Když jsme v roce 2014 aktivovali setkávání Kruhu ZeMě, bylo jeho záměrem směřování k roku 2016, kde jsme cítili významnost letopočtů 1620 – 2016. Od roku 2014 jsme se intenzivně věnovali tématu Bílé hory v roce 1620 a událostmi po ní. Několikrát se stavěly konstelace na zápisy vzniklé v tomto období. Vraceli jsme se k našim prazákladním kořenům a jasně se zviditelňovalo, že právě v době Bílé hory došlo k zásadním změnám, k našemu odpojení od prazákladní energie Bohemie – Čech, Moravy a Slezska. Věděli jsme, že v roce 2016 dochází k naplnění tohoto tématu a je možná zásadní změna.

Vysvětleme si proč, o co tady jde. V roce 2016 uplynulo od Bílé hory 396 let. Jsou to významná čísla, která ukazují na naplnění tématu. Došli jsme k potřebné zralosti a celistvosti. Celý součet dává číslo 9, a to je naplnění karmy a celistvost. V čísle 396 je skryta pyramida uvědoměného vědomí – sjednocení: těla, duše, ducha. Možná si řeknete: „Ale proč ne v době 369 let od Bílé hory?“ Což byl rok 1989. Bitva na Bílé hoře proběhla 8. 11. 1620 a 369 let poté, 17. 11. 1989, proběhla Sametová revoluce – kdy šlo o svobodu. V té době se naplnilo velmi důležité vědomí projevené akcí, získat zpátky svou svobodu. Bylo vykonáno. Přesto jsme ještě potřebovali 3 x 9 let, abychom nabytou svobodu během prvních devíti let prožili na úrovni hmoty, následně dalších devět let na úrovni duše – prožitků a posledních devět let na úrovni ducha – víry. Teprve v roce 2016 je naše vědomí celistvé, i s poznáním svobody v obou polaritách. Můžeme říci, že až teď, skrze zkušenosti posledních 27 let, jsme získali potřebné zkušenosti a můžeme teprve nyní bez iluzí správně konat. Uvědomit si, co nebylo uděláno dobře a moudře to začít napravovat.

Když bychom se podívali, kdy bude další vývojová fáze naplnění a celistvosti, tak zjistíme, že až za 270 let, kdy to bude 639 let po Bílé hoře. Mezi tím jsou samozřejmě další menší cykly. My se nyní zabýváme uceleným vědomím, kdy se “otevírá brána” k možnosti vystoupení ze starých zápisů a vložení nové matrice. Podle horoskopu se dostává kolektivní vědomí svým vývojem do posledních 9 let. Planeta Neptun, která symbolizuje Božské vědomí, čisté vědomí, univerzální vědomí, prochází celým zvěrokruhem 164 let. Nyní Neptun prochází znamením Ryb, posledním znamením ve zvěrokruhu, kterému Neptun i vládne. Ryby symbolizují nekonečno, blaženost, kdy je vše navráceno do oceánu jednoty. Ve hmotné rovině to ukazuje na klam a iluzi, závoj, který zakrývá skutečnost. Člověk má skrze svůj prožitek rozpoznat iluze, klam a obohatit se ve svém prožívání o schopnosti ohleduplnosti, milosrdenství, odpuštění a sounáležitosti, že všichni jsme jedno. Přestat s druhým bojovat, ubližovat a ponižovat. Nečekejme, že se všichni začnou chovat “božsky”, ale v každém cyklu je vidět určité posunutí, tedy i v každém člověku.

Každých 164 let dochází k posouvání vědomí na další vývojový stupeň. Stoupáme po spirále a v době každých 164 let přestupujeme do vyšších vibrací. Na to ale člověk musí být připraven, protože tělo a mysl na vyšší vibrace může reagovat zátěžově. Kdyby do člověka vstoupilo čisté Světlo naráz, spálí ho to na uhel. Proto se naše tělo a mysl připravuje postupně na jemnější, ale silnější vibrace. Mění se tím jak tělo, DNA, strava, myšlení, tak následně i prožívání.

Když se podíváme, kde stojí Neptun v této chvíli, co článek píši, tak Neptun stojí na 10° 56´ Ryb a je zde od 21. 8. do 26. 9. Každé znamení má 30°, celý zvěrokruh 360°. Každý stupeň má svůj význam. Neptun je retrográdní, což ukazuje na zpětný chod, který je jen zdánlivý, přesto důležitý. Symbolizuje, že se více potřebujeme dostat do hloubky, více se obracíme do svého nitra, kde hledáme duchovnější otázky. Stupeň, na kterém stojí Neptun, se jmenuje: “Lidé, kteří se ubírají po úzké stezce a hledají Světlo.” Tento symbol ukazuje, že každý z nás má v sobě Cestu Žáka, kterou jednou nastoupí, když je připraven. Tato energie je ve vědomí rozvibrována, proto se v této době lidé více sami sebe nebo druhých budou ptát, kam to celé směřuje. Bude je něco zevnitř volat, ukazovat a inspirovat k otevření se novému prožitku, poznání, každého dle své připravenosti.

27. 9. retrográdní Neptun vstoupí na 9° 59´ a zůstane zde až do 11. 1. 2017, což znamená velmi důležitou dobu. Každý symbol říká, jaké téma je rozvibrováno. Lidské vědomí se má dostatečně s touto energií vědomí spojit, prožít a ukotvit v sobě. Jaký význam skrývá v sobě tento stupeň?: “Na počátku letu vede pilot stroj vrstvou mraků clonících zemi.”

Pilot symbolizuje toho, kdo řídí a vede, mraky jsou překážky, myšlenky, mentální formy, která nám brání vidět realitu. Člověk musí překonávat obtíže, a tím se učí využívat své vlastní schopnosti, které díky mrakům aktivuje. Překračuje omezení a překračuje hranice dosavadního životního prostoru. Každý se učíme zacházet sami se sebou, se svými myšlenkami, emocemi, vůlí, egem. Když poznáme sami sebe, začneme využívat svůj potenciál a zmenšovat své nedostatky. Tím se stáváme Mistrem sám sebe. Tím nalezneme v sobě Mistrovství, které se v nás ukrývá. Pak člověk může být inspirací pro druhé a pozitivním obohacením lidstva, protože takový člověk nekoná v zájmu sebe, ale v zájmu lidstva.

12. 1. 2017 se do 10. 2. 2017 navrátíme na stupeň hledání nové cesty a znovu si projdeme už s novým poznáním symbol: „Lidé, kteří se ubírají po úzké stezce a hledají Světlo.“, kterému začneme více rozumět a najdeme správnou cestu pro každého z nás.

Na den 28. 9. 2016 jsme zaktivovali meditační setkání, kde se člověk může dát do služby, kdy skrze svůj prožitek z aktivuje prožitek sounáležitosti, zájmu a harmonie. Každý dle své možnosti. Je proto důležité, aby se setkal dostatečně velký počet lidí, aby energie vědomí, která je rozvibrována mohla skrze prožitek lidí vstoupit do hmoty. Aby se propojilo Nebe se Zemí. Právě o státním svátku jsou lidé více otevření k vlastním kořenům země, kdy nám může být navráceno to, co nám bylo odebráno. Nikdo nám to nebude nutit. Tady to je a buď si to vezmeme, nebo to necháme bez povšimnutí a necháme to ladem, kdy si počkáme na příště …

Těším se na setkání s Vámi, Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz     www.obrodanaroda.cz

PS: Pokud se ptáte, kdy Neptun dokončí svou pouť v Rybách a nastoupí svou novou 164- ti letou cestu znamením Berana, tak Neptun vstoupí do Berana 30. 3. 2025. Máme několik cyklů podle jednotlivých planet, např. Urana – 84 let, Pluta – 254 let, Saturna – 29 let. Každý cyklus symbolizuje určitou část poznání. Neptun je koruna vědomí – Božského vědomí, proto jsem věnovala pozornost tomuto cyklu.

Pamatujte, že největší síla a moc, kdy můžete něco změnit, je vždy jen v okamžiku Tady a Teď!

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Bílá Hora 2016