Radostná prosperita

Slunce v konjunkci s Marsem ukazuje na dostatek energie, vitality, odvahy a rozhodnosti. Tím, že je tato konjunkce v Blížencích, tak jen pozor na to, abyste jen nemluvili, co byste vše udělali, protože se může stát, že zůstanete jen u slov místo konání. Tato konjunkce přeje akci, konání, setkávání se s lidmi, sdílení, sportování, cestování a výletům. Zároveň přináší velkou schopnost si prosadit své, být první, být vítěz.

Merkur v Blížencích zůstává do 11. 6. retrográdní, což nás ještě navrací do tématu: něco přehodnotit, přetvořit, pochopit, opravit. Stále působí kvadratura Neptuna (do 28. 6.): nejasnosti, podvody, lži, nepřesnosti v komunikaci, v informacích, myšlenkách, sklon k melancholii a zabřednutí do starých mentálních vzorců. Tato kvadratura do 11. 6. může dělat těžkou mysl, ale tím, že je Slunce v konjunkci s Marsem, má vaše vědomí dostatek síly, odvahy, světla a sebeuvědomění, aby došlo k bodu rozhodnutí, že „takhle už tedy ne“ a tím pádem vystoupíte z “programu mysli”. K tomu postačí vaše rozhodnutí a síla sebeuvědomění svého Já. (Od 12. 6. bude jednodušší vystoupit z negativní mysli díky tomu, že Merkur přestane být retrográdní). Vy jste ten, kdo určuje směr svého života, jste Mistrem sebe sama a to naleznete skrze své Slunce. Slunce je božská jiskra, božské semínko v nás a čeká na probuzení. Pokud žijete jen z úrovně paměti Duše – Luna (nevědomí), stále se vám opakují podobné situace a jste vláčeni okolnostmi. Jde právě o to rozvzpomenout se na svou božskou jiskru ve svém nitru, která se tím probudí a váš život se začne tvořit z jiné úrovně. A právě nyní Slunce v konjunkci s Marsem dává dostatek odvahy a síly uvědomit si, že jste tvůrcem svého života. Když si toto uvědomíte, pak i kvadratura Neptuna s Merkurem se bude projevovat jinak: rozpouštění starých mentálních vzorců, milost a odpuštění.

Slunce a Mars je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana do 21. 6. Jupiter přináší optimismus, štěstí, naději a především zmoudření a vývoj. Uran přináší změnu, osvobození a rychlost. Doba bude velmi rychlá a hektická, ale vše se bude dít v jasnosti, lehkosti a novou cestou. Uran přináší rozšířené vědomí a tím uvidění nových cest, možností a řešení. Když se stanete Mistrem své mysli, není nic, co by vám bránilo. Všechno to, co do této chvíle nešlo, se nyní konečně může dostat vpřed. V tento čas můžete hodně “vyrůst”.

Venuše ve Lvu, v harmonii s Merkurem do 17.6., podporuje překonat negativní myšlenky laskavostí, humorem, uměním a krásou. Zaměřte pozornost na krásu…

Slunce v konjunkci s Marsem se dostane do kvadratury s Černou Lunou 11. – 14. 6. Nakolik v sobě máte vědomou svou vznešenost a čistotu? V této době se objeví “osudové náhody”: Abyste byli tam, kde máte být. Abyste potkali toho, koho máte potkat. Ať se děje cokoliv, vše to vede k vyrovnání a harmonizaci mezi světlem a tmou, obětí a viníkem. Můžete zažít své nové reakce, kdy má být vnitřní Světec v lásce k hříšníkovi. Jen tak očistíme své “hříchy a prohřešky”, že sobě i druhým odpustíme. “Ten, kdo je bez viny, hoď kamenem!”

Novoluní 16. 6. Slunce, Luna a Mars v Blížencích značí velmi plodné, silné a intenzivní novoluní.

Sabiánský symbol novoluní: ,,Stromy pokryté jinovatkou proti zimní obloze”.

Klíčová myšlenka: Zjevení archetypální formy a základního rytmu existence. Je potřeba hledat kontakt s archetypy a s čistými formami individuální svébytnosti. Podřadné záležitosti opustit. Je to proces odstraňování všech povrchností existence. Právě příroda nám cyklicky pomáhá dosahovat holé reality.

Tím, že je novoluní ještě v konjunkci s Marsem, který značí rozhodnutí, vůli a konání, je zde propojení či sjednocení trojjedinosti lidského bytí – Slunce – vědomí , Luna – nevědomí a Mars – čin. Prožitek Celistvosti, který v nitru, v mysli nechá “zplodit” nové. Nová cesta, rozhodnutí, nová myšlenka, uvědomění a potřeba tvoření. To vše je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana. Máme se na co těšit. Buďte otevření, bez očekávání a představ. Nechejte se oslovovat novými podněty a dovolte si reagovat a konat nově. Projevte své pravé Já tak, jak to cítíte.

Co se projeví, zhmotní, ukáže? To vám nemohu přesně říci…. To, co vidím, je: Božství ze své náruče rozhazuje hvězdičky, semínka světla jako zlatý déšť, který přichází na Zemi, aby vstoupila do otevřených lidských myslí, srdcí i těl, abychom ucítili nové inspirace, vize, ideály, nápady, možnosti, vynálezy. Projeví se to do všech oblastí života. Přijde i hodně nových duší. Je potřeba mít na paměti, že se zaseje, a že na zhmotnění je potřeba čas a něco pro to udělat. Proto berte vážně své nápady, vize a uvědomění.

21. 6. v 18 hodin a 45 minut nastává letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Raka.

Přeji vám radostné dny. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.