci vztahů a nalezení větší spokojenosti.

Přeji Vám krásný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz