Odmítnutí nebo smíření?

V tomto týdnu nastává zásadní novoluní v Raku, které je spojeno s nejsilnějším působením aspektu konjunkce Černé luny a Slunce. Vrcholí energie z minulého týdne, kdy dojde k určitému zlomu, rozřešení, změně a uvolnění. Energii novoluní, které nastává v trojkonjunkci Luny, Slunce a Černé luny v Raku, můžeme přirovnat k setkání Evy, Adama a Lilith (první ženy Adama). Lilith byla stvořena stejně jako Adam z hvězdného prachu. Eva byla stvořena z Adama. Proto Adam a Lilith jsou si rovni a odmítnutí Adama od Lilith bylo pro něho tak bolestné. Dotkneme se pocitu odmítnutí, prázdnoty, nicoty, samoty, klidu, všehomíra. Záleží nakolik máme v sobě silnou víru, protože ta je v té chvíli zásadní, aby prožitek nebyl děsivý a destruktivní. Jestliže jsme propojeni s vírou a přesahem hmotného světa, může se tento prožitek stát mystickým, kdy si můžeme zažít absolutní klid, nalézt prožitek všehomíra. Dokážete si představit, že vše se dostane do harmonie, přestanou existovat protipóly, existuje jen jednota? Cítíte a prožíváte harmonii v sobě, kdy nic nekmitá, myšlenka neexistuje, existuje jen klid, ticho a harmonie. Což může být pro ego a mysl děsivé, ale pro duši je to rozpomenutí na prvopočátek Stvoření své duše. Když máme víru, dokážeme se otevřít jemnohmotnému světu, kdy naše důvěra v život přijímá i nevysvětlitelné prožitky. Člověk, který věří jen tomu, co vidí, je ale vyděšen z neuchopitelných prožitků a vjemů. Proto tato doba můžete být pro někoho velkým mystickým prožitkem a pro druhé bolestným a děsivým obdobím. Záleží, z jaké roviny žijeme. Jestli ze srdce nebo mysli.

Do novoluní můžeme mít pocit, že se v nás něco ztrácí, odchází. Stejně jako Luna, která ubývá, až se úplně „ztratí“, aby se mohla znova zrodit. Procházíme odevzdáním, rozpuštěním a novoluním znovuzrozením v novém prožitku sebe sama a vztahu k druhým. Otevírají se nám nové roviny vědomí, do kterých můžeme vstoupit, a to nás promění.

Slunce konjunkce Černá luna v Raku 24. 6. – 5. 7.

Vstupem Slunce do Raka došlo 24. 6. k setkání s Černou lunou. Od letního slunovratu můžeme vnímat zvýšenou citlivost, která se stupňuje každým dnem k přesné konjunkci. Každý z nás má v sobě zranění z prvotního oddělení, prožitou osamělost z vydělení z božské blaženosti a následně oddělení z lůna matky. Někdo je k tomu citlivější, někdo méně. Přesto to v sobě máme a tato doba nám zviditelní, jak moc je naše bolest z oddělení silná. Toužíme po sjednocení, velké lásce, blízkosti s druhým, aby naše nitro bylo naplněno a my se navrátili do pocitu jednoty a sjednocení, které přináší přijetí. Intimita – závislost na druhém nebo odmítání druhého, jsou dvě mince jedné bolesti z oddělení. Zviditelní se nám toto vše přes vztahy v rodině. Všichni jsme v této době hodně emočně citliví a můžeme reagovat na okolnosti až přecitlivěle, což může přinést potíže ve vztazích. Máme zvýšenou potřebu naplnění svých potřeb nebo popření svých potřeb. Buď budeme mít pocit, že se nám nedostává nebo si zakážeme něco potřebovat a uzavřeme se. V této době je důležitá laskavost, soucit, starostlivost, péče a láska. Nejcitlivější jsou nyní děti a naše vnitřní dítě. Také vztah k naší mamince a projevy lásky k nám. Jaký je vztah k našemu vnitřnímu dítěti? Jaký je vztah k naší mamince?

Slunce kvadratura Jupiter 20. 6. – 8. 7.

Tato kvadratura je symbolem nespokojenosti a nenaplněnosti. Přeceňování, zveličování, chtění dostat víc, hledání větší spokojenosti a většího štěstí, nás vede k větší prázdnotě a marnosti. Nedaří se v oblasti smluv, jednání s úřady, právníky a soudy. V pozemském světě se nám zviditelňuje spravedlnost a zákon. I v nás se může objevovat pocit nespravedlnosti, protože nejsme dostatečně ocenění, chválení či šťastní. Objevuje se pocit, že by to mělo být lepší, než je to teď. Důvěřujme vesmíru, že v tomto okamžiku je vše, jak má být, je vše v pořádku a máme vše, v co dané chvíli potřebujeme. Všimněme si, co vše máme, co vše jsme již zvládli. Poděkujme za samozřejmosti ve svém životě. Když ve vás nastane pocit nespokojenosti, usmějte se na něj a poděkujte mu. „Děkuji, že mi připomínáš, že si mám uvědomit, co vše mám, a tak často na to zapomínám.“ Naše pozornost je stále upoutána na to, co ještě musíme zvládnout, udělat a mít.

Novoluní nastává 29. 6.  v 4:52 hodin

Sabiánský symbol: Na zemi leží holub, nad ním se komíhá had a chystá se k útoku.

Klíčová myšlenka: Stupeň opuštění sebe sama.

Slunce, Luna a Černá luna v konjunkci v Raku, v kvadratuře na Jupitera, ukazují na silně emocionální novoluní, které bychom mohli nazvat, osudově určující ve vztahu sami k sobě. Jak můžeme přepsat svůj pocit vůči svým rodičům, svému dětství a své existenci? Do dalšího novoluní nás bude provázet téma karmy s rodiči a traumatické zážitky z dětství, které mohou být vyléčeny. Jestliže jsme někde ustrnuli v dětství či dětských reakcích, tak v této době můžeme tyto věci vyléčit a dospět. Jestliže máme někde sami emoční „dluh“ vůči svým dětem, budeme postaveni do situace, abychom to uznali a udělali nápravu. Bude se řešit rodová karma a karma národů. Jestliže máme tyto věci v harmonii, získáme podporu, pocit bezpečí a ocenění. Přijdou plody naší práce v emoční rovině. Dojdeme k završení a projevení pozitivních plodů naší karmy. Dostáváme se k plnosti bytí a spokojeného života tím, že jsme přijali sami sebe, život, druhé. Přijali jsme život takový, jaký je skrze prožitek smíření.

Merkur trigon Selena, Saturn 26. 6. – 6. 7.

Naše mysl je příznivě ovlivněna praktičností, spolehlivostí a moudrostí. Dokážeme vidět souvislosti a díky tomu pochopit více do hloubky. Budou nás napadat uvědomění a pochopení k situacím a skutečnostem, kterým jsme nerozuměli. Naši mysl můžeme v této době zužitkovat pro přehodnocení starý záležitostí, a tím udělat korekci našich povinností a plánů. Potřebujeme vše dokončit, a proto nyní snadněji doděláme resty, uklidíme si v sobě a kolem sebe. Vyházíme vše nepotřebné a ponecháme si méně věci, které jsou nyní aktuální. Proto se nám v této době bude dobře dělat pořádek doma a lépe vše zorganizujeme. V harmonii je také Selena, což ukazujete na sbírání pozitivní karmy v našich uvědoměních. Nastal čas, kdy byl sebrán dostatek zkušeností, aby mohlo dojít k zásadní změně svého postoje a v opakování stejných situací. Došlo k naplnění zkušenostmi a skrze nové uvědomění člověka k osvobození od starého zatížení a nezdarů. Už není potřeba to dál žít! Projeví se požehnání dobré karma, přichází karmická ODMĚNA.  Nejdříve se projeví ve vaší mysli, postojích a egu, což má zásadní dopad na realitu vašeho života. Tam postupně uvidíte proměny. Buďte otevření a přijímejte! Je to o schopnosti přijímání.

Mars kvadratura Pluto 21. 6. – 13. 7.

Naše vůle se dostává do rozporu s naším vnitřním soudcem, superegem, který chce mít vše pod kontrolou. Může se objevit velká kritičnost k sobě a druhým, která vede k destrukci a oslabení sebe sama. Někdy budeme mít pocit, že s námi naše ego cloumá a my s tím nemůžeme nic udělat. Jsme obětí a zároveň viníkem. Zloba a hněv se někdy projeví takovou silou, až nás to může zaskočit. Ego chce mít vše podle sebe. JÁ CHCI!  Jestliže se objeví tyto pocity, řekněte si: „Vidím tě a síla mého ducha ve mně promlouvá.“

Venuše sextil Jupiter 23. 6. – 7. 7.

Jupiter harmonickým aspektem dodává větší hloubku, bohatost a příznivé podmínky k navazování vztahů. Pocitově se dostáváme k naplněnosti a spokojenosti, dokážeme si dopřát sladkosti života.

Schopnost přijímat sladkosti života a štěstí. Umíme to?

Merkur sextil Jupiter do 13. 7.

Merkur v Blížencích je ve svém znamení a Jupiter v Beranu symbolizuje seberozvoj a projevení se, proto tento sextil podporuje moudrost osobnosti, sebevzdělání. Máme otevřenou mysl, toužíme poznat nové, hlubší smysl sebe a života. Nalézáme obohacení ve sdílení a novém pohledu. Naše mysl je otevřená k jinému úhlu pohledu a snadno se nám dělá změna. V naší mysli je optimismus, dokážeme nalézat to lepší a obohacující pro nás.

V kombinaci aspektu na Merkura, Saturna a Seleny, snad není lepší doby ke změně svých programů, které nás ovládají. Jsou to podmínky k osvobození, zažití si harmonie, optimismu a moudrosti mysli. Je to skvělá příležitost, aby v našem programu došlo v jeho nastavení k „vylepšení“ programu.

Uran v Býku konjunkce Vzestupný uzel 18. 6. – 5. 10.

Toto je nejsilnější působení této konjunkce, otevírá se brána pro osvobození ve hmotě. Změna ve hmotě, rozpad hmoty, aby bylo možné se osvobodit a projít změnou, která přinese nové podmínky, možnosti. Skrze osvobození nalezneme novou možnost, nový postoj, který nám umožňuje měnit realitu. Jsme vedeni k nové cestě. Nedá nám to pokoj, dokud nenalezneme novou cestu a začneme se chovat jinak. Brána je otevřená a je na každém, kdy do ní vstoupí. Ze svobodné vůle nebo pod tlakem okolností. K dispozici jsou nové formy, máme se otevřít, přestat lpět na tom, co bylo a jít kupředu do nové reality, kterou skrze svůj nový prožitek tvoříme. Do října máme velkou podporu vesmíru, abychom se vydali novou pravdivější cestou a prošla změna ve hmotě, a to i v ekonomice.

Moji milí, emočně jsme rozbouřeni, protože procházíme emocemi, které jsme potlačili či popřeli a nyní se vše dere na povrch. Prožij, poděkuj a nech to být. Naše mysl – vědomí je nám velkou podporou harmonickými aspekty, které ukazují, že dochází k tomu, aby uvolněné emoce byly správně „zpracovány“ a skrze uvědomění bylo proměněno základní nastavení vztahu k sobě, a tím k životu.

Vždy se obracejte k víře a ukotvování pocitu v sobě: „Jsem v bezpečí. V každém okamžiku je o mne postaráno.“

Ať k vám proudí Láska Božské Matky, která je s námi stále propojena.

S láskou Petra Nel       

Pravidelné horoskopy, měsíční náhledy, videa a další naleznete: https://astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

Astrologický kurz pro začátečníky:

Astrologický kurz pro začátečníky

Horoskop lze zdarma kopírovat jestliže obsahuje: autor článku Petra Nel Smolová www.astrologiepetranel.cz