Co je to karma – Černá Luna (Lilit)?

Černá Luna v horoskopu symbolizuje karmu. Je to nejcitlivější téma. Když se tohoto tématu dotknete, vyvolá to uvnitř člověka paniku, bolest, strach, odmítání… Proč? Jak funguje karma?

Z celistvosti – blaženosti – Lásky se vyděluje Boží jiskra (nesmrtelný Duch), začíná proces individualizace (získávání ega) a při tomto oddělování je vnímání: ztráta celistvosti – pocitu blaženosti a Lásky. Boží jiskra obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti.

A dá se říci, že při individualizaci zapomínáme na božskou podstatu skrze ego, mysl, protože se začneme zabývat jen svým já. Je to vnímáno jako odchod do tmy. Tak abychom si mohli uvědomit světlo – božskou podstatu, musíme jít do tmy – pozemského života, abychom se rozpomenuli na vlastní božskou podstatu v sobě. Tento proces je při úplně prvním vydělením boží jiskry, která jde do reinkarnace. Proces individualizace začne fungovat při vydělení a začne vytvářet první postoje. Ztráta blaženosti se začne vysvětlovat “obviňováním”, proč muselo dojít k vydělení. Toto obvinění sebe sama vytváří téma karmy (Černá Luna ve znamení a astrologickém domě).

Představte si, že vše se vám daří, jste štastní a najednou to štěstí je pryč, dostanete se do nepříjemností a hned začnete řešit: dostanete strach, že to štěstí zmizelo, co jsem udělal špatně, proč se mi to musí dít? Přestanete důvěřovat, že je vše v pořádku. Stejně tak se cítí duše, která odchází ze světla. Nezůstane v důvěře a tím si vytváří učební látku. Kdyby zůstala v důvěře, že je to jen proces vývoje a ona zůstává stále světlem – Láskou a vnímala, že vše je v pořádku, zůstane stále svobodná a blažená. A ve tmě se “rozsvítí”.

Spuštění karmy je obvinění sebe sama, soud a potrestání, což znamená vykoupení. To vše se děje uvnitř nás. Pak následuje reinkarnace za reinkarnací a řešíme si téma, za které jsme se na začátku obvinili. Pocit dluhu, že postoj nesmím opakovat, nesmím opakovat chybu, to již nikdy nedovolím, volí se postoj NESMÍM a vykoupení je MUSÍM. Jak a čím splatím dluh, čím vyrovnám pocit nedostatku za vytvořenou chybu.

Postupem času, jak duše sebepoznáním roste skrze prožitky, zkušenosti, uvědomění, které vedou k osvobození od posuzování, vnímání polarity, se dostává duše k vědomému odchodu do reinkarnace, zůstává v propojení s celistvostí – blažeností s vědomím, že je poslem světla, aby pomáhala ostatním k uvědomění, osvobození a navrácení se do pocitu celistvosti – blaženosti – Lásky.

Takové duše zůstávají i po dobu pozemského života vědomé a tím šťastné. Rozumí “hře života” a tím jsou v nadhledu. Jsou spojovatelem, mostem mezi nebem a zemí.

Aby člověk v sobě rozvinul své božské vlastnosti a tím zaktivoval božskou podstatu na zemi, je vnitřně puzen k nalezení dokonalosti, stejně tak s jakou nutností ze semene trávy vyroste tráva a ze semene dubu dub, tak máme my z boží jiskry – zárodku – celistvosti – Lásky vyrůst v Božského člověka – celistvého člověka.

Celý život je ve skutečnosti přetváření starých postojů za nové, vědomější.
Potřebujeme projít uvědoměními, jak a čím vytváříme vlastní život.
Abychom si ujasnili alespoň nejobecnější pojmy o lidské Karmě, je nezbytné vydělit z tohoto souboru tři kategorie sil, které utvářejí lidský osud:

1. Myšlení člověka – tato síla utváří lidský charakter. Člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. Mysl vytvoří postoje, přesvědčení, domněnky, iluze a masky.
2. Touhy a vůle člověka – touhy a vůle, které jsou dvěma póly jedné a téže síly, spojují člověka s předmětem jeho touhy a obrací jej tam, kde může být jeho touha uspokojena. Touha je nejsilnější karmické pouto.
3. Skutky člověka – přináší-li skutky druhým živým bytostem uspokojení a štěstí, odpovědí je stejné uspokojení a štěstí jemu samotnému. Jestliže přináší ostatním utrpení, přinesou stejné utrpení i jemu, ne menší, ne větší.

Pochopí-li člověk tyto tři základní části, ze kterých vzniká zákon Karmy a naučí-li se používat zákonitosti v každodenním životě, stane se tvůrcem vlastního života. Bude schopen vytvářet vlastní osud podle svých znalostí a vlastní vůle.

Pokračování na téma karmy někdy příště …

Aktuální téma karmy :

Černá Luna v Blížencích 12. 9. 2012 – 8. 6. 2013

Stejně tak se vyvíjí kolektivní vědomí, postavení Černé Luny ve znamení horoskopu ukazuje na příslušné téma.
V této době Černá Luna vstoupila do znamení Blíženců. Blíženci jsou symbolizováni dvojčaty – jeden je smrtelný(mysl – ego) a druhý nesmrtelný(duše- boží jiskra).
Blíženci ovládají mysl, komunikaci, informace.

Co nás čeká z pohledu karmy?

Pod vlivem karmy jsou informace, vzdělanost, média, komunikace, mysl, korespondence, obchodní smlouvy, obchody, krátké cesty.
Během Černé Luny v Blížencích vyjde pravda na povrch, tam kde jsou informace zmanipulované, dojde k vyjasnění. Veškerá lež bude mít karmické následky, zalžete a ztratíte na vždy důvěru a pro vás to bude velký dar zkušenosti – že lhát se nevyplácí. Média, která nejsou objektivní a s informacemi manipulují – vždy se objeví pravdivé informace a tím se dostanou do pozice nedůvěryhodných a tím zničí sami sebe.
Stejně tak zatajování informací ve všech oblastech, skutečnost vyjde na povrch. Přichází sundání masek.

Osobně se nás Černá Luna dotýká v citlivých místech posuzování, hodnocení, pesimismu, marnosti, že jsme hloupí, nevzdělaní, a proto je člověk hnán k neustálému sbírání informací, vzdělání, titulů, knížek. Povrchní informace, chytračení, poučování, pomluvy, mylné informace, drby, povrchnost, nesrozumitelnost, ironie, sarkasmus, hádavost, lži, jedovatá slova – to je negativní fungování mysli, toho všeho jsme schopni (každý v jiné intenzitě).

Zároveň, když budete mít potřebu s někým něco sdílet a on bude mlčet, jeho mlčení vás znejistí, podle toho nakolik jste si jistí sami sebou. Reakce mlčení na Černou Lunu v Blížencích dostává smrtelné (ego, mysl) dvojče do paniky a pochybností.
Písemná forma může být dobrým proti pólem, protože si ujasníte své myšlenky a pravdy.

Proč máte potřebu negativních vlastností použít? Je to vždy reakce na nějaký podnět, který způsobil újmu hodnoty. Tím použijete nevědomě vlastnosti jako vyrovnání pocitu své nedostatečnosti, buď dokázat svou hodnotu (kolik toho víte) nebo druhému ji vzít – shodit ho (ty nic nevíš). Je potřeba toto vše v sobě přijmout, uvědomit si a po přijetí máte možnost volby. Jak mysl použijete a jak budete komunikovat.

Je důležité si uvědomit, jakou sílu má mysl, myšlenka a jakou sílu má vyřčené slovo. Slovem můžete i zabít. Podívejte se, co dokázal třeba Hitler ”jen” díky perfektní schopnosti řečnění. Jak ovlivnil a zmanipuloval masu lidí. To vše dokáže “jen” slovo.

Proto se snadno můžete dostat do pomluv a nebo pomlouvat. Vyvarujte se: přebírání informací, které nepřefiltrujete skrze sebe. Ponechte si a rozšiřujte pouze to, co je vaší vnitřní pravdou. “Falešné” informace by vás mohly zavést na špatnou cestu a až byste to zjistili, museli byste se vrátit. A i kdyby se to tak stalo, nic se neděje, protože je to důležitý proces uvědomění, že nemáte všemu věřit a máte věřit sobě a řídit se svou pravdou. Tak to s mírem přijměte jako součást svého procesu sebepoznávání.
Jsme vedeni k moudrému používání své mysli, používání slova, k upřímnému sebevyjádření, k pravdě a k láskyplné komunikaci.

Změna mysli a vědomí. Fungování mysli starým způsobem se začne rozpadávat, prohlédneme závoj iluzí vytvořenou myslí, uvidíte svůj Matrix. Přehlcená mysl, která je bombardována médii, reklamami, neustálým nepravdivými informacemi, které vedou k manipulaci lidí prostě vypne. Nastane restart mysli. Všechny chybné programy budou vypnuty. To je ve skutečnosti ten konec světa a následný přechod do další úrovně – jak by naše děti řekly: jsme v dalším levlu. Mysl si projde třemi dny tmy – nic. Důležité je v této době důvěřovat, věřit, že je to proces, který vede k osvobození od starého myšlení. Možná ani nebudete vědět, jak se jmenujete, budete zmatení a ničemu nebudete rozumět. O to více je důležitá víra, věřit ve vyšší moudrost, záměr. Pak nastane nové vidění, fungování mysli, se kterou se budete učit zacházet. Zesílená bude intuice a telepatické schopnosti. Novým způsobem myšlení se budou stavět nové postoje, reakce, tvoření vlastního života. Povede vás to k přetvoření vlastního života, díky novému vidění.

Zároveň Blíženec symbolizuje svobodu, volnost a pokud vaše svoboda bude potlačena od druhých, nebo od vás samotných a budete se cítit, že jste dušeni, objeví se pocit, že nemůžete dýchat. Objeví se nemoci průdušek, zápal plic, onemocnění a zranění rukou. Průdušky a plíce jsou funkcí nádechu a výdechu, tedy přirozeného plynutí života – přijímání a dávání. Ruce jsou o uchopování života, o držení a pouštění věcí.
Tam, kde se objeví zdravotní problém, vás může navést k uvědomění, kde neplyne volně energie.

Blíženci ovládají:
Osoby: mladší bratr, mladší syn
Povolání: obchodník, cestující, mluvčí, žurnalista, spisovatel, úředník, zručný řemeslník, technik, posel, vyjednávač, prostředník.
Tělo: průdušky, plíce, paže, ruce, klíční kost, nervová soustava, orgán dechu a řeči.

Tam, kde není rovnováha, projeví se to ve výše popsaných oblastech. Vše, co vás potká, přijímejte s uvědoměním, že je to váš individuální proces sebepoznání a osvobozování se k cestě nalezení a projevení vlastní božské jiskry v sobě.

Jak jsem již zviditelňovala, je potřeba rozeznávat veškeré informace, nechat je přefiltrovat skrze sebe a ponechat si pouze to, co vám pomůže se rozvíjet, co povede k uvědomění sebe sama a rozvíjení celistvosti v sobě.

Proto nevěřte ani mně. Ponechte si pouze to, co vás obohatilo, pomohlo a co zlepšuje prožívání každodennosti. Ostatní odložte a pusťte z hlavy. V každém okamžiku víte, co potřebujete a pokud nějaká informace bude důležitá, rozpomenete se na ni tehdy, kdy ji budete potřebovat.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.