Nadhled osvobozuje   

 

CAM00556Slunce se dostává na počátku týdne do kvadratury s Plutem, což přináší pocit moci (touhu po ovládání) nebo pocit bezmoci. Následně zesiluje konjunkce s Uranem, která nás bude provázet až do příštího týdne do 17. 4. Konjunkce Slunce a Urana symbolizuje rychlost, chaos, změny, nesoustředěnost, roztěkanost, unáhlenost a výbušnost. V pozitivním – svobodu, pravdu, nové možnosti, inovace, rozšířené vědomí, vystoupení z omezenosti. Ve spojení se Sluncem je to síla vědomí, síla představivosti a síla svobody. V Beranu to vede k uvědomění si své individuality, svého Já v celku stvoření. Tento aspekt podporuje boj za svobodu, respektování individuálních práv. Objeví se více protestů, rebelií a bojů. Nebezpečím je, že pokud se ztratí vědomí celku, vyšší zájem lidstva, začne si každý hájit svou individuální pravdu. Uran dává možnost nahlédnout nad lidské konání, podívat se na život z ptačí perspektivy a vidět souvislosti. Díky tomuto pohledu může dojít k uvědomění, která člověka osvobodí. Je to velmi podnětné období, kdy hodně záleží na stávajícím vědomí a poznání. Buď vám bude bořeno, když se nechcete pohnout z místa nebo budete vědomě konat a dělat kroky vpřed. I když do neznáma, ale s důvěrou a vírou, že je potřeba jít vpřed a opustit to staré.

Uran symbolicky ovládá techniku, elektrické přístroje, auta, letadla, mobilní sítě. Vše, co podléhá Uranu, se může chovat „podivně“. Poruchy, nehody, nefungování i nestandartní fungování přístrojů. Pozor na cestách, bude větší výskyt nehod, které budou z nepozornosti a rychlé jízdy.

K tomu odpovídá i téma novoluní, které nastává v Beranu 7. 4. na sabiánském symbolu: „Kouzelný koberec“. Klíčová myšlenka: Užití tvůrčí představivosti. Nenucený a neulpívající náhled na každodenní realitu.

Byť se snažíme ovládnout hmotu, tak hmota ovládá nás, hmota a naše tělo má dané zákonitosti, které nelze změnit. Místo toho máme nekonečnou sílu a moc v oblasti Ducha, který je nad hmotou. Lidé, pusťte se nízké energie hmoty, přestaňte bojovat s větrnými mlýny! Raději začněte pracovat na svém Duchu a začněte tak využívat nekonečné možnosti vědomí.

Jen skrze nalezení svého Ducha se osvobodíte od zákonitosti hmoty. Neznamená to, všeho se muset vzdát, ale vědomě používat hmotu, aniž by jí člověk byl pohlcen a ovládán. Takový člověk je skutečně svobodný. Máme velikou moc Ducha, kterou nevyužíváme a tím, že zůstáváme v zákonitostech hmoty, vytváříme stále dokola opakující se boj, boj o energii, zdroje, peníze a moc.

Existují tři zákonitosti – fyzická, duševní a duchovní. V každé oblasti panují jiné zákony.

Vymanit se z té energeticky nejtěžší – fyzické, hmotné, lze schopností nadhledu, vystoupením z ponoření se ve hmotě. Představte si, že se dostáváte nad sebe, stoupáte jako pták do nebe a vidíte své tělo dole na zemi, svoje reakce, svůj život. Vidíte souvislosti svého života. Podívejte se, jak váš život ovlivňuje vaši rodinu a následně, co vytváříte ve své pracovní oblasti, jaký to má vliv na místo, kde žijete, na váš národ, jak na celou planetu Zemi?

Merkur, který uchopuje všechny podněty, vstupuje 6. 4. do znamení Býka, aby nás podpořil v praktičnosti a selském rozumu. Ne, abychom ulítli do vesmírného vědomí, ale uměli prakticky využít svůj nový pohled na svět. Snést nový nápad, možnost, vizi, projekt na zem a umět ho dát do hmoty, zrealizovat ho. Ptejte se, když k vám přijde něco nového: „ jak to zlepší – zkvalitní život, můj život?“ Ne hmotně, protože to samovolně pak bude následovat, ale pocitově, duchovně.

K uzemnění a střízlivosti bude tento týden napomáhat Saturn – zodpovědnost.

Zesiluje vliv T-kvadratury: Jupiter – Neptun, Saturn (do 30. 6.). Pocity marnosti, prázdnoty, ztráty naplnění a smyslu. Kam to vede? K čemu to vlastně slouží? Má to nějaký smysl? Ano, hmota nás přestává naplňovat a my se dostáváme do pocitu prázdnoty. A právě konjunkce Slunce s Uranem dává možnost nadhledu a vidět souvislosti našeho Bytí.

I lidé, kteří se věnují své duši a Duchu, se dostávají do stavu, jako kdyby procházeli vyprahlými, pouštními oblastmi: nemáme chuť cokoliv dělat, vše nám připadá fádní a cizí. Je to nejtěžší stav, do kterého se duchovní člověk může dostat. Onemocnět, přijít o peníze není tak náročné, jako když necítíte lásku, nadšení a víru. Jelikož se to může stát každému, je dobré vědět, jak se k této situaci postavit. Inspiroval mě Mistr Omraam. I uprostřed pouště být schopen říct: „ Pane Bože (Boží Matko, Universum, Světlo, dle vaší víry), jsem ve Tvých rukou, vyznačil jsi můj život a ať mám vodu či nikoliv, jdu dál. Otče, Matko,… pomoz mi.“

Modlitba má nejvyšší moc a ve spojení s pokorou a láskou dokáže zázraky, které překračují zákony hmoty. Všichni jsme on-line a navzájem propojeni, stačí zavolat a navázat spojení!

Vidíme kolem sebe spousty bojů, utrpení, bolestí, ohrožení a nejistoty. To člověka může stále držet ve strachu, bezmoci a marnosti. Pošlete naopak do těchto situací světlo, lásku a lidem požehnání. Jen tak překročíme manipulaci, násilí, strach a beznaděj.

Poděkujte lidem, kteří na sebe vzali bolest a jsou v lidském světě obětmi násilí, bezpráví a války.

Z pohledu božského jsou to duše, které na sebe vzali službu pro lidstvo, (zároveň je tam i úroveň osobní). Díky médiím se to dotýká velkého množství lidí a vy můžete místo strachu, zloby a marnosti procítit lásku a vděčnost, poslat světlo jak obětem, tak i viníkům. Proč “viníkům”? Protože díky tomu se může probudit jejich božská podstata a přestanou ubližovat. Když budou v odsouzení a v nenávisti od druhých, jen jejich zlo bude posilováno.

Ve fyzickém světě je třeba naplnit zákon a zamezit jejich konání, na pocitové úrovni posilovat jejich světlo tím, že „viníkům“ pošlete světlo a lásku.

Když se dokážeme dívat na události z nadhledu, můžeme si uvědomit, že postačí procítění, uvědomění si sounáležitosti, abychom nemuseli utrpení každý zažívat sám na sobě. Oni, to dělají i pro nás. A tím ucítíme více vděčnosti a lásky k druhým.

Přeji vám, co nejvíce klidný a především bdělý týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz