Radostné Bytí v Lásce                                                                padá štěstí 90x60

Slunce vstoupilo do znamení Berana a vytvořilo harmonický aspekt s Marsem ve Střelci. Příliv energie, radosti, humoru a
odhodlání přináší jak Slunce v Beranu, tak i aspekt Marse. Mars ve Střelci podporuje odvahu, nadšení, cestování, rozhodnost, jít poznat nové zkušenosti. Otevírá se nové dobrodružství. Především se v nás otevře pocit, chtít jít novou cestou. Tato doba je proto ideální pro nové začátky, rozhodnutí, aktivování nových projektů. Potřebujeme více pohybu a aktivity.
Pokud máte pocit, že vám dochází psychická i fyzická síla, tak v tomto týdnu můžete dočerpat „plnou nádrž“.

Merkur vstoupí 22. 3. do Berana a vytvoří konjunkci se Sluncem a trigon s Marsem. Mysl dostane rychlost, zvědavost, optimistický pohled a urychlí úsudek. Konjunkce ukazuje na potřebu komunikovat, učit se nové věci a vše pochopit. Objeví se pochopení, pravda a především v nás něco dozraje. Jasné, pevné rozhodnutí, které vás posune dopředu. Pokud vám dlouho s něčím nešlo pohnout, tak od tohoto týdne se vše dostane do pohybu.

Úplněk nastává 23. 3. – dochází k naplnění, zviditelnění a pochopení významu novoluní v Rybách 9. 3., které stálo na sabiánském symbolu „Mistr učí žáka.“ Následně druhý den začínají Zeleným čtvrtkem velikonoční svátky.

Tématem Velikonoc je objevení vlastní síly, svého vědomí, vlastní schopnosti znovuzrození. Stejně tak, jak příroda, která v procesu znovuzrození, aktivuje své síly, schopnost tvoření a následného projevení. V nás je tento proces též zanesen ve všech třech úrovních (tělo=mysl, duše a Duch). Aktivuje se v nás síla k objevení svého pravého Já, své vlastní podstaty, síly tvořivosti a duchovního Mistra – Světla.

Být Mistrem sám sebe můžete být tehdy, když znáte své iluze o sobě, o světě, přijímáte své „omyly, chyby a nedokonalosti“. A přesto všechno objevíte v sobě své Světlo – božství, které překročilo omezení duality. Když se v této chvíli přijmete ve své dokonalosti i nedokonalosti, tak se tím dostáváte nad dualitu. A můžete dojít k prožití svého Světla, které obsahuje vše, i „nedokonalost“.

Dříve všechny svátky sloužily k posílení víry, Ducha. V pravidelně se opakujícím stereotypu každodenního život, se člověk jednoduše zacyklí a ztratí kontakt s hlubší podstatou Bytí. Pokud nejsme zvyklí si přirozeně udržovat každodenní kontakt s hlubší podstatou Bytí, tak právě o svátcích je čas se zastavit a uvědomit si posvátnost života. Jak jsme se odpojovali od přírody – přirozenosti a od Duchovnosti, tak duchovní svátky postupně získaly komerční rozměr, užívání si pouze volna a dobrého jídla.

Tradiční svátky jsou z kolektivního vědomí velmi důležité, protože ve stejný čas se vědomí lidí naladí na téma daného svátku a tím se může v kolektivním vědomí udát velká změna.

Je to, jako když omýváme své tělo. Tady se „myje“ – očišťuje kolektivní vědomí, které všichni společně vytváříme svými myšlenkami, prožitky a skutky, aby došlo k objevení spojení mezi lidským vědomím a Božskou energií – Světlem. To je hlubší význam svátků a týká se to jak Velikonoc, tak Vánoc či jiných méně viditelných svátků.  Záměrem je, aby co nejvíce lidí koncentrovalo sílu vědomí v jeden čas a mohlo dojít k očistě vědomí a k posunutí se. 

Ze širšího pohledu, pro pochopení čím lidstvo prochází, jde o dosažení kritického stupně a vědomí je natolik otevřeno, aby mohlo dojít k narození se do nového vědomí. Je to proces. Proto jsou kolem vás okolnosti „vytočené“ do extrémnosti, aby vás donutily pustit se, pustit vaše iluze, chtění, očekávání, lpění.

V letošních velikonocích přichází příliv energie k posílení vědomí, Světla, krásy a posvátnosti Života, které se má navrátit do propojení s tím, co nás přesahuje a zároveň do rozpoznání svého Světla v sobě. Vy rozhodujete, co skrze vaše tělo, mysl, duši a skutky projevíte na Zemi. V pátek se proto můžete dotknout své bolesti, kterou můžete přijmout. Je to silný den – den karmického vyrovnání. Ukáže, na čem lpíte a jestli se dokážete odevzdat a smířit se sami se sebou.

Sobota je o tajemství, mystičnosti, tichu, změně a přerodu. Cesta k nalézání Lásky k životu, sám k sobě, k druhým, k Bohu. To se týká i neděle, kde se ještě navíc projeví radosti ze života a oslava života.

Slunce se během Velikonočního pondělí dostane do harmonického aspektu se Saturnem, stabilizací, pevností a Mistrovskou energií moudrého mudrce. Lidské Bytí se může žít v radosti, v lehkosti, hojnosti a světle. Na jedné straně se objevuje radost, lehkost, humor a dobrodružství a zároveň ukotvení. Vše, co se v této době bude dít až 3. 4., má pevný a trvalý základ. Je to o zralosti, moudrosti, pokoře, zodpovědnosti a tvoření. Stabilita a pevnost Vědomí. Přijetí božství – Světla ve hmotě.

Velkým tématem je T-kvadratura mezi Venuší v Rybách – Jupiterem v Panně a Saturnem ve Střelci. Venuše symbolizuji lásku, radost, hodnoty a tvořivost. Jde o hledání lásky a naplnění. Mohou se objevit nespokojenosti ve vztazích, pocit že vás ten druhý nemiluje, že máte nedostatek lásky, naplnění potřeb a něco vám stále od druhých chybí. Pokud zůstanete v pocitu nedostatku a nespokojenosti, protože vám stále něco chybí, tak sami sebe uvrhnete do temnoty, kdy ani neuvidíte Světlo – Slunce a co se vám vše nabízí. Zůstanete ve svém vlastním vězení, kam jste sami sebe uvrhli.

Obraťte pozornost na to, co vše máte a uvědomte si, za co můžete být vděční. Najděte lásku v sobě. Jde o návrat ztracené lásky. Naleznete ji v sobě. Jedinou lásku, kterou máte, je ta vaše.

Udělejte si čas a na chvilku se vždy zastavte a věnujte pozornost k propojení se s vlastním Světlem a láskou. Stačí pár minut po probuzení, stačí pár minut během dne, před spánkem.

Můžete sami prožít, jakou máte v sobě sílu a jak mocné je vědomé prožívání. Zavřete si oči a obraťte pozornost k jemnohmotnému světu a řekněte několikrát „ Miluji vás.“ Čím více to budete cítit v srdci, tím větší účinek to má. Ve vašem těle ucítíte změnu, začne se rozlévat příjemný pocit, začnete jinak vyzařovat a v jemnohmotném světě zaktivujete světelné bytosti, které vám lásku pošlou zpátky. Ony čekají na vaše uvědomění lásky k nim, aby ji vám mohly dávat zpátky, protože ony jsou stvořeny z podstaty lásky. Když prožijete lásku v sobě, rozvibrujete v sobě energii Lásky a začnete ji přitahovat. Stanete se milovanými lidmi a jemnohmotným světem. Ony vás stále milují, jen to nejste schopni vnímat, dokud se lásce neotevřete.

Dívejte se na svět očima Lásky.

Přeji vám krásné, radostné, požehnané Velikonoce. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz