Petra Nel SmolováPředávám jen to, co sama mám. Snažím se  v druhých probudit sílu, odvahu, pokoru a hlubokou víru, aby uměli zacházet sami se sebou a svým životem. Život je krásná a tvořivá hra, jen je potřeba ji umět hrát a k tomu vám pomůže poznání sebe sama, přijetí zodpovědnosti za svůj život a pochopení vesmírných zákonitostí.

Rozpoznáte, jaké hry hrajete především sami se sebou a následně se světem. Život je vaše projekce, proto máte možnost změnit jen svou projekci a tím se změní i váš svět. Vše, co je venku, je odraz vašeho nitra. Astrologie je schopna odkrýt vaši projekci, dary, karmu a směr života. Poznat sám sebe a uvidět své hry, své nevědomí, které nás ovládá. Poznat to, co odmítáte, co schováváte, k tomu je potřeba veliké odvahy. A když tu odvahu máte, radujte se, to je totiž ten nejdůležitější krok. Jste pak na správné cestě ….

Objevte důvěru odevzdat se životu a užívat si vše, co život přináší. Pak získáte schopnost brát život s lehkostí a radostnou tvořivostí. Dokážete se pak zasmát sami sobě a pochválit se, přijmout se i v bolestných (temných) situacích. Dojdete ke smíření vás samotných se sebou.

Těším se s vámi na dobrodružné objevování

Nel