Slunce a Lilith

Petra Nel Smolová a Jan Dubanič
Jan Dubanič a Petra Nel Smolová

Seminář se zabývá karmou jedince. Dle horoskopu klienta se pracuje s nejcitlivějším tématem jeho duše, s karmou.
Lilith značí v horoskopu, to co jsme vyčlenili z harmonie, znamení a astrologický dům ukazuje, co jsme vyčlenili a v jaké životní oblasti.

Karma je přírodní zákon, který se snaží navrátit do harmonie, to co bylo vámi odmítnuto nebo nadřazeno vůči ostanímu. Díky tomu vydělení se stále vracíme do reinkarnací, aby jsme vše dali do celistvosti. Karma přináší situace, které mají pomoci k pochopení a navrácení do harmonie.

Slunce je božská jiskra, cesta skrze kterou se máme seberealizovat a nalézt možnost naplnit a vystoupit ze své karmy.
Sluneční znamení nám ukazuje jakou energií se dostaneme do vyrovnání karmy.
Skrze poznání, jaké téma má vaše Lilith pomocí meditace, konstelace a rituálů můžeme se dostat k ryzosti svého Slunce a naplnění své cesty.

Lilith je „puzení“, prvotní záměr, který nás vedlo do vtělení. Tady leží odpověď, proč?
Sluneční znamení je forma , skrze kterou má zářit jedna tvář božství z dvanácti a tím nalézt propojení se „zdrojem“. Tady leží odpověď, jak!

Požádala jsem Jana Dubaniče o spolupráci na semináři. Protože se budeme dotýkat nejcitlivějších míst své duše, Jan svým darem, který skrze něho plyne, podpoří sílu duše k co nejhlubší práci, která je pro klienta v dané chvíli možná.

 

Nejbližší semináře:

Datum / časAkce
03.10.2020 - 04.10.2020
Celý den
Alchymie života - seminář pro muže a ženy
Statek Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí, Královské Poříčí
04.12.2020 - 06.12.2020
Celý den
Nová cesta ženství - seminář pro ženy
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo, Horní Bradlo

© všechna práva vyhrazena | Autor článku: Petra Nel Smolová | Astrologie Petra Nel s.r.o. | www.astrologiepetranel.cz

Veškerý obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách je chráněn autorským právem.

Sdílejte ...