Dobrodružná jízda  Strasbourg 2009 221

Stále trvá uspěchaný a velmi rychlý aspekt mezi Sluncem a Marsem, proto i já píši tak pozdě. Je to hektický čas, kdy se objevuje jedna událost za druhou. Jste postaveni před situaci a musíte ji řešit, nejde ji odložit. Spustilo se kolo událostí a zrychlil se tok energie, a tím i pocitově jinak vnímáme čas.

Přistupujte ke všemu, že je to dobrodružná cesta a teď momentálně jedeme z kopečka. Někdy máme pocit, že to neuřídíme, ale na poslední chvíli každou zatáčku a hrbol zvládneme. Občas děsem křičíme, občas zavíráme oči a křičíme „Pane Bože!“ nebo „Mami!“. Až sjedeme celý kopeček, budeme sice vyčerpaní, ale šťastní. Tak trochu to vůbec nemáte ve svých rukách a tak tedy víra, že to dobře dopadne, je na místě.

Teď si určitě říkáte a kdy ten kopeček má konec? Tento aspekt působí do 18. 2. a ve spojení s opozicí s Černou lunou a Uranem, která stále působí z minulých týdnů, je to doba, kdy se vše má dostat na správné místo. V takovýchto turbulencích neustálých změn musíte pustit a nechat se vést.

Nebojte se, Jupiter vytváří harmonický aspekt na Merkura, Pluta a v druhé polovině týdne si přidá i Venuše. Je to pozitivní vývoj a vše, co se děje, má podstatně hlubší vliv, než si v této době dokážete představit. Jsme vedeni k praktičnosti, pracovitosti a k nalézání nové struktury (Merkur, Pluto v Kozorohu) a jsme podporováni optimismem, nadějí a důvěrou. Příznivé podmínky pro nové smlouvy a obchodní jednání. Vše se týká zejména hmoty. Své vize, nápady jste schopni zhmotnit, realizovat. Když k tomu přiložíte ruku k dílu, svoji aktivitu, tak jemnohmotný svět je nám velkou podporou. Štěstěna stojí při nás.

Příznivý aspekt od Marsu ve Štíru na trojkonjunkci v Kozorohu dává dostatek energie, odhodlání, odvahy, jít a realizovat. Tím, že Venuše se dostává do konjunkce s Plutem a Merkurem, je to vaše mysl, která plánuje, finančně propočítává, aby se dalo zhmotnit. Venuše vnáší lásku, aby bylo konáno ze srdce. Pak vás to vždy obohatí. Dělejte pouze to, co cítíte srdcem, i když to bude vypadat nereálně. Pokud je to v souladu s vyšší vůlí, Nebe se spojí, aby vám poskytlo vše, co k tomu potřebujete. Mars s Venuší dává tvořivost, hravost, jiskření, které je potřebné ke tvoření. Proto se tento týden oživí energie hravosti a radosti. Život je dobrodružství! Odlehčí se velmi intenzivní těžká energie, kterou člověk mohl cítit a mít tak pocit, že život je dřina. Slunce ve Vodnáři dává schopnost vidět z nadhledu a uvědomit si celistvost událostí.

Uran a Černá luna je v dynamických aspektech na trojkonjunkci a to znamená, že si máme uvědomit, jak používáme slova a mysl. Jestli k pozitivu či se necháme zahltit negativními myšlenkami. Uran nedovoluje zůstat ve zkostnatělosti a ve starém způsobu, kdy nás ovládal strach. Překroč svoje omezení! Proto se objeví výzvy, do kterých budeme hozeni a v té rychlosti automaticky spustíme vlastní síly, o kterých jsme doposud nevěděli.

Saturn v harmonii se Sluncem (do 12. 2.) podporuje zodpovědnost, stabilitu, dlouhodobost, pracovitost, moudrost, zralost a schopnost snést vizi na Zem.

Od 6. – 10. 2. se dostává Černá luna do harmonického aspektu se Sluncem. Osudová doba zásadních událostí a rozhodnutí. Naše vědomí má možnost čerpat sílu, odvahu a velké požehnání z Pra základní síly – z prazdroje (není myšleno pivo ;-), pánové). V těchto dnech můžete vnímat jinou energii. Projevení Božského vědomí. Ten, kdo má dostatečně otevřené vědomí, tak bude skrze něho tato síla procházet a motivovat ke konání.

2. 2. Hromnice – magický den. Vede k „zasvěcení“ se nějakému ideálu. Může přijít „volání“ určení člověka, které má následovat a vykonat.

Ať každá vaše myšlenka a čin jsou prostoupeny Světlem a Láskou.  Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz