Jediné co vím je, že nic nevím.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Blížencích v kvadratuře s Černou lunou v Rybách je hlavním tématem tohoto týdne. Tento dynamický aspekt vynáší, nakolik jste v moci svého ega a mysli. Rozpor mezi rozumem, logikou a pochopitelností versus tajemství, nadpřirozené a neviditelný svět. Slunce v konjunkci s Merkurem zesiluje rozum, logiku, mentální programy, komunikaci, sílu myšlenky a slova. Merkur je ve svém znamení, tedy je silnější, významnější a více si potrpí na přesné vyjádření, aby vše bylo možno uchopit rozumem. Jenže! Černá luna v Rybách aktivuje tajemství, nadpřirozeno, a to se myslí nedá uchopit, to lze jen prožít. Pustit svou mysl a odevzdat se něčemu neuchopitelnému, nadpřirozenému, v egu budí strach. Zaktivuje se touha mít vše pod kontrolou. Když tomu člověk rozumí, tak to může ovládat a řídit. Ego se bojí, že ztratí kontrolu a vliv na člověka, kterého může skrze mysl řídit. V tomto týdnu se setkáme s něčím, co naše mysl není schopna pojmout – přijmout – pochopit. Může to vzbudit boj a dokazování, že je to holý nesmysl nebo člověk snadno spadne do pocitu marnosti či přesvědčení, nic nevím, nic neumím.

Napětí zviditelní rozpor mezi rozumem, ztotožněním se se svou osobností a něčím, co přesahuje lidské chápání, nadpřirozenost, obsahující nic a zároveň všechno. Ano, ukáže se, jak přijímáte či odmítáte tajemství, nekonečno, neurčito, nadpřirozené, neviditelné, božské vědomí. Věříte na anděly, víly a další nadpřirozené bytosti? Hned na počátku se zásadně zviditelňuje téma Černé luny v Rybách – podrobně popisuji Černou lunou v Rybách v článcích VIP sekce na web. stránkách. Nakolik jsme v sjednocení s proudem života a jeho zákonitostí, viditelného a neviditelného projevení a celého stvoření. Jak celistvě a propojeně se cítíme s druhými, se světem, s vesmírem.  Jaká je naše víra? Čemu věříme? Nakolik jsme oddělení od druhých a celého stvoření?

Oddělenost je známka Matrixu, jehož obsahem tento základní program je. Aby mohl začít program – lidská hra, musí se Já vydělit z celistvosti – z jednoty. Symbolika znamení Ryb – JEDNOTA, ze které se vše vyděluje. Můžete si to představit jako oceán, který se skládá s jednotlivých kapek, které se vydělují a až skončí jejich koloběh, tak se navrací nazpátek do jednoty oceánu.

V tomto týdnu se objeví propadnutí egu a své mysli, svým iluzím, pokud se necháme ovládat odděleností. Dotkneme se své sebe hodnoty a vztahu sami k sobě. Můžeme se dotknout nějaké iluze o sobě. Máme možnost prohlédnout iluzi svého života tím, že prohlédneme svůj vlastní Matrix. Možnost překročit omezení svého vlastního programu a Máji – tedy iluze či projekce, kterou vytváříme. S přijetím, že existuje něco, co nás přesahuje a důvěřovat tomu, vám pomůže zažít, co je ve vás nezničitelné. To, co lidský rozum ani nemůže uchopit.

Je zde potřeba ochoty vystoupit z Matrixu a něco pro to udělat.

Uvidíte kolem sebe přehlcenost lidí sami sebou, svými přesvědčeními a zaručenými pravdami. Komunikace bude náročná, protože snadno si spadneme do svých domněnek a předjímání toho, co ten druhý tím myslel. V tomto týdnu to bude vypadat, jako bychom mluvili každý jinou řečí. Těžko si budeme rozumět, pokud zůstaneme příliš ponořeni ve svých osobnostech, kde se hájí jen vlastní zájem a pravda. Hledejme společný záměr, cíl, který vede ke společnému prospěchu. O co nám společně jde? Tak můžeme překročit nepochopení a oddělenost. Tak můžeme překročit tlaky, strachy a staré způsoby, která nás zatěžují čím dál tím více. Tak můžeme díky pomoci neviditelného světa udělat zásadní změnu v sobě a následně kolem sebe.

Neptun v harmonii na karmické uzly a konjunkci Saturna s Plutem v Kozorohu dává možnost milosti a rozpuštění toho, co nás zatěžuje a brzdí.

Mars v harmonii s Uranem dává nové zkušenosti, jak lze použít svou vůli, která je vedena citem a ohleduplností v zájmu bezpečí lidí. Cítit se dobře, je možná a realizovatelná skutečnost v realitě. Zkušenosti a zralost nemusíme sbírat přes bolest a utrpení. Můžeme nyní si zažít, že to jde jinak. S lehkostí a mírem.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz