Seminář Lilit a Eva

Když se ohlédnu zpět za svými semináři, Lilit a Eva byl nejúspěšnější seminář , který jsem ,,vytvořila“. Velký zájem žen jen potvrdil, že ženy hledají svoji přirozenost a vědomě se snaží na sobě pracovat. Seminář trval 3 dny a sešlo se 25 žen.
Postavily jsme konstelaci archetypů Lilit a Evy, kde se ukázalo, že jedna bez druhé nemůžou být, ale především žena nemůže být celistvá a nalézt v sobě pravou podstatu ženskosti. Tuto podstatu můžeme nazvat ženskou energii Bohyně. Když jsme do konstelace přidaly archetyp Adama, bylo zřejmé, že Lilit a Eva na Adama reagují odlišně. A též Adam reagoval na každou ženu Lilit a Evu, odlišně. Byl fascinován Lilit a skutečně muž si vybírá ženu podle své Černé luny. Podle toho jak muž má postavenou Černou lunu, vybírá si svůj obraz ženy, která je zrcadlem jeho samotného, vše co v sobě odmítá vidí a projektuje na ženu. Lilit se vědomě rozhodla odejít do podsvětí a vzít sebou i své božské vědění, znala pravé jméno Boha a tím měla přístup k božské moudrosti. Lilit značí naší největší bolest, ale zároveň i božskou moudrost, když své podsvětí, bolest, prázdnotu…dokážeme přijmout, dostaneme přístup k hluboké moudrosti, poznání, jasnovidnosti, svobodě….. Na semináři se ukázalo, kolik bolesti a zranění si ženy nesou a předávají si své bolesti v ženské linii, z matky na dceru a potvrdilo se, že malé hříchy si odžijí děti, velké hříchy si odžijí naši vnuci. Pochopením jaký vzorec si neseme skrze svou matku, babičku, prababičku, je osvobozující. Podívaly jsme se na karmické vzorce každé ženy, skrze znamení Luny- Eva.. Černá luna- Lilit jak ji ženy žijí, jaké je jejich nejcitlivější místo. Po informacích a hlubokých astrokonstelacích ženské linie, jsme v podvečer dělaly rituál Odevzdání u ohně. Odevzdat minulost, bolest a zranění, tak aby oheň spálil vše a mohlo být transformováno v nové, čisté a svobodné. Rituál přinesl velkou úlevu a na ženách to bylo hezky viditelné. Meditace setkání s Lilit, setkání s Evou a Bohyní, byly vždy k tématu dne.
Poslední den byl věnován k pohledu, jak každá žena má svou Lilit, Evu a Bohyni postavenou sama v sobě. Je zajímavé, že na začátku, když se ženy měliy pocitově rozdělit na skupinky Lilit a Evy, byla velká rozdílnost v energiích. Skupinka Evy- ženy byly tiché, klidné až pasivní, zatímco skupinka Lilit byla hlučná, aktivní a snažíc se na sebe upozornit.
A jak vypadá žena, která má v rovnováze Lilit a Evu?
Žena zná svou hodnotu, kvalitu, potřeby, moudrost, sílu,tvořivost, přijímá svou sexualitu, zná své místo, má úctu k mužům, je svobodná, patří jen sama sobě. Svobodná je myšleno vnitřně svobodná, tím že přijímá své podsvětí, není vtahována do her ega a her druhých, citového vydírání a manipulování a při tom zůstává v pochopení vůči druhým. Zůstávat v touhách, naplnit, zavděčit se druhým, získat lásku, činí člověka nesvobodným. Bohyně má ráda sama sebe, taková jaká je a ví, že nemusí dělat nic, aby byla milována. Vědomě používá svou Evu a Lilit, vyzařuje z ní mateřskost a laskavost, má otevřenou náruč, je jak plný pohár, ze kterého žízniví potřebují pít. To vše dělá vědomě, pro druhého a nic nepožaduje. Odejde, nebo svou náruč zavře, když druhý se stává závislý, moc dobře ví, že to dělá pro blaho druhého a především zná své hranice. Stává se svobodnou partnerkou pro muže, takovou jakou potřebuje Věk Vodnáře. Být sama sebou a přitom být milující partnerkou a matkou.

Seminář jsem uzavřela rituálem Bohyně a to je mé tajemství….

Na seminář budou navazovat společná jednodenní setkání žen, kde bude možnost vždy obnovit spojení se svou Bohyní a dále vědomě pracovat se svou Lilit a Evou a využít jejich potenciál. Tento kruh je otevřen i ženám, které na semináři Lilit a Evy nebyly. Seminář Lilit a Evy plánuji na podzim opakovat.

Ženské téma je velmi široké a vše, co jsem měla připravené jsme na semináři nestihly. Proto setkání žen bude vždy přínosné a plodné…..

Těším se na setkání s Vámi uzdravující se Bohyně. Jste srdcem rodiny, jste srdcem společnosti, a proto se opatrujte.

S hlubokou úctou a vděčností, že mohu být vaší průvodkyni na cestě uzdravování.
Nel


Ohlasy klientek na seminář

Komentáře

Žena, která stála v konstelaci v roli Adama, mi napsala velmi zajímavé poznání, které má ze semináře pouze ona. Cítím, že toto poznání je velmi důležité i pro ostatní ženy, jak ze semináře, tak i další ženy.

Tento článek mě nadchl a děkuji Leoně, že ho napsala a dovolila mi ho uveřejnit.

Nela

Příspěvek zaslala Leona:

Poznání Adama

Poprvé a velmi intenzivně jsem to pocítila na semináři Lilit&Eva u Nely Smolové, která nám chtěla ukázat, jak fungují ženské principy v nás pomocí konstelace. Postavila Lilit (temnou ženu v nás) a Evu (Lunu – čistotu a nevinnost) a nechala konstelaci působit. Bylo krásně vidět, jakou má Lilit moc, jak z ní čiší vášeň a přitažlivost, kdežto Eva se krčila v koutku a z Lilit měla evidentní komplex. Chvíli se Lilit pokoušela Evu „svádět“, ale tím její averze vůči této silné ženě spíše narůstala.

Před touto konstelací se Nela zmínila, že se uvidí, zda do konstelace postaví i Adama, coby představitele mužského elementu a já v tuto chvíli cítila, že ten Adam jsem já, vnitřně jsem silně reagovala na Lilitiny svody a její neskrývanou sexualitu podobně jako muž. Bytostně jsem cítila příval mužské energie a upřeně hleděla na Nelu, kdy mě vyzve, abych vstoupila do konstelace jako Adam. V místnosti nás bylo 24 a ona skutečně vybrala mě! Na moment jsem se stala mužem! Mohla jsem pocítit jeho bezradnost v přítomnosti ženy-vamp, jeho pomatenost a neschopnost myslet na cokoli jiného, když je silně přitahován sex-appealem sebevědomé ženy. Uvědomila jsem si, že muži v tomto případě nemohou uvažovat racionálně, že jsou tím zcela ovládáni. Chápal(a) jsem, že Eva je moje partnerka, a že se dívá, ale nebyl(a) jsem schopen brát to jakkoli v úvahu, zajímala mě pouze „hra“, kterou se mnou začala hrát Lilit. Jakoby neexistovala minulost ani budoucnost, příčina ani důsledek, vytržen z časové osy v přítomném okamžiku s tímto objektem mého zájmu, mé touhy – byla to výzva!

Až když byl do konstelace přidán další prvek – Bohyně, byl(a) jsem schopna zase vnímat realitu. Bohyně totiž představovala spojení Evy (poslušné děvečky) a Lilit (sebevědomé rebelky). Jejím příchodem se v Adamovi probudila ctižádost a smysl pro čest a jako rytíř mohl pokleknout před Bohyni a dvořit se její velikosti. Najednou tam byla úcta a nutnost slušného vytříbeného chování a dobývání.

Není náhoda, že mi byl tento prožitek přisouzen, moje duše si to přála, moje duše dostala. Tato konstelace mi dala významné poznání a klíčový nadhled v tématech nevěry a žárlivosti, které provázejí můj život jako stín. Muži se totiž mohou octnout v pasti svodů necelistvých žen, mohou se snížit na jejich manipulativní hru, ale vsadím boty, že Bohyní je pro ně vždy jen jedna a jenom pro ni jdou a zabijí draka.

Leo(na)

Zpětná vazba od nejmenované účastnice semináře:

Eva dospěla

Snad tě bude zajímat, jak mě ovlivnil tvůj seminář Lilit a Eva. Jednak se mi převrátil vztah k mé mamince. Stále jsem měla pocit, že mě nepropustila. Je zajímavé, že ačkoli vím, že mám vždy řešit svůj postoj, svoje pocity, stále jsem se snažila i v meditacích, aby se ona změnila a byla jiná, podle mých vymyšlených představ. Díky konstelaci s maminkou se mi otevřel nový pohled na náš vztah. Já jsem se jí nepustila, já ji neberu takovou, jaká je. A tímto, že popírám i svojí víru, že právě taková jaká je, je pro mě dokonalá, že jsem si ji právě proto vybrala za matku. Bylo to pro mě docela převratné zjištění. A i toto se mi propojilo s mojí Evou a Lilit.

Eva, ta chudinka, ta malá zmatená holčička mohla dospět. Pustila jsem se své matky, už nejsem holčička, jsem dospělá ženská. Nemusím své matce dělat radost, nejsem zodpovědná za to, jestli cítí radost nebo smutek. V momentě, kdy mi dospěla Eva, se mi změnil i pohled na intimní chvíle s manželem. Pro malou holčičku je to opravdu něco nepředstavitelné, ale k dospělé ženské to patří. Je to radost, je to přirozenost, je to součást žití. Samozřejmě, že procházím zkouškami, jestli to, co se mi otevřelo i žiji. Ne vždy se mi to daří. Ale i daří. Objevila se i spontánnost a, světe div se, i vášeň.

Teď, když si pozvu Lilit a Evu do meditace, tak přicházejí dvě dospělé, hodně si podobné ženy. Jsem ráda, že jsem to mohla objevit a prožít. A těším se, co mi život přinese dalšího.