V těžkosti je Dar

Černá luna

Kosmický kříž působí do 8. 6. a od této doby se bude pomalu uvolňovat. Co je potřeba ještě ke Kosmickému kříži říci?

Ego, které se brání přizpůsobit, potřebuje pokorně pokleknout před životem, uznat, že existuje něco většího, co nás přesahuje. Okolnosti, které nás dostávají do těžkých stavů, jak emocionálních, tak mentálních nebo fyzických a materiálních, nás vedou k využití své skryté síly. Těžká okolnost má vést k tomu, abychom probudili svoji vnitřní sílu.

Řeknete si: „Nel se to lehce řekne!“.

Moji milí, nikomu bych nepřála těžké zkoušky, které mě v mém životě potkaly. Přesto díky nim, umím to, co umím, každá těžká zkouška mi pomohla otevřít svou vnitřní sílu. Otevírala jsem své dary, ke kterým bych se nedostala, kdybych měla krásný a šťastný život. Proč? Nic by mě k tomu nenutilo. Když přišla „osudová rána“, mohlo mě to položit, kolikrát jsem si myslela: „Tohle už opravdu nezvládnu.“. Tím, že jsem věřila v to, že mě něco přesahuje, že to vše má hlubší význam, smysl a někam to má směřovat, mi pomáhalo, nevzdat to. Začala jsem se proto ptát: „Proč? Proč se mi to děje? Co mě to učí? Čím jsem si to vytvořila?“ Na počátku byla vždy pokora – pomáhá se vymanit z vlivu ega. Vše mě vedlo k mé vnitřní síle. Vše jsem přijímala, i když mě to bolelo a nedala jsem pokoj, dokud jsem neodhalila, k čemu mě to má naučit. V těžkých chvílích jsem měla na paměti, že je nám dáno pouze to, co uneseme. Rozvíjela jsem uvnitř sebe pochopení sama sebe a propojovala se s jemnohmotným světem. Stále jsem ho k sobě zvala, volala, promlouvala a tloukla na Nebeskou bránu, i když to vypadalo, že tam nic není. Já nic neviděla, ani necítila, ale stále jsem s ním promlouvala, nenechala jsem se odradit, (možná proto mi do vínku byla dána tvrdohlavost a vzdorovitost ;-)), protože jsem věřila, já věděla, že tam něco je…. Já jim dokonce i vyhrožovala a vztekala se. Nejdříve se mnou začalo mluvit moje nitro, moje podvědomí, mé archetypy, ale také mé strachy a bolesti, které jsem vytěsnila. Zjistila jsem, že vše je ve mně, že to začíná u mě, a pak se otevřel i jemnohmotný svět. Já ho začala vnímat, cítit, vidět a promlouvat. Začala jsem být vyučována.

A poté jsem jednou překročila práh, přestalo být zapotřebí potkávat těžké osudové rány. Samozřejmě, že přicházejí stále nějaké výzvy a učení. Ale můj život se zásadně změnil. Kolem mě se začaly dít „zázraky“, byť v prozřetelnosti jsou to „normální“ projevení. Tak to prostě v prozřetelnosti funguje, byť pro pozorující z „hrubohmotného světa“ je to zázrak a nadpřirozená schopnost. Přitom je to náš skutečný potenciál, když v sobě probudíme Světlo – Kristovo vědomí.

Nyní si v kolektivním vědomí procházíme tlakem, aby se uvnitř nás probudila vnitřní božská jiskra – Kristovo (Čisté) vědomí. K tomu, ale musí ego přijmout, že je něco nad ním a odevzdat se.

Slunce v konjunkci s Venuší se dostává do aspektu s Uranem (8. – 18. 6.) a přináší možnost vystoupení ze stagnující situace. Objevuje se nová cesta, pochopení a objevení souvislostí, které vedou k nové cestě. Pohyb vpřed a zrychlení řešení. Objeví se schopnost nadhledu a objektivity, udržte si ji. Příznivá doba pro nové kontakty a především pro oživení vztahů a lásky. Přesto pozor na přelétavost.

Merkur se dostává do opozice s Marsem, a pokud budete příliš spekulovat a chytračit, zamotáte se do pastí Matrixu. Tento aspekt vede k hádavosti, chtít mít poslední slovo a za vším vidět zisk. Lpění či strach ze změny může pomoci překonat příznivý vliv Urana. Dejte na intuici. Udělejte klidně i bláznivé věci, něco nového, rozbořte své každodenní zvyklosti.

Můžete mít v sobě silný pocit, že jste na konci cesty. To, co nám dávalo smysl, najednou je prázdné, překročené, naplněné. Co dál? Co teď? Kam směřovat? Nehledejte to venku. Nalezněte to uvnitř sebe. Na počátku můžete požádat: „ Ať mohu své vnitřní bohatství objevit a následně tím obohatit druhé.“ Dejte do této žádosti emoce, aby mohlo být uskutečněno. Z hlavy je to potřeba dostat do srdce, sejít emočně do prožitku, procítit, protančit, prozpívat…

Přeji vám radostný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz