Horoskop na období 22. 2. – 28. 2. 2021

Z Lásky stvořeno

Slunce přestoupilo do znamení Ryb, a tím se zmírnila silná koncentrace planet Vodnářské energie. Do Ryb přestoupí 25. 2. také Venuše a bude Slunce doprovázet. Energie se nám tak v tomto týdnu pomalu přesouvá do znamení Ryb, která je v harmonii s obsazením znamení Býka a Kozoroha. Nastává více harmonie, plynutí a rozpouštění starých forem. Sluncem v Rybách nám nastala doba možnosti rozpuštění. Jestliže v sobě dokážeme přijmout věci takové, jaké jsou, přestaneme na ně emočně reagovat a mohou se rozpustit, protože již nejsou potřeba. 

Úplněk přinese milé překvapení a oživení. Stálé působení Slunce v Rybách v harmonii Uran v Býku ukazuje na příznivé nové možnosti. Přesto je naše mysl tak silná, že si dokáže přitahovat situace, o kterých jen přemýšlíme. Měli bychom být bdělí vůči svým myšlenkám a dávat si pozor na svá slova. Konjunkce Slunce a Venuše, která působí až do dubna, ukazuje, že k nám přichází pomoc, abychom mohli v sobě prožít lásku a smíření.

Slunce v Rybách harmonie Uran v Býku 18. 2. – 6. 3.

Příznivá energie změny, posunu vpřed a pomoci vyšší moci, aby bylo změněno. Situace se začíná obracet a jsou vidět nové podněty a možnosti. Zásadní posun vpřed.

Tento aspekt symbolizuje pohyb vpřed, vývoj a příznivé změny. Otevírají se nové možnosti. Zvýrazňuje se intuice a vize. Z pohledu kolektivního vědomí je zde vidět změna a otevření se většímu propojení s vyšší moudrostí, která může více zasáhnout do reality člověka, aby byla nastavena proměna.

Venuše vstupuje do znamení Ryb 25. 2. – 21. 3.

Venuše v Rybách symbolizuje, že naše emoce jsou silně intenzivní a hluboké. City a vztahy prožíváme pouze srdcem bez známky „rozumu a logiky“. Zasněná a romantická láska. To také přináší sklon k iluzím a růžovým brýlím, které mohou být příčinou zklamání. Ve vztazích se projevují nevyřčené emoce, a tím se mohou objevit nejasnosti. Je potřeba zůstat v bdělosti, aby se energie Venuše v Rybách mohla projevit s požehnáním vyšších světů. Požehnaná láska, kdy láska hory přenáší a každé nedorozumění a těžkosti láska rozpustí. Odpuštění, soucit, laskavost, to vše je obsahem Venuše v Rybách.

Venuše bude doprovázet Slunce až do dubna, kdy mu bude stále „dělat společnost“, aby se v našem vědomí dostatečně láska prožila a „usadila“.

Slunce konjunkce Venuše v Rybách 25. 2. – 21. 3.

Konjunkce Slunce a Venuše symbolizuje vědomí sebe sama, které je spojeno s láskou, harmonií, soucitem, krásou a radostí. To nás povede k větší vnímavosti na neharmonické věci kolem sebe, které budeme mít potřebu zkrášlit – zharmonizovat. Proto se můžeme více zabývat naším domovem a změnami v něm, svým zevnějškem a vztahy, které potřebujeme uvést více do harmonie. Člověk se stává více citlivější, ohleduplnější, romantičtější a přístupnější k projevování svých citů. Více nás budou dojímat hezké věci. Tato konjunkce v Rybách je nám nápomocná, abychom se dokázali s láskou dívat na přítomnost, s láskou přistupovat k sobě a k druhým. Pro nezadané se také může zviditelnit touha po lásce a vytvoření vztahu. Tato doba lásce a vztahům přeje. Stávající vztahy se více oživí, protože se do nich navrátí více romantiky.

Příliv lásky a pomoci je viditelnější a zřetelnější. Vždyť vše je stvořeno z Lásky a v době konjunkce je naše vědomí k tomu více otevřeno, abychom pocítili lásku, která k nám přichází.

Jupiter konjunkce Merkur kvadratura Černá luna do 5. 3.

Naše mysl je velmi aktivní a máme tendenci zveličovat své myšlenky až do absurdit. Kvadratura Černé luny ukazuje, že můžeme ve všem hledat problém, vidět jen negativní polaritu. Jsme velmi citliví na slova druhých a máme sklon být vztahovační. Zároveň bychom měli být bdělí na svá slova, protože můžeme být ve svém vyjádření kritičtí a necitliví, pokud zůstaneme pouze pod vlivem mysli.

Úplněk, který nastává 27. 2. v 9:17 hodin, zviditelní téma novoluní – jak jsme na tom se svými vášněmi, jak jsme bohatí díky svým zkušenostem a jak je umíme zužitkovat.

Při úplňku Luna v Panně vytváří harmonický aspekt s Uranem, což ukazuje na možnost zužitkování síly uvědomění, nového poznání. Něco důležitého se v nás rozpustí.

Pluto v Kozorohu harmonie Mars v Býku 11. 2. – 7. 3.

Toto je aspekt vnitřní síly, sily vůle a projevení síly Ducha. Fyzické tělo dostává příliv energie a probuzení odolnosti, pevné důvěry ve svou schopnost regenerace těla. Mocného prožitku dotknutí se své niterné síly Ducha v sobě. Přesvědčení, že jsme tak silní a odolní, že jsme schopni projít čímkoliv, aniž by se to dotklo těla. Toto je o hlubokém přesvědčení. Je to stejné, jako když víte, že máte projít nebezpečnou krajinou a vy cítíte, věříte, že krajinou projdete, nic se vám nestane, protože cítíte sílu svého Ducha. „Vím, že projdu a zvítězím.“

Tento aspekt je v největší síle 21. – 28. 2.

Připojte se na meditaci 22. 2. 2021 ve 20 hodin, https://youtu.be/9c0WNAAAPzA.

Přeji Vám láskou požehnaný týden. S láskou Nel

 

Horoskop na období 15. 2. – 21. 2. 2021

Pravda a lež

Máme poslední dny, kdy prochází Slunce znamením Vodnáře. Dokončuje se zviditelnění téma svobody, pravdy a změny. Tento týden je pod vlivem Merkura a kvadratury Černé luny, která vypovídá o manipulaci s informacemi. Mysl je ovlivněna potřebou obelstít druhé, udělat to, co chce já, ego. Objevují se informace, které jsou překroucené. Zásadní rozhodnutí politiků jsou jasnou ukázkou, jak lze něco obejít, překroutit a prezentovat informace tak, jak je to „výhodné.“ Je to ukázka nerespektování pravidel a formy. Toto spustí zásadní a osudové záležitosti v politice a následného rozpadu vlády. Stejně tak pro nás, je to symbolika toho, kde v sobě překrucujeme a přetváříme si „pravidla“ podle své potřeby, výhodnosti. Jak si dokážeme omluvit jakýkoliv prohřešek. Merkur je retrográdní, což ukazuje, že se zviditelňuje to, co se dělo vždy, ale doposud utajeně. Nyní se zhmotňují jasně a viditelně situace, které se tajily. Informace, které nás obklopují, mohou vzbuzovat marnost, zbytečnost a pesimismus, že stejně nic nemá cenu, když druzí si dělají pouze to, co chtějí.

Objevme a udržme si v sobě důvěru, že vše, co nyní probíhá, je důležitou součástí toho, aby se mohlo dojít k pozitivnímu obratu, pro dobro celku. Konjunkce Merkura a Jupitera nafukuje a zviditelňuje absurditu celé situace. Právě zveličení situace vede k tomu, že ji dokážeme konečně uvidět. Jestliže jsme zvyklí v něčem u sebe popírat pravdu a jít cestou vypočítavosti, tak tato skutečnost se projeví zveličením situace, abychom to uviděli a mohli se skrze uvědomění od toho osvobodit.

Černá luna kvadratura Jupiter do 3. 3.

Vyrovnávání karmy v právu, spravedlnosti, pravdy, smluv a víry. Tato kvadratura zviditelňuje, kde se nejedná dle práva a spravedlnosti. Víra a nevíra, zpochybnění všeho. Čemu člověk může věřit?

Tento aspekt veškeré situace zveličuje, aby bylo uviděno a pochopeno. Opatrně na plýtvání a chtění stále víc a víc, kterým bychom chtěli uvnitř nás zaplnit pocit prázdnoty.

Merkur konjunkce Saturn 15. 2. – 3. 3.

Retrográdní Merkur se navrací do konjunkce se Saturnem, což je o navrácení se ke strachu a pesimismu. Máme v sobě přehodnotit svou vlastní zodpovědnost, pravidla a řád. Myšlenky lidí jsou více ovlivněny pesimismem a trudomyslností.

Vede nás to také k tomu, abychom ve svém životě něco dokončili, uzavřeli a poté mohli jít volněji do budoucnosti. Tento týden je to nejaktuálnější téma – dokončení. Retrogradita končí 20. 2., a tím se Merkur – mysl začne pomalu projevovat konstruktivně a začneme nalézat nové možnosti. Snadněji se začne komunikovat a jednat.

Pluto v Kozorohu harmonie Mars v Býku 11. 2. – 7. 3.

Toto je aspekt vnitřní síly, sily vůle a projevení síly Ducha. Fyzické tělo dostává příliv energie a probuzení odolnosti, pevné důvěry ve svou schopnost regenerace těla. Mocného prožitku dotknutí se své niterné síly Ducha v sobě. Přesvědčení, že jsme tak silní a odolní, že jsme schopni projít čímkoliv, aniž by se to dotklo těla. Toto je o hlubokém přesvědčení.

Je to stejné, jako když víte, že máte projít nebezpečnou krajinou a vy cítíte, věříte, že krajinou projdete, nic se vám nestane, protože cítíte sílu svého Ducha. „Vím, že projdu a zvítězím.“

Zde jako lidstvo máme ohromnou možnost změnit okolnosti, jestliže se správně chopíme své síly Ducha. Pak se vše obrátí a začne se „samo“ řešit. Je to, jako když se dostaneme na dno, od kterého se odrazíme a začneme stoupat vzhůru.

Slunce vstupuje do Ryb 18. 2. v 11:44 hodin

Ryby – poslední znamení zvěrokruhu, kdy dochází k rozpuštění formy. Slunce v Rybách je přijetí, smíření a odevzdání se. Zvyšuje se naše vnímavost a citlivost. Zároveň se snadněji smiřujeme a odevzdáváme vyšší moci, plynutí života.

Venuše kvadratura Mars do 26. 2.

Dynamický aspekt ukazuje na rozpor mezi ženským a mužským principem, což může přinést nedorozumění mezi mužem a ženou, vzájemnou nespokojenost. Zviditelní se rozdílné názory ve vztazích. Mužský princip je pragmatický, ženský princip je idealistický a nyní je v rozporu s praktičností. Nelze realizovat nápady a ideje ženského principu.  Rozpor a nepochopení ukazuje na problém v tvoření.

Slunce v Rybách harmonie Uran v Býku 18. 2. – 6. 3.

Příznivá energie změny, posunu vpřed a pomoci vyšší moci, aby bylo změněno. Situace se začíná obracet a jsou vidět nové podněty a možnosti. Zásadní posun vpřed.

Tento aspekt symbolizuje pohyb vpřed, vývoj a příznivé změny. Otevírají se nové možnosti. Zvýrazňuje se intuice a vize. Z pohledu kolektivního vědomí je zde vidět změna a otevření se většímu propojení s vyšší moudrostí, která může více zasáhnout do reality člověka, aby byla nastavena proměna.

Aspekty Marse s Plutem a Neptunem ukazují na sílu božského vědomí, kdy nezůstane kámen na kameni. Matrix a lidská vypočítavost bude rozmělněna.

Důvěřujme a udržujme své napojení se Světlem, Láskou, Božským vědomí. Tím vytvoříme propojení, kdy skrze toto napojení nám může být pomoženo.

Přeji týden plný důvěry, lásky a víry. S láskou Nel

 

Horoskop na období 8. 2. – 14. 2. 2021

Třetí cesta

V tomto týdnu je velmi zásadní novoluní 11. 2. Jak popisuji, proces tohoto novoluní již běží od 10. 2. a potrvá do 12. 2., kde je silná trojkonjunkce retrográdního Merkura, Venuše, Jupitera, a to vše v dynamickém aspektu na Černou lunu. Zlomové období událostí. Jak jsem již zmiňovala, nyní dochází k rozpadu Matrixové formy, jak manipulovat s masou. Tato forma se roztříštila, jako když nám spadne na zem zrcadlo. Vystávají na povrch skutečnosti, pravdy, které se ze síly Ducha pro člověka „MUSÍ“ zviditelnit. Ono se to děje a člověk má být bdělý, aby to mohl jasně vidět. Má možnost se v sobě dostat do vyšších rovin vědomí a přenastavit či proměnit svůj program vnímání, když se nenechá strhnout obavami a strachy, že to není možné, reálné a uskutečnitelné.

Slunce konjunkce Merkur, kvadratura Mars 3. – 11. 2.

Zde je potřeba být opatrní na příliš velké podléhání vypočítavosti mysli, hádavosti a přesvědčování. Vzhledem k tomu, že Merkur je retrográdní, navrací se nám nějaká stará situace z minulosti, kterou potřebujeme dořešit a udělat to jinak.

V pondělí nastává přesná konjunkce, kdy si to můžeme představit jako dva objekty, které jdou z opačných stran a potkají se, aby si něco předaly. Šly opačnou cestou, což je způsobeno retrograditou Merkura. Matrixové nastavení neboli program je osvětlen a prozářen Světlem, což nám pomůže si něco uvědomit, od něčeho se osvobodit a rozhodnout se, že již to tak dál nemusíme žít. Ztrácí to nad námi sílu. To se děje jak v individuální rovině, tak i společenské. Nejdříve se to děje v mentální rovině, než se to projeví v rovině hmotné, kde by se mělo následně projevit. Podle síly uvědomění, pochopení a rozhodnutí se projeví změna v realitě.

Venuše konjunkce Jupiter 7. – 17. 2.

Venuše se pomalu odpoutává od omezení a vážnosti Saturna a dostává se do přesnějšího aspektu z Jupiterem, což přináší naopak od přechozího aspektu rozvoj a expanzi citů.

Tato konjunkce je příznivá pro vztahy a plné projevení štěstěny se projeví, když přestane působit dynamický aspekt od Černé luny.

Venuše kvadratura Černá luna 8. – 14. 2., opatrně na nepřiměřené požadavky, chtít více než je možné. Člověk zde snadno spadne do nenasytnosti v citech, nereálných očekávání a představ.

Jsme velmi citliví na odmítnutí, které je ale odrazem našeho vlastního odmítnutí sebe sama, nakolik jsme v sobě přesvědčení, že jsme lásky hodní. Zároveň naše prožívání je velmi intenzivní. Sbíráme zde plody schopnosti milovat, své lásky v sobě a jestliže máme v sobě harmonii, můžeme zažívat i přes dynamický aspekt příjemné období v lásce. Právě Jupiter dává expanzi a vývoj v oblast vztahů a projevených citů.

Trojkonjunkce Venuše, Jupitera a Merkura, který se přidává 10. 2.

Ukazuje, že se propojuje srdce a mysl, a naopak mysl se srdcem. Buď srdce je více ovlivněno rozumem nebo mysl je více ovlivněna city – láskou. Bude působit to, co je potřeba pro vývoj člověka. Na tuto konjunkci působí Černá luna, a to značí osudovost a zásadnost pro člověka. Vyrovnává se karma, sklízíme nebo ještě platíme.

Novoluní nastává ve Vodnáři 11. 2. ve 20:05 hodin na sabánském symbolu:

ČLOVĚK, KTERÝ PŘEKONAL SVÉ VÁŠNĚ, UČÍ HLUBOKÉ MOUDROSTI VE SMYSLU SVÉ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI.

Klíčová myšlenka: Konstruktivní užití nelehkých zážitků z minula jako příkladů pro ty, kdo stále ještě bojují se svými vášněmi.

Jakákoliv zkušenost může posloužit k duchovnímu účelu.

Jestliže jsme učinili krok ve svém vývoji, jsme zodpovědní za ty, kdo se ho teprve chystají udělat. To je pravý smysl výchovy. Klíčovým slovem je: SDĚLITELNOST.

Luna vstupuje do Vodnáře 10. 2. po druhé hodině v noci a zesílí Vodnářskou energii, kde zintenzivní všechny planety, které tam již stojí. Proto můžeme cítit více svou individualitu a potřebu se vymezovat, říkat pravdu a udělat rozhodnutí. Vždy jeden den před novoluním si můžeme všimnout, že si člověk prožívá pokles energie, nechuť, apatii, nic. Je to proces „umírání“ – konce, aby v novoluní se mohlo zrodit nové. Nyní se to děje ve Vodnáři a můžeme mít pocit, že v nás něco skončilo, přestalo nás zajímat, rozhodlo se, „tohle ne“.

Tento proces povede naše vyšší Já – Moudrost a naše vůle s tím nic neudělá. Zde je potřeba respektovat to, co v nás proběhne. Středa 10. 2. je velmi silný a zásadní den, něco bude jinak, protože se už naplnilo. Přes noc pracují tak silné energie, že vše může proběhnout formou živého snu. Následující den 11. 2. přináší mnoho energie, který vede až k neklidu, napětí a velké potřebě aktivity. Opatrně na zbrklé rozhodnutí a egoistické prosazení si svého chtění. Téma novoluní nás zkouší, jak umíme ovládat své vášně a zužitkovat své zkušenosti v každodennosti.

Mars harmonie Neptun 6. – 24. 2.

Vůle, konání a fyzická odolnost je spojena s Božským vědomím. Působení této energie na naše tělo a konání se může projevit tak, že vnímáme vedení, abychom něco udělali. Možná v tom okamžiku nevíme proč, ale záhy se nám ukáže, že někde hluboko uvnitř sebe jsme věděli a naše konání tím bylo vedeno. Je skrze nás konáno a postačí, abychom naslouchali intuici a vnitřnímu vedení. Skrze naše tělo se projevuje božské vědomí a rozlévá se do hmoty a reality.

Pluto v Kozorohu harmonie Mars v Býku 11. 2. – 7. 3.

Toto je aspekt vnitřní síly, sily vůle a projevení síly Ducha. Fyzické tělo dostává příliv energie a probuzení odolnosti, pevné důvěry ve svou schopnost regenerace těla. Mocného prožitku dotknutí se své niterné síly Ducha v sobě. Přesvědčení, že jsme tak silní a odolní, že jsme schopni projít čímkoliv, aniž by se to dotklo těla. Toto je o hlubokém přesvědčení.

Je to stejné, jako když víte, že máte projít nebezpečnou krajinou a vy cítíte, věříte, že krajinou projdete, nic se vám nestane, protože cítíte sílu svého Ducha. „Vím, že projdu a zvítězím.“

Zde jako lidstvo máme ohromnou možnost změnit okolnosti, jestliže se správně chopíme své síly Ducha. Pak se vše obrátí a začne se „samo“ řešit. Je to, jako když se dostaneme na dno, od kterého se odrazíme a začneme stoupat vzhůru.

Ať jsme otevření podpoře a síle, která přichází zvenčí i uvnitř sebe.

Síla Ducha vždy vstupuje skrze první čakru a zvedá se až k sedmé čakře. Proto můžete vnímat silné zaktivování energie kundaliní, sexuality – tvořivé energie.

Poslední dva aspekty jsou jasným projevováním božského vědomí, které pomáhá probudit a zužitkovat sílu svého Ducha v sobě. Můžeme mít pocit, že vidíme extrémnost polarit života, které již máme možnost bez reakce pozorovat. Přitom vnímat třetí vyšší princip nad těmito pozemskými polaritami, kterému se můžeme odevzdat a spojit se s ním.

Přeji požehnaný týden, s láskou Nel

 

Horoskop na období 1. 2. – 7. 2. 2021

Chcete mít pravdu nebo být šťastní?

Počátek týdne je silně spojen s aspekty z minulého týdne, které nyní vrcholí. Doznívá několik zásadních aspektů, které značí silnou a důležitou dobu. Objevuje se hodně napětí, které vede k podrážděnosti a vznětlivosti.

Slunce konjunkce Jupiter v dynamickém aspektu na Černou lunu zviditelňuje osudovost, snadné podlehnutí egu a naše největší slabosti. Můžeme prožívat „divné“ pocity, které s námi mohou až zmítat.

Vyvarujte se zásadních rozhodnutí, buďte velmi opatrní a pozorní. Společensky se ukážou další skandály a osudové chyby.

Hromnice 2. 2. – Luna ve Vahách vytvoří harmonický aspekt se Sluncem, Jupiterem a Karmickými uzly. Tento den jsme silně podpořeni, kdy naše víra a naděje se jasně zviditelní. Štěstěna nás podpoří, abychom se dotkli prožití hluboké pravdy v sobě. Hromnice jsou Dnem, který je zasvěcený Bohu. Té nevyšší a nejčistší energii. Otevřete se jejímu prožití v sobě. 

Jupiter kvadratura Černá luna do 10. 3.

Tento aspekt nás bude provázet po celý únor, a ještě na počátku března. Budeme se dotýkat zveličování, abychom zřetelně viděli svou vlastní prázdnotu, na čem či kom ve svém životě lpíme, plýtvání a přeceňování. Jestli si něco takového uvědomíme, máme možnost zharmonizovat a vyrovnat tuto oblast v životě tím, že to přijmeme, uznáme a pochopíme, kde tento pocit vznikl. Máme možnost vyrovnat své dluhy, to, co jsme neuznali, čeho jsme si nevážili a čemu jsme vzali hodnotu a důležitost. Na druhé straně se nám také mohou navrátit ztracené věci, můžeme být obdarováni, mohou být zaplaceny naše dluhy, můžeme dostat ocenění a ohodnocení. Jestliže jsme žili v pravdě a spravedlivě, můžeme sbírat karmické odměny.

Venuše vstupuje do znamení Vodnáře 1. 2. v 15. hodin a zůstává do 25. 2.

Vodnářská energie dává Venuši více přátelskosti a potřeby svobody. City a láska se projevují velmi svobodomyslně a více přes intelektuální či přátelské souznění…. více v náhledu na únor.

Venuše konjunkce Saturn 1. – 12. 2.

Konjunkce se Saturnem dává Venuši určité omezení, což si Venuše může uvědomovat pocitem, jak moc ji vztah k někomu omezuje. To může ve vztazích vzbudit nespokojenost.

Vzhledem k tomu, že Venuše je vládcem Býka, má to velkou propojenost s Černou lunou v Býku a s aspekty, které jsou na Černou lunu. Proto se zde zviditelní pravdivost, ryzost a vážnost citů. Jaké jsou skutečné hodnoty v době krize, omezování a těžkostech? Radost a harmonie je okleštěna strachem a omezením vládními zákazy. Jak si umíme užívat radost v takovéto době?

Venuše kvadratura Uran, která působí až do 17. 2., zviditelňuje rozpor mezi smyslností a ideálem, platonickou láskou. Zviditelní se nám rozpor mezi tím, co jsme si přáli a jaká je ve skutečnosti realita. Uvědomění si, „tak tohle jsem nikdy ve vztazích nechtěl/a žít.“

Ve vztazích se tato kvadratura projeví nejvíce. Jsme jak na emocionální horské dráze, extáze se mění s chladem a odmítáním. Chaos a zmatek v citech způsobuje další nejistotu. Stále se řeší rozpor mezi ideálem a realitu, kterou člověk žije v partnerství. V této době bude mnoho rozchodů, které budou rychlé a radikální, kdy protějšek v bude v šoku, protože netušil nic o nespokojenosti partnera. Proto opatrně na radikálnost svých emocí, člověk by později mohl litovat. Je dobré být pravdivý a přiznat, jestli člověku něco nevyhovuje. Přesto by měl dát druhému šanci, aby to věděl a pak popřípadě společně našli řešení. Objeví se hodně nečekaných zamilování, která však nebudou příliš dlouhodobá. Především si člověk v sobě potřebuje ujasnit svůj vztah k sobě, hodnotu vztahu a lásky. V čem vidí hodnotu vztahu a kvality druhého a co on sám může nabídnout druhému.

Venuše, Saturn harmonie Chiron 1. – 12. 2.                                                                         

Konjunkce Saturna a Venuše ve spojení s Chironem můžeme nazvat léčením struktury lásky nebo léčení láskou. Hluboko uvnitř nás máme v sobě zanesené přesvědčení, jaká je láska, jak má vypadat a jak my jsme hodni lásky či jak jsme schopni milovat. To vše nyní může být vyneseno, uvědoměno a zviditelněno. Kdo jsem já ve vztahu k lásce a harmonii?  Jaké a kde jsou mé kořeny ideálu lásky?

Slunce kvadratura Černá luna, Mars – přesný aspekt 27. 1. – 2. 2.

Slunce ozáří, a tím zviditelní v nás a kolem nás, bolest, zranění, dluh či přecenění Černé luny v Býku. Budeme se dotýkat své vlastní bolesti nehodnoty, neocenění, možné prázdnoty a ztrát ve finanční rovině. Pomíjivost materiálního světa, to, o co jsme se opírali, se ukazuje jako nejisté a nestabilní. Zde záleží na našich hodnotách. Můžeme si uvědomit, jaké máme své hodnoty a popřípadě, jestli něco neodmítáme nebo něco nepřeceňujeme. Hmota a duchovno, to jsou dvě témata Býka. Jak tyto dvě složky máme v rovnováze, vzájemně spolupracují a doplňují se? … Více horoskop 25. 1.

Mars konjunkce Černá luna – přesný aspekt 24. 1. – 3. 2.

Když se samostatně podíváme na tuto konjunkci, abychom ji lépe pochopili.

Mars je symbolika syrové mužské energie, pudu sebezáchovy, sexuality a boje. Když se spojí s Černou lunou silně se aktivuje v nás mužská energie pudu, chtíče a boje. Silněji to prožívají muži…. Více horoskop 25. 1.  

Slunce konjunkce Merkur, kvadratura Mars 3. – 11. 2.

Zde je potřeba být opatrní na příliš velké podléhání vypočítavosti mysli, hádavosti a přesvědčování. Vzhledem k tomu, že Merkur je retrográdní, navrací se nám nějaká stará situace z minulosti, kterou potřebujeme dořešit a udělat to jinak.

Retrográdní Merkur symbolizuje, že naše mysl je přetížena a mohou se objevit bolesti hlavy a migrény. Jestli budeme chtít něco jen logicky uchopit, zasekneme se na nějaké informaci. Je potřeba stále udržovat otevřenou mysl a vyvarovat se dogmatismu. Jinak nic nemůžeme skutečně pochopit. Potřebujeme s druhými mluvit, sdílet a vyjádřit svůj názor. Potřebujeme, aby nás druzí vyslechli. Pozor na skákání do řeči a sklony k hádavosti.

Chcete mít pravdu nebo být šťastní?

V tomto týdnu ještě potřebujeme hodně trpělivosti, bdělosti a udržování se v naději a důvěře.

Používejte afirmace, modlitby a meditace, abyste se udržovali ve vibracích světla a lásky.

Dostatečně odpočívejte a dopřejte si něco sladkého. Náš mozek funguje ve „výjimečném“ nastavení, kdy díky situacím, které si zažíváme, je v pohotovosti a neustále se vyrovnává s krizovou situací. Proto je člověk tolik unavený a hůře udržuje pozornost a bdělost.

Dopřejte si to, co Vám udělá dobře. Požehnaný týden, s láskou Nel