Prohlédnutí iluzí

Slunce v harmonii se Saturnem podporuje stabilizaci, upevnění, konstruktivnost a realismus. Tento aspekt vede, aby člověk stál nohama na zemi a uměl zhodnotit situaci a naplánovat si další kroky. Je o zodpovědnosti, houževnatosti, vytrvalosti a systematičnosti. Vede nás k trpělivosti a dělání kroku za krokem, nic neuspěchat. Budeme střízlivost potřebovat, protože se Merkur v tomto týdnu dostává do kvadratury s Plutem a konjunkce s Uranem, a tím se nám otevře mysl k novému vědomí.

Rozpadnou se nám mentální vzorce, staré postoje a otevře se nám nové uvědomění v mentální rovině, které může být až šokující. PROZŘENÍ jaké iluzi – projekci podléháme. Objeví se šokující informace, rychlá rozhodnutí, náhlé změny a chaos. K tomu potřebujeme něco stabilního, o co se můžeme opřít. To dodává právě aspekt od Saturna, jak na Slunce, tak i na Merkura a na Urana. Nalézání nové struktury života. Mysl je velmi rozkmitaná, proto se člověk bude těžko soustředit. V noci nebudeme moci spát. Na druhé straně, pokud chcete udělat změny v životě, je to doba, kdy budete schopni tyto změny vytvořit. Velmi rychlé tempo bude především v mysli, komunikaci, budete přijímat tolik informací, že se vám zrychlí čas.

Ve společnosti se objeví extrémnosti a nečekané události. Uran je planeta osvobození a pravdy, která je někdy tak ostrá, že by vás mohla přivést i „do blázince“. Kdybyste viděli skutečnost, neunesete to.

Proto Uran působí v impulsech, které v této době přijdou do myšlenek, mentálních vzorců a komunikace. Mysl je nástroj, spojovatel zemského a jemnohmotného světa. Podle nastavení mysli uchopujete svět, vidíte projekce a řešíte si svá témata. A nyní je čas změnit pohled, postoj k životu.

Proto můžete mít pocit, že se vám život otřásá v základech či dokonce hroutí. To vás má vést ke své skutečné podstatě sebe sama.

Postačí být otevřený k novým možnostem, pohledům a především být otevřen a ochoten ke změnám. Dostanou se vám velmi podnětné informace a pochopení, buďto se jich chopíte nebo je promarníte. Změna tak nebo tak přijde.

Mars se dostává do kvadratury s Neptunem a to značí, že vůle, která je řízená egem, nemá sílu, protože vyšší vědomí nastavuje rozmělnění, rozpuštění vůle pokud jdete skrze ego. Poté se můžete dostávat do apatie, kdy máte pocit, že nemůžete nic vykonat. Puštěno k realizaci bude jen to, co je v souladu s vyšší vůlí a s vyšším záměrem vašeho života. Tento aspekt naznačuje zklamání, rozpuštění iluze, sundávání závoje. Zklamání nastane tehdy, když se setkají vaše domněnky s realitou – pravdou. Pak jsme zklamaní, protože zjistíme, že je to jinak, než jsme si mysleli.

Pozor na alkohol a jiné závislosti, které jsou únikem před kontaktováním hlubokých složek osobnosti. Více aktivní budou podvodníci, lháři a zloději, protože ego se prosadí jen přes klam, lež a podvod. Získat, to co člověku nenáleží lze jen přes obelstění pravdy. Ve skutečnosti obelstění sám sebe.

Příznivé aspekty od Saturna nás vedou k moudrosti a zralosti. To, že se můžeme cítit ve stagnaci, že se nemůže v něčem dostat k růstu, tak to je nyní v pořádku. Začala působit kvadratura mezi retrográdním Jupiterem a retrográdním Saturnem a je potřeba, aby něco v nás ještě dozrálo. A právě v tom, kde se nám téma opakuje. K tomu dostaneme v tomto a v příštím týdnu potřebné informace a pochopení, která povedou k osvobození. Celé to vede být propojený se svou podstatou bytí. Být pevný a propojený s JSEM a TADY a TEĎ.

O víkendu se připojí aspekt opozice mezi Merkurem a Černou lunou. Buďte bdělí na svou komunikaci s druhými. Jednoduše můžete slovem ublížit. Právě hra mysli bude velmi silná a je potřeba svou mysl překročit.

Je to týden velmi bohatý, podnětný a rychlý. A rychlost v nás má podpořit reagování ze srdce bez kalkulů mysli.

Přeji vám laskavý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Zvláště chci poděkovat Petrovi B. z Brna. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz