Týdenní horoskopy

Moji milí příznivci,

týdenní horoskopy naleznete na členské sekci VIP. Kde naleznete měsíční horoskopy, videozáznamy přednášek, přednášku o roku 2020, astroseriál Hvězdy v nás a další články.

Těšíme se na Vás, Petra Nel

Horoskop na období 6. 1. – 12. 1. 2020

Osudová zkouška

V tomto týdnu vládnou aspekty Slunce v konjunkci s Merkurem, přechod Saturna přes Pluta a spojení těchto dvou konjunkcí 9. – 17. 1., kdy se to vše děje v době úplňku. Tyto aspekty popisuji v měsíčním náhledu na leden a nyní se na ně podíváme ještě hlouběji.

Přechod Saturna přes Pluta v Kozorohu můžeme vnímat jako zlomení zámku. Co se díky tomu může uvolnit? To záleží, na kolik jsou naše vnitřní síly v temnotě či ve světle. Pluto je v jedné polaritě spojeno s touhami, s chtěním, s mocí, s chtíčem, nekontrolovatelnou silou, kterou člověk nemá ve své moci svobodné vůle. Člověk je ovládám a nemůže si pomoci. Je to podobné, jako když po něčem toužíme, až nám to bere zdravý rozum. Objeví se to, co nám brání, abychom se dostali ke své síle světla. Vyplave na povrch nějaký negativní pocit, strach, okolnost, která nás ve skutečnosti

blokuje v naší cestě. Na první pohled to může být nepříjemné, bolestivé, omezující, ale když si uvědomím, že je to to, co „mě má v hrsti“ a já si to u sebe přiznám, ztrácí to vliv. Je dobré negativní emoci či okolnost si uvědomit, pojmenovat, přiznat si, „ano i tohle v sobě mám“, a přijmout.

Uvědomit si, jak jinak mohou konat a prožívat.

Něco v nás má zemřít. Nyní právě může proběhnout proces našeho vnitřního prožívání, co bylo potlačeno, odmítnuto, aby bylo osvobozeno. Zároveň se můžeme dotknout své vnitřní síly a uvědomění si své moci skrze vědomý prožitek. Naše vědomí a mysl, to hluboké a niterné uchopí a nějak zpracuje do svého vědomí. Co s tím uděláme, je v podstatně pouze na naší vůli. Můžeme být obětí, viníkem, soudcem, můžeme se poučit, můžeme udělat změnu, můžeme se vyléčit, můžeme být laskavým pochopením, soucítěním. Projeví se to, co jsme si již někde vytvořili, náš důsledek a naše vědomí sebe sama, naše inteligence se s tím nějak vyrovná. Reagujeme na to, co je již dané. Tedy utváříme postoj k tomuto procesu…. Takže nejdůležitější je naše reakce! Přítomný okamžik má největší sílu, v tom okamžiku vše můžeme osvobodit. Buďte bdělí, přítomní, otevření, důvěryhodní a optimističtí!

Kolem nás budou zviditelňovány těžkosti, tragédie a zkraty lidí, které, až „ztratí svou lidskou tvář“, zahltí emoce. Možná pro lidství nepochopitelné, ale vyhněme se soudům! Zkusme soucítit, že toho člověka zaplavila silná emoce, kterou neměl ve své moci ovládání. Naše skryté síly jsou pro lidskou mysl až „neuvěřitelné“, jak v dobrém, tak i zlém. Nelze proto soudit druhé.

Můžeme mít pocit zásadnosti a osudovosti těchto dnů. Proto v době zkoušky jen svým prožitkem soucitu a pochopení, jak k sobě, tak druhým, podporujeme pozitivní vývoj.

Je to stejné, jako když se má zahojit zanícená rána. Nejdříve musí ven na povrch hnis, aby mohlo dojít k vyčištění a následně k zahojení. A takto podobně může vypadat náš svět v době této zásadní konjunkce.

Mějte na paměti, že dochází jen k procesu zviditelnění „zanícení“, aby mohlo dojít k zahojení.

Jak staré přísloví říká „Nic se nejí tak horké. jak se uvaří.“

Úplněk, který nastává 10. 1. ve 20 :21 hodin, podporuje vynesení prožitků z hlubin, o kterých jsme neměli tušení. Skrze sny se budou uvolňovat strachy a obavy, které bychom v každodennosti neunesli. Děkujte za sny, protože jsou projevenou milostí. Znamená to, že postačí takovouto jemnou formou zvědomit to, co je hluboko ukryto. Silné prožívání. Proces může probíhat také i velmi jemným způsobem, že kolem mě se děje a já se skrze soucítění obohacuji přijímat ve smíření. Právě soucítění s okolnostmi druhých nám umožňuje učit se skrze druhé. Nemusíme tak vše zažívat přímo na sobě. Naše citlivost a vnímavost vůči druhým ukazuje na schopnost učit se příkladem. Stačí nám jemná forma, a přitom výsledek ponaučení může být stejný, jako by to člověk prožil sám na sobě. Je to otázkou vnímavosti. Tento zázrak se jmenuje: SOUCÍTĚNÍ.

Když dokážete soucítit s druhými, s každou svou negativní emocí, uvidíte, jak se vše najednou promění a především zjistíte, jak moc jste bohatí.

Jsem s vámi, s láskou Nel

Horoskop na období 4. 2. – 10. 2. 2019

Před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. 

Sedím u zapáleného krbu a dívám se na zasněženou zahradu čerstvě napadlého sněhu. Vše je tak čisté, bílé a beze stop, dokud někdo nevstoupí. Pak zůstanou stopy kroků toho, kdo vstoupil do sněhu.

I tak je to s námi. Občas vstupujeme do čisté energie, dostáváme čistý papír a záleží na nás, jaké stopy po nás zůstanou. Jaký příběh napíšeme na bílý papír, jakou hru rozehrajeme. Vodnářská energie se dá přirovnat čistému napadlému sněhu. Uran vládce Vodnáře je vyšší vědomí, univerzální zákony a pravda, které občas sestoupí na zem. Na zemi je to čistota, ryzost, potenciál. Je to nová energie, nápad, vize, sen, ideál. Když člověk vstoupí a chopí se této energie, tohoto potenciálu, rozehrává hru a záleží, jaký člověk se toho chopí. Podle toho se neutrální potenciál využije. Vědomější a čistý člověk plný ctností využije potenciál jinak než člověk, který je plně zanesený svými iluzemi, bolestmi, strachy a chtěním naplnit své osobní požadavky.

Kdybychom žili tak, že se vše viditelně projeví jako stopy v čerstvě napadaném sněhu, tak by každá myšlenka, pocit a čin byly viditelnými, tak zřetelně viditelnými. Chovali bychom se jinak? A věřte, že se to děje. V našem svědomí. A čím více čisté svědomí máte, tím méně vám dovolí dělat a prožívat v zaneseném vibračním poli.

Čeká nás důležité období, můžeme říci osudové období, které ovlivní naši budoucnost. Pamatujte na čerstvě napadlý sníh a vaše rozhodnutí, činy, pocity, které se otisknou a zůstanou viditelné, než jednou zase vše dostanete do neutrality.

Merkur v konjunkci s Černou lunou ve Vodnáři 2. – 6. 2. a následně Slunce v konjunkci s Černou lunou ve Vodnáři 5. – 13. 2., která je v harmonickém aspektu na Jupitera. A konjunkce Marse a Urana v Beranu 4. – 15. 2. a další aspekty ukazují na významnost této doby. Je to doba plná osudových „náhod“, příležitostí, rozhodnutí a změn, které nám vstoupí do života.

Vezmeme to postupně: Merkur s Černou lunou ovlivňuje mysl, sílu myšlenky a slov. Snadno spadneme do negativních myšlenek, pesimismu a hledání problémů i tam, kde nejsou. Velmi důležitá je tady objektivnost a nadhled. Pozor na vypočítavost, lži, podvody a vztahovačnost. Pozor na určitou jedovatost slov. Merkur je následně harmonicky spojen s Marsem a Uranem, což by mělo pomoci k překonání nástrah, „poťouchlostí“, nezdarů, kdy člověk může přestat věřit sobě, své šikovnosti. 

Slunce s Černou lunou ovlivní vnímání sebe sama, já. Uvědomění, kdo jsem. Černá luna je strážkyně karmy, jejího naplnění a vyrovnání. Vždy proto zviditelní, co ponižujeme – odmítáme – čeho se nevážíme a co povyšujeme, přeceňujeme a nadřazujeme. Dotkneme se svých citlivých míst, svého ega, své pravdy, ideí a své budoucnosti. Vodnář je o originalitě, individualismu, ale zároveň symbolizuje i skupinu – bratrství, podřídit se vyšším zájmům a pracovat pro blaho všech, myslet na blaho skupiny, překročit své osobní zájmy.

Ano, v tento čas je důležité překročit své osobní zájmy, které jsou spojeny s nižší rovinou, sobectvím.

Objeví se karmický vítr – události, kteří rozvíří někdy absurdní situace a okolnosti, aby mohla být naplněna karma. Vyrovnání. Někde zaplatíme a někde získáme, vše je spravedlivé. Vliv je oběma směry. Zákon spravedlnosti se projeví. Jak můžeme vystoupit ze zákonu karmy, která působí jen v určitém stavu bytí? Vysvobození je Milost, soucítění a odpuštění. Ať se děje cokoliv, je potřeba se dostat k pocitu soucítění (k sobě, k druhým). Tím vytváříme jinou reakci na situaci než dříve. Naše reakce vytváří buď harmonii nebo neharmonii. A pokud neharmonii, tak nám to nedá pokoj, dokud vše nenavrátíme do harmonie. V čem je naše síla? Je v naší reakci, teď a tady. Jsme tvůrci dalších okolností svého života.

V této době je možné projít bodem zlomu, projít branou do „jiného světa“ svého života.

Přichází k nám čistá esence, nová událost, kterou zažíváme poprvé a máme možnost ji hned uchopit správně, harmonicky, bez zatížení soudu – povýšení či ponížení.

Právě to, že nyní zareagujete jinak, je nová zkušenost – poznání – schopnost, kterou aplikujete do svého já.

Co když jde o to, abyste si uvědomili a uznali, že jste dítě Světla, božství, lásky. Tím necháte do sebe vstoupit pouze pocity a myšlenky, které jsou spojeny jen s láskou, světlem, božstvím a vaše konání je tím ovlivněno.

Slunce je v harmonii na Jupitera (do 17. 2.) – planetu štěstí, hojnosti a vývoje. Vnímám velké požehnání v této osudové době, kdy mohou být sbírány pozitivní důsledky. Přichází štěstěna, aby zasáhla a ovlivnila situaci. Důvěra, že váš život je požehnán, přitahuje silnější působení štěstěny.

Mars v konjunkci s Uranem v Beranu je silná elektrizující energie, energie rychlosti, odvážnosti. Opatrně na zbrklost a nečekané reakce. Okolnosti jsou velmi rychlé, každým okamžikem se vše mění, je vytvářen chaos a zmatek. Stres se zvyšuje díky rychlosti změn. Roste napětí, podrážděnost a neklid. Objeví se nespavost a přetížení nervové soustavy. Je větší sklon k nehodám, úrazům a opatrně na ostré předměty. Na cestách se objeví více nehod, které budou převážně z nepozornosti a nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Technické potíže se projeví přes poruchy, výpadky a spálení.

Na druhé straně to vede k tomu, aby se řešily pouze podstatné věci. Nezabývat se zbytečnostmi a neprodlužovat vše svou nerozhodností. Jasnost, rychlost, síla, odvaha a přímost, jsou dary této konstelace. Rychle se můžete vypořádat s minulostí, s tím, co dlouho nešlo vyřešit, co jste nedokázali změnit. Teď je to jak blesk z čistého nebe a vše je jinak. Jde to jinak.

Prochází se branou osvobození, jak v sobě, tak k druhým i ke svému Matrixu – příběhu.

Novoluní, které nastává 4. 2. ve 22: 04 hodin na sabiánském symbolu: „Velký businessman za svým stole“. Klíčová myšlenka: Schopnost organizovat nejrůznější aspekty projektu zahrnujícího a ovlivňujícího velké množství lidí.

Novoluním začíná cyklus, kdy je důležité překročit své malé já, své mentální vzorce pochybností a strachu. Je ve vás něco většího a schopnějšího, co lze rozvinout. Věřte a milujte, myslete na to, že jsme jedním. Služba, ať je vše pro dobro všech zúčastněných. Myslete na zájem celku, rodiny, přátel, pracovního kolektivu, povyšte to nad své osobní zájmy.

Přeji Vám týden požehnaný láskou a milostí. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým. Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 17. 12. 2018 – 2. 1. 2019


Čas plný příslibů

Nastávají dny, kdy je každoročně hektické období a nyní se to v horoskopu zviditelňuje skrze aspekt Slunce v dynamickém aspektu na Marse. Může to vést k fyzické vyčerpanosti, k plýtvání energie, ke ztrátám a snadným výbuchům vzteku či lítosti. Tento aspekt skončí 27. 12. Máme zde ale další a velmi podporující aspekty, které pomalu budou přicházet.

Jupiter v konjunkci s Merkurem (do 27. 12.) přináší optimistickou mysl,bujné myšlenky a fantazii. Můžeme jasně a zřetelně vidět, o co jde. Vidět své vlastní postoje a chování jako na projekčním plátně. Dokážeme si z toho udělat legraci a zasmát se sami sobě. Někdy budete vtipné situace přitahovat jako magnet. Některé situace budou jak z filmu s bláznivou komedií. Buďte opatrní na pohlcení myšlenek, a především na domněnky a očekávání.Nyní je mysl tak rozpínavá, že nezná meze, vidí jen nekonečné možnosti. Ve své mysli můžete prožít cokoliv, jak pozitivní,tak negativní, a vůbec to nemusí být spojené s realitou.Uvědomujte si proto možnosti mysli, ale také buďte bdělí,abyste svým myšlenkám příliš nepodléhali, i když realita je úplně jiná.

Slunce v harmonickém aspektu na Urana 15. – 26. 12. podporuje nové podněty, rozhodnutí, nové možnosti a změny. Člověk snadno dospěje k rozhodnutí, co chce a co ne. Je to doba nové inspirace, otevřenosti a pravdivosti. Tento aspekt působí při zimním slunovratu, který nastává 21. 12. po 23. hodině. Síla slunovratu je tak posílena Uranem a může dojít k průlomu.

Následující den 22. 12. nastane v 18 hodin 48 minut úplněk. Harmonické aspekty Venuše na Saturna (do 26. 12.) a následně na Neptuna (do 28. 12.)a Pluta (19. 12. – 4. 1), přináší téma lásky, vztahů,naplněnosti a harmonie. Venuše vytváří kvadraturu s Černou lunou (20. – 27. 12.) a objeví se témata odmítnutí, žárlivosti,uvědomění – již nemiluji. Během těchto dní se ukáží vztahy v pravém světle. Ukáže se, kam vás touha táhne a kde se cítíte nenaplnění. Venuše začne vytvářet 26. 12. harmonický aspekt s Marsem. Nastává harmonie a plné projevení tvořivého aspektu mužského a ženského principu.

Dalšími aspekty jsou Uran na karmické body a léčivá konjunkce Marse s Chironem v Rybách. Vše z ega se má rozpustit a navrátit do oceánu jednoty, aby mohl začít nový počátek, kdy 1. 1. Mars – vůle, rozhodnost a ego vstoupí do nového cyklu.

Slunce v konjunkci se Saturnem a v harmonickém aspektu na Neptuna podporuje, abychom stáli pevně nohama na zemi a hlavou byli spojeni s nebem.

Podle aspektů je vidět, že tento čas je velmi plodný a do Štědrého dne nás potká spousta událostí. Aspekty jsou převážně harmonické a vedou k posunutí vpřed. Během Vánoc máme dostatek času na sebe, své blízké a na přemýšlení o své budoucnosti. V tomto roce, na konci starého a počátku nového roku, jde více než minulé Silvestry především o uzavření jedné etapy, ukončení a naplnění. Rozhodnutí nového.

Nebudu tady popisovat, co byste mohli cítit a vnímat, abych vám nevkládala do vaší mysli, co by mělo přijít. Mysl je nyní velmi vnímavá k fantaziím a představám, co by se vše mohlo stát. Buďte proto stále v přítomném okamžiku, teď a tady. Prožívejte přítomnost v plné pozornosti, protože tam leží vaše největší síla.

Užívejte si čas se svými blízkými a buďte vděční za vše, co máte.

Děkuji Vám za vaši přízeň a důvěru.

Přeji Vám požehnaný rok 2019, ať vaše mysl je naplněna optimismem, ať vaše srdce je plné lásky a vaše vůle je pevná.

S láskou Petra Nel

P. S.: Mé nové články naleznete také v časopise, který nyní vychází: Ve hvězdách – Co nám přináší rok 2019, v časopise Rituals velký rozhovor – Dotknout se duše a na Slovensku naleznete článek v časopise Vitalita.