Nové cestyIMG_0139

V tomto týdnu již Mars opustil kvadraturu s Neptunem, odchází i z konjunkce se Saturnem a dostává se do harmonického aspektu s Uranem, což znamená konec zpomalení a fyzické únavy. Uran podporuje rychlost, rozhodnost a akčnost. Vše, co dlouho stálo a nemohlo se realizovat, nabere takovou rychlost, že nebudete stíhat. Pohyb vpřed je v tomto týdnu zásadně zřetelný. Tento aspekt také přináší lehkost, odvahu a originalitu při rozhodování. Objeví se nové možnosti, poznání a pohledy. Jděte novými cestami. Dveře jsou otevřené pro nové zkušenosti a jsme podporováni dělat změny. Trvat na starém a na starých způsobech je v tuto dobu strnulost, je potřeba jít dál. Zůstává jen to, co je funkční a stabilní, v jiných případech mějte odvahu reagovat, rozhodovat a konat nově.

Slunce opouští opozici s Neptunem a dostává se do harmonického aspektu s Plutem. Síla osobnosti, vědomí a individuality je podpořena k projevení. Pluto je planeta transformace, hloubky, tajemství a osudovosti. Harmonický aspekt podporuje v sobě cítit a projevit svou vlastní sílu individuality propojenou s něčím větším. Uvědoměním si své sounáležitosti s něčím, co nás přesahuje.

Slunce stále zůstává v kvadratuře s Marsem, což přináší určitou podrážděnost, impulsivnost a napětí. Pozor na plýtvání energie, vznětlivost a sobectví. Tento aspekt může symbolizovat sklon k hádkám či k úrazům, pokud svůj vztek destruktivně otočíte proti sobě. Vzhledem k příznivým aspektům lze tento aspekt zvládnout svou disciplínou a ohleduplností. Pamatujte, že pokud se někdo dostane do emocí, vzteku, v té chvíli je „nesvéprávný“, je zbytečné s takovým člověkem vést dialog a něco vysvětlovat. Počkejte, až tyto emoce projdou a on se uklidní, teprve pak vysvětlujte, domlouvejte se. Každý občas se dostaneme do vzteku, propadneme do tmy, v té chvíli se cítíme ohrožení, jsme zahnaní do „kouta“. Můžeme se proto na člověka, který se dostal do vzteku či lítosti, dívat s pochopením a soucítěním, víme, že se cítí ohrožený. Můžete mu lépe porozumět a podat mu pomocnou ruku. Každý máme práh nebezpečí jinde a u každého je vyvoláván něčím jiným. Co vám může připadat normální a bezpečné, druhého může přivést k pocitu ohrožení. Soucit a pochopení, je cesta, jak je možné vystoupit z hry boje a soupeření.

Od pátku se retrográdní Merkur (retrogradita potrvá do 21. 9.) dostává do konjunkce se Sluncem (do 17. 9.). Zde je důležitá mysl, rozum, logika, pochopení, komunikace. Retrogradita více vede k přemýšlivosti a neschopnosti se přesně vyjádřit. Potřebujeme mít čas, aby v naší mysli něco uzrálo, nespěchejte na sebe. Jak je Merkur – mysl retrográdní, a jde naproti Slunci – vědomí, má člověku něco dojít, přehodnotit z minulosti a změnit postoj díky novému pochopení. To se bude týkat především dalšího týdne, máte tedy čas na vyjádření.

Důležitá událost je 9. 9. – vstup Jupitera do znamení Vah, kde bude do 10. 10. 2017. Z pohledu vývoje, moudrosti a rozvoje jsme se posledních 6 let věnovali sebe rozvoji. V horoskopu, když planety postupně procházejí znameními od Berana do Panny, tak se to týká osobní roviny. Znamení od Vah do Ryb jsou zaměřena na společnost. Po dobu 6- ti let se proto budeme nejvíce vyvíjet přes spolupráci s druhými. V prvním roce, kdy bude Jupiter ve Vahách, to bude nejsilnější přes partnerství, spolupráci s druhými, právo, politika, soudnictví, diplomacie, smlouvy, úmluvami, oboustranným vítězstvím, harmonií, uměním, krásou a především mírem. Respektování hranic druhých, hledání společné cesty, která obohacuje obě strany. Váhy jsou symbolem rovnováhy, spravedlnosti a práva. Zde se objeví zákon karmy – zákon nastolení spravedlnosti a harmonie. Ten, kdo byl nespravedlivě povýšen, bude sesazen, ten kdo byl nespravedlivě ponížen, bude uznán. Pokud někde byla člověkem vytvořena nerovnováha, tak karmické znamení Vah nastolí spravedlnost, a bude napraveno. Jupiter je symbol PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY.

Také se to týká manželství. Je požehnáno manželství. I zde se nastolí spravedlnost, pokud jsou vztahy nerovnováze, pokud jeden žije na úkor druhého. Vztahy nevydrží nebo budeme nuceni vztah přetvořit. Nově vytvořená a přetvořená manželství a partnerství žít v nové energii, kde je rovnováha, rovnocennost partnerů, kde vzájemné obohacování a podpora je podstata vztahu.

Jupiter vždy „požaduje“ pravdu, hloubku, upřímnost a především vývoj. Podporuje růst, expanzi, štěstí a hojnost. Lidé, kteří mají v horoskopu obsazené Váhy, Vodnáře a Blížence, Sluncem, Lunou nebo jinými planetami, se mohou těšit na velmi podnětný a bohatý rok, který povede k růstu, vývoji a naplnění.

Lidé se znameními Berana, Raka, Kozoroha budou Jupiterem vyzýváni, aby svůj život dali do větší moudrosti a spravedlnosti, (opět znamení obsazené Sluncem, Lunou a dalšími planetami.)

Vše se bude dít tak, aby byl člověk posunut vpřed. Přes naučení se spolupracovat, udržovat sounáležitost a uvědomění, že ty jsi on a on je ty, „já jsem ty a ty jsi já“. Jeden bez druhého nic nedokážeme. Dál se dostaneme jen ve spolupráci, kde je společný záměr, který leží nad osobním prospěchem.

Přeji krásné dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz