Hledání smyslu existence Zahrada

V tomto týdnu Slunce vstupuje do znamení Býka 19. 4. v 7,34 hodin. Můžeme očekávat trochu zklidnění, uzemnění a více praktičnosti. Slunce v Býku můžeme obrazně přirovnat k zahradníkovi, který pečuje o zasazená semínka v Beranu, v předchozím slunečním znamení. Zahradník potřebuje dostatek trpělivosti k pečování o semínka, která jsou ukryta v zemi a nejsou vidět, a ani neví, která semínka se uchytí a vyrostou. Proto má v sobě Býk i hlubokou víru a odevzdanost Boží vůli, schopnost přijmout věci tak, jak jsou. Vyrostou jen taková semínka, která jsou života schopná, tedy požehnána Bohem. Zahradník má silný vztah k půdě, přírodě, k Matce Zemi a ke hmotě, protože dostal dar zhmotňovat to, co je neviditelné. Umí zacházet s hmotou, s penězi, dostal dar plodnosti a hojnosti, a proto umí být dobrým hospodářem. Dobře ví, že musí pracovat, aby mohl sklízet. Má proto dar praktičnosti, velké pracovitosti a schopnosti k rozmnožování. Nebezpečím Býka je druhá strana pracovitosti, a to je lenost a poživačnost. Býku vládne Venuše, planeta lásky, harmonie, potěšení a radosti. Býk je gurmán a umí si vychutnat dobré jídlo, pití, pohodlí a sexualitu. Během měsíce Býka můžeme rozvinout svou praktičnost, trpělivost a naučit se dobře hospodařit se svými zdroji. Pokud podlehnete pohodlnosti a potěšení, pak si v budoucnosti nestěžujte, že vám něco chybí. Nevěnovali jste svou energii, péči, trpělivost této oblasti a proto nemůžete sklízet plody.

Doznívají aspekty k Venuši z minulého týdne. V tomto týdnu začne zesilovat konjunkce s Uranem (18. – 26. 4). Symbolizuje gejzír Lásky, jestli pozitivní či rebelský – osvobozující, to záleží, v jaké pozici ve vztahu jste. Konjunkce podpoří, aby se láska dostala do pravdy. Uran je svoboda, přirozenost. Tam, kde vztahy nejsou v pravdě a otevřenosti, nebo jsou partneři v nějaké závislosti, bude mít tato konjunkce za následek výbuch emocí, kdy pravda vyjde najevo a vztah projde revolucí. Pokud bude revoluce sloužit k přetvoření fungování vztahu, (protože oba dva chtějí), jde o počátek nové úrovně vztahu. Pokud revoluce nenastolí proměnu vztahu – rozpadne se a vztah bude ukončen za bouřlivých emocí. Tam, kde byla nová cesta vztahu nastoupena dobrovolně, přichází gejzír Lásky. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí v Beranu, jde o to, aby člověk miloval sám sebe, takový jaký je, aby mohl milovat ty druhé. Pokud nezačneme od sebe a zaměříme pozornost jen na toho druhého, co on by měl změnit, nic nezměníme.

Zároveň se pro nezadané objevuje dostatek příležitostí k seznámení a k zamilování se na první pohled. Tato konjunkce podporuje tvořivost, hravost, spontánnost, humor a lehkost. Také ale velkou lásku ke svobodě a nezávislosti, což se příliš se vztahy neslučuje. Je potřeba najít nové prožívání formy partnerského vztahu – v lásce a ve svobodě.

Mars ve Střelci se v neděli stal retrográdní (17. 4. – 29. 6.), což je optický zpětný chod. Co to znamená? Retrogradita planety působí otočeným směrem, tedy dovnitř, do nitra a také do minulosti. Mars symbolizuje muže, vůli, čin, ego, vnitřního muže ženy a je potřeba se obrátit do svého nitra, do minulosti a nají svou víru, pravdu, přesvědčení. Zbavit se svých pochybností, opustit příliš mnoho možností a zacílit na jednu správnou cestu. Je to jako fotbalista, který musí vědět, do jaké brány má dát gól. Potřebujeme vědět cíl své cesty, bez toho se nedá vydat na cestu. Když nebudete vědět, kam jdete, budete jen bloudit. Záměr a cíl je to, co je potřeba najít ve svém nitru a teprve pak se můžete vydat na cestu. Muži odejdou do své „jeskyně“, aby mohli rozjímat a nalézt svůj cíl a záměr. Možná si řeknete, co když ale zvolím špatný cíl? Lepší “špatný” cíl než žádný, protože pokud se vydáte na nějakou cestu, může se váš cíl přirozeně změnit. Prvotně důležitý je ZÁMĚR – o co mi jde? Ten určuje cíl a nemusíme mít jasnou představu, jaký to je cíl. Během cesty můžeme přijít na to, že náš záměr nás vede k poznání našeho cíle. Můžeme objevit, že cíl je jiný, než jsme si představovali, ale to nezjistíme, dokud se nevydáme na cestu. Proto je prvotní ZÁMĚR! Mezi záměrem a cílem je cesta, která je tou podstatou. Ta vás učí, obohacuje, dostává do výzev a tím rostete, učíte se, zrajete a poznáváte sami sebe. Jde o cestu a cíl je završení cesty, kdy si chvilku můžeme odpočinout a nabrat dech, než se vydáme na zdolávání dalšího cíle.

Tento rok je astrologickým vládcem planeta Mars. Tím, že se stává retrográdní, má silnější význam. Jde o směřování lidstva. Dříve se muži scházeli v kruhu u ohně, kde se moudří a zkušení muži domlouvali, aby jejich kmen žil v míru, hojnosti a bezpečí.

Je potřeba opustit impulsivnost, boj, touhu mít a poznat všechno, a že včera bylo pozdě. Hluboký neklid pramení z toho, že si dostatečně neuvědomujeme priority svých potřeb. Tato roztříštěnost se vyskytuje jak u věcí, tak i u poznávání sebe sama. Pokoušíme si svoje motivace a touhy ospravedlnit, abychom sami sebe ujistili, že jednáme správně. Všechno zkusit, prožít, ochutnat, je cesta k bloudění a prázdnotě. Právě retrogradita vede k nalezení skutečné pravdy, smyslu existence.

Můžete mít pocit, že stojíte na místě, i když běžíte. A čím více máte pocit, že stojíte, tak svůj běh zrychlujete. Jsme jak na běžeckém pásu, kde uběhneme několik kilometrů, ale na místě. Když se zastavíte, běžecký pás vám podrazí nohy, takže jsme nuceni běžet, i když se nám nechce. Běžecký pás je jako život – Matrix, který jede bez ohledu na lidi. My jsme někde tento svět vytvořili, všechny ty zákony, pravidla, směrnice, požadavky, omezení, peníze …. A nyní to již nemáme pod kontrolou, jsme vláčeni, a pokud neběžíme, Matrix nás smete. Jsme jak novodobí otroci Matrixu, který jsme sami vytvořili.

Jaké je řešení? Uvědomit si, že jsem na běžeckém pásu, který mě vleče, nedává mi jinou možnost než běžet a vědomě z něho sestoupit. Tím, že vidím pravdu, můžu se rozhodnout sestoupit a jít tvořit něco jiného, když vím, co jiného. Nebo se stanete vědomým běžcem, který se pocitově nenechá stáhnout do pocitu „musím“ a běh si začne užívat, s nadhledem prožívat Život. Doba retrográdního Marse je o obrácení se do nitra a hledání smyslu existence. Navrátit do každodenního života duchovní zákonitosti.

Je jasné, jak moc se tato situace týká mužů, kteří tvoří strukturu života. Muži si mohou procházet určitou katarzí, krizí, prozřením, co a jak dál tvořit v životě, jak se seberealizovat. Ženy budou řešit, jaký vztah k mužům mají. Zároveň se to bude dotýkat jejich vnitřního muže. Žena nemůže být celistvá, pokud má neharmonický vztah se svým vnitřním mužem. Je načase, aby se ženy obrátily do svého nitra a poznaly svého vnitřního muže, místo zaměření pozornosti na vnějšího muže. Obě pohlaví procházejí katarzí energie Marse – bojovníka. Jak používám svou vůli, čin, tvoření a čím se nechám řídit, jestli egem nebo moudrostí. Mars je vykonavatel toho hlubšího v nás, našeho přesvědčení, které sídlí v srdci. Mars vykoná to, co je v srdci. Za člověka mluví činy.

Retrogradita znamená, že je to proces. V tomto týdnu nás i díky Slunci v Býku začne více zajímat to, co je trvalé, pevné a smyslu plné. Stále působí Velký zemský trigon – horoskop z minulého týdne. Síla myšlenky, kterou lze zhmotnit.

Úplněk nastává 22. 4. – Slunce v Býku a Luna ve Štíru naplňuje a zviditelňuje téma novoluní. „Kouzelný koberec“. Klíčová myšlenka: Užití tvůrčí představivosti. Nenucený a neulpívavý náhled na každodenní realitu.

Přeji vám bohatý a krásný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz