72016Novoluní nastává v Raku 4. 7. kolem 13. hodiny v konjunkci s Merkurem, v opozici s Plutem.

Sabiánský symbol novoluní má význam: „Ruka s výrazným palcem, napřažená jako model ke skice.“   Klíčová myšlenka: Síla vůle při formování charakteru. Palec znamená vůli, výrazný značí pevnou vůli, vůli nezlomnou. Individualita se může projevit pouze přes pevný charakter.

Budou nám přicházet situace, kde bude prověřován náš charakter a jak máme pevnou vůli. Pokud chcete něčeho dosáhnout, naučit se, vytvořit, musíte k tomu mít dostatek pevné vůle, abyste překonali překážky, které se přirozeně objeví na vaší cestě. Jestli si myslíte, že dostanete něco jenom tak, tak se velmi mýlíte. Vesmír neplýtvá energií, a pokud někomu něco svěří, projde cestou učení a zkoušek, kterou je prověřována jeho pevná vůle, jeho odhodlání a oddání se dané věci.  Když je člověk prověřen a ve zkouškách prošel, je mu dáno, a ještě přidáno něco navíc. Tento člověk začne být podporován. 

Ať děláte, tvoříte a učíte se cokoliv, vždy přes zkoušky je testováno, jak moc jste vnitřně pro danou věc rozhodnutí, jak moc ji máte rádi. Přes zvládnuté zkoušky si pěstujete charakter.

Konjunkce Slunce a Luny – novoluní je vždy novým tématem do dalšího novoluní. Není to proto otázka pouze několika dní kolem novoluní, ale celého měsíce. Zviditelněné téma pevné vůle si můžete ujasnit, objektivně uvidět, při úplňku 19. 7. (18. – 20. 7. působení úplňku).

Tím, že novoluní je v konjunkci s Merkurem, je zde důležitá mysl, myšlenky, postoje. Je potřeba sjednotit mysl, srdce, vůli (tělo, duše, duch). Když jsou tyto tři složky v souladu, tak se člověk cítí celistvý, vyrovnaný a bohatý. Pak může projevit svou pevnou vůli, projevit svou individualitu, která svým charakterem příznivě obohacuje druhé.

Příznivý aspekt od Jupitera dává příznivé podmínky pro růst, expanzi, pocit spokojenosti, prohloubení a zmoudření. Niterně člověk potřebuje cítit hlubší význam svého života, tím začne více hledat a ptát se. Trojkonjunkce Slunce, Luny a Merkura je v opozici na Pluta v Kozorohu, kdy se osvětlí stíny našeho nitra, to, co nám brání opustit zkostnatělost. Osvětlí se mocenské principy, stíny, strachy. Ti, kteří jsou již připraveni, uvidí své temné Já. Může vás to vyděsit, zklamat nebo dostat do bezmocnosti. Uvědomte si, že když jste schopni své stíny uvidět, znamená to, že jste připraveni se od nich odpoutat, projít proměnou, nalézt svou pevnou vůli, odhodlání a naplnění. Nejdříve svůj stín pojmenuj, přijmi a uvědom si, k čemu tě učí, protože stín není tady jen tak! Stará se o něco, co do té doby člověk neměl schopnost vědomě ovládat. 

Na světlo se budou dostávat události, kde se zneužívá moc. Především politická oblast bude zviditelňovat skryté manipulativní hry, boj o moc a propojenost s „podsvětím“. Pokud si myslíme, že politika je odpojená od našich životů, kolektivního vědomí a s námi nesouvisí, je to hluboký omyl. Politické projevení je vždy zrcadlem kolektivního vědomí, které tvoří všichni lidé, svým myšlením, prožíváním a konáním. Tak, jak u sebe budeme schopni ve svém nitru uvidět a přiznat si svou touhu mít to ve své Moci, řídit si a kontrolovat vše pro svůj zájem a blahobyt, tím nám nebude již potřeba zviditelňovat zneužívání moci. Být v souladu s vyšší mocí, s naším osudem a být nástrojem něčeho, co nás přesahu, pomáhá být ve službě.

Neptun v harmonii podporuje do 8. 7. schopnost se propojit se svým vyšším Já. Naslouchání intuice, projevení laskavosti a soucitu. 

Spojení Venuše v harmonii s Marsem je příznivé pro oživení vztahů a seznamování. Venuše je v kvadratuře s Uranem, tak pozor na letní poblouznění a možné zálety.

Merkur od 8. 7. (do 13. 7.) vytváří kvadraturu na Urana a mysl bude velmi rozvibrována. Roztěkanost, nesoustředěnost, nespavost a přetížení nervové soustavy. Opatrně na cestách!

Další týden se objeví kvadratura mezi Sluncem a Uranem 11. 7. – 21. 7., zrychlení času, změny, velké výkyvy energie, chaos, zmatek, napětí, ztráty a nehody. Objeví se technické závady. Objeví se zbrklost, radikálnost, riskování, podrážděnost a výbušnost. Buďte opatrní na cestách a především se věnujte pouze jedné věci.

V této době přitéká velký příliv energie, která bude chodit v impulsech a rozboří vše, co není pravdivé. Zviditelní se PRAVDA, může ale šokem, pod tlakem. Člověk se ukáže v takovém světle, v novém projevení své pravdivosti, až se sami u sebe můžeme divit. A u projevení druhých též. Jak „pozitivně“, tak „negativně“, ale především PRAVDIVĚ!

Zviditelní se možnost nabývat zkušeností na dvou úrovních bytí. Zjevení nových potencialit. Ohlašuje se možnost nového kroku ve vývoji, je to však zatím možnost, příslib, dokud člověk neprojde zkouškou. Jedinec je podrobován zkoušce.

Buď otevřený, buď schopen a ochoten tvarovat svou mysl do formy, zjevující duchovní naplnění. Pak můžeš prožívat život a moc, jak na vnější, tak na vnitřní rovině. Sjednocení – celistvost. Vnější svět je odraz vnitřního prožívání člověka. Tím se mění postoj k okolí a objevuje se schopnost sebereflexe. “ Poselství je víra. Člověk může opravdově prožít jen to, v co hluboce věří, že prožít může.

A dostáváme se na začátek článku o významu novoluní, projevení charakteru skrze zkoušku.

Já se s vámi na léto rozloučím a s týdenními horoskopy se vrátím na konci srpna.

Náhled na léto můžete nalézt v časopise Extra Regenerace 2/léto, kde pravidelně publikuji.

Přeji vám krásné, harmonické a požehnané léto. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz